Afd. 6: Holmstrup valgte en kollektiv bredbåndsaftale med Stofa

Afdeling 6 – Holmstrup

Over 50 beboere var mødt op for at få indflydelse på afdelingens fremtid

Edwin Juhl indledte afdelingsbestyrelsens beretning med at sige, at den skriftlige beretning, der var blevet sendt ud før mødet, var den tyndeste i mange år. Det skyldtes ferien, og at mange sager ikke havde flyttet sig.

Edwin Juhl aflægger beretning.

Edwin Juhl aflægger beretning.

Der er ved at komme orden i indsamlingen af glas og papiraffald. Rentesikringen var regnet forkert ud. Det havde taget 8 år at regne den rigtigt ud. Lån fra 1998 løber ud, men alt det bliver modregnet i driftssikringen, så der var ikke noget tilbage til energirenovering. Afdelingsbestyrelsen ville kigge på trelagsvinduer med indbygget ventilation, så man kunne undgå ventilation ved udskiftning af badeværelserne. Det ville blive vanvittigt dyrt.

Der mangler måling af fælles elforbrug, og driftsrummene var uden varmemåling. Varmemålerne er slidt ned om 1-2 år. Derefter vil varmen sammen med el og vand blive målt trådløst.

Afdelingsbestyrelsen mener, den fik dårlig vejledning ved udskiftning af blandingssløjfer til returvand. Varme og kulde får betonkummerne på altanerne til at flytte sig en lille smule, så der siver vand. Langt den billigste løsning er at erstatte dem med flytbare kummer.

Endelig omlægges beboerrådgivningen, da Gellerupparken træder ud. Holmstrup er med i en ny ordning, der er noget dyrere. Det er indarbejdet i budgettet, så vedtagelse af budgettet medførte automatisk tilslutning til ordningen.

Under debatten blev der spurgt til reglerne for klipning af hæk. Afdelingen skal spare, og driftskontoret har afgivet en stilling til den fælles synsafdeling og er nu nede på 8 mand. Mange placerer affaldsposerne forkert. Beretningen blev godkendt uden indsigelse.

Foreningen

Keld Albrechtsen aflagde beretning fra foreningsbestyrelsen. Med den nye hjemmeside er der mulighed for den samme offentlighed som ved kommunen. 2016-20 kræves effektiviteten af driften øget, sådan at den månedlige husleje kan nedsættes med 200 kr.

Der skal udarbejdes 4-årlige budgetter, som skal godkendes af foreningsbestyrelsen. Henlæggelsesprogrammet skal vurderes eksternt.
De grønne områder kan drives billigere. Det hele præsenteres på beboermøderne til foråret.

Boligforeningen er i færd med et kæmpe renoveringsprogram. Det største nogensinde i alment byggeri. Om 10 år vil 5000 boliger være oppe på højeste standard. Dertil kommer nybyggeri. Det fremtidige forhold mellem foreningsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne blev drøftet under debat.

Helle Månsson sagde, at hendes lejlighed ikke var bygget, som den skulle være. Arkitekter kom for at se, hvordan det ikke skulle gøres. Det var f.eks. ikke muligt at få gardiner osv. til standardmål. ”Hvorfor bliver der ikke brugt penge til renovering af Holmstrup?”

Keld Albrechtsen svarede, at Holmstrup ikke var med til at finansiere nybyggeri, og Edwin Juhl nævnte, at Holmstrup ikke har et arkitekt-, men et ingeniørproblem.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Et udsnit af den interesserede forsamling.

Budget og vedligeholdelsesreglement

Under fremlæggelsen af budgettet vendte Edwin Juhl tilbage til, at afvikling af lån modregnes i nedsættelser af rentesikring og driftssikring. Det er først afviklet i 2035. Derfor bliver huslejen uændret. Budgettet blev også godkendt uden indsigelser.

Vedligeholdelsesreglementet med en enkelt rettelse af glans på maling blev godkendt uden indsigelser.

Bredbånd

Der var udsendt omfattende information om opgradering af kabelnettet og valg af udbyder af bredbånd. Der var indtil videre brug for kabelnettet til at overføre data i afdelingen, og det ejes af afdelingen. Stofa og YouSee havde afgivet tilbud på opgradering af kabelanlægget. Ved aftaler på fire eller fem år kunne de gøre det gratis.

Spørgsmålet var da, om anlægget skulle opgraderes. Alternativet var brug af telefonstikket. Ole Schultz var udmærket tilfreds med tre fjernsyn og internet over telefonstikket. Der blev svaret, at brug af telefonstikket forudsatte et fastnet-telefonabonnement, det blev meget dyrere end Stofa, og der kunne ikke leveres TV af den bedste kvalitet.

Enden blev, at opgradering af kabelanlægget blev vedtaget med 79 stemmer mod 4, og at 72 ud af 83 stemmer derefter gik til en kollektiv aftale med Stofa, der er langt den billigste ordning for langt de fleste.

Derefter blev der vedtaget et fuldstændigt rygeforbud i selskabslokalet, så der heller ikke må ryges ved private arrangementer.

Under eventuelt blev der blandt andet drøftet genbrugspladsen, inden aftenens dirigent, Keld Albrechtsen, kunne takke af, og deltagerne kunne nyde en ekstra aftensmad.

Før mødet var det muligt at få instruktion i brug af boligforeningens nye hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 17-18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data