Afd. 19: Beboerne ivrige efter at repræsentere afdelingen

Afdeling 19 – Bronzealdervænget

Større fremmøde end normalt i ungdomsboligerne på Bronzealdervænget

afd19_641

Til mødet på Bronzealdervænget, som består af ungdomsboliger, var der mødt 14 beboere op. Det er meget mere end normalt. Sidste år var der f.eks. kun én beboer. Bestyrelsen havde arbejdet godt for at få folk til at komme, blandt andet havde de opfordret til det en del gange på afdelingens Facebookside.

Beretning

Formand Barbara Mortansdottir, som har været formand i to år, mener, at det er en stor udfordring at være i bestyrelsen: ”Afdelingsbestyrelsens fornemste opgave er at sikre, at beboernes interesser bliver hørt og varetaget.”

Hun fortæller, at afdelingsbestyrelsen denne gang var repræsenteret på det årlige repræsentantskabsmøde. Historisk set er det vist første gang, at afdelingsbestyrelsen i Afdeling 19 har deltaget i repræsentantskabsmødet. Og det er ikke sidste gang. Det giver en godt indblik i Brabrand Boligforenings arbejde.

Ændringer

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde tidligere på året blev det vedtaget, at afdelingen skifter internetleverandør til BoligNet Aarhus. Dette er en af de beslutninger, som koster lidt penge og dermed en mindre huslejestigning. Bestyrelsen vurderer dog, at leverandørskiftet kommer beboerne til gode på den lange bane.

Internettet er kommet op at køre fra den 1. oktober og fungerer ifølge formanden Barbara Mortansdottir helt fint.

Afdelingens budget

Driftschef Niels Hosie redegjorde for budgettet for 2018. Det viste, at der kommer en huslejeforhøjelse på 0,7 procent. Det skyldes blandet andet skift af internetudbyder. Budget for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Forslag

Afdelingsbestyrelsen havde forslag om ændring af ordensreglementets afsnit om rengøring, og det blev enstemmigt vedtaget med følgende tekst: ”Eksternt rengøringsfirma gør rent sidste torsdag i hver måned. Rengøring inkluderer aftørring af borde og stole i fællesrum, støvsugning af gangarealer, trapper og fællesrum.”

Det blev samtidig aftalt, at afdelingsbestyrelsen arbejder på at indhente priser på en eventuel opgradering af rengøringen samt laver en kontrakt, hvor arbejdet er tydeligt beskrevet.

Valg

Der skulle vælges to afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter. Her blev Barbara Mortansdottir og Emma Lund Jensen genvalgt, og Dennis W. Lambertsen blev valgt som 1.-suppleant og Sissel Marie Ida Laugesen blev 2.-suppleant.

Beboerne var ivrige efter at repræsentere afdelingen, så der blev også valgt en repræsentant til FAS Sektion Nord. Det blev Mathias Ottosen Nielsen.
Der blev desværre ikke valgt nogen repræsentant til Skræppebladet.

Eventuelt

Her blev det foreslået at indkøbe et fælles køleskab med henblik på at undgå madspild. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med ideen. Der er i perioder mange udenlandske studerende, og der blev derfor spurgt til skiltning (på engelsk) ved skraldespandene. Driften arbejder videre med dette ønske. Der blev ligeledes efterspurgt engelske udgaver af alt skriftligt materiale. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med dette.

Afdelingssekretæren undersøger, hvor stor en andel de udenlandske studerende p.t. udgør i afdelingen.

Et online registreringssystem af vaskemaskiner blev efterspurgt, ligesom man ønsker flere maskiner. Det nuværende antal på fire maskiner rækker ikke. Driften arbejder videre med dette i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • ny internet/bredbånd leverandør
    Afd. 19: Beboerne ivrige efter at repræsentere afdelingen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data