Afd. 19: Beboerne ivrige efter at repræsentere afdelingen

Afdeling 19 – Bronzealdervænget

Større fremmøde end normalt i ungdomsboligerne på Bronzealdervænget

afd19_641

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Til mødet på Bronzealdervænget, som består af ungdomsboliger, var der mødt 14 beboere op. Det er meget mere end normalt. Sidste år var der f.eks. kun én beboer. Bestyrelsen havde arbejdet godt for at få folk til at komme, blandt andet havde de opfordret til det en del gange på afdelingens Facebookside.

Beretning
Formand Barbara Mortansdottir, som har været formand i to år, mener, at det er en stor udfordring at være i bestyrelsen: ”Afdelingsbestyrelsens fornemste opgave er at sikre, at beboernes interesser bliver hørt og varetaget.”

Hun fortæller, at afdelingsbestyrelsen denne gang var repræsenteret på det årlige repræsentantskabsmøde. Historisk set er det vist første gang, at afdelingsbestyrelsen i Afdeling 19 har deltaget i repræsentantskabsmødet. Og det er ikke sidste gang. Det giver en godt indblik i Brabrand Boligforenings arbejde.

Ændringer
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde tidligere på året blev det vedtaget, at afdelingen skifter internetleverandør til BoligNet Aarhus. Dette er en af de beslutninger, som koster lidt penge og dermed en mindre huslejestigning. Bestyrelsen vurderer dog, at leverandørskiftet kommer beboerne til gode på den lange bane.

Internettet er kommet op at køre fra den 1. oktober og fungerer ifølge formanden Barbara Mortansdottir helt fint.

Afdelingens budget
Driftschef Niels Hosie redegjorde for budgettet for 2018. Det viste, at der kommer en huslejeforhøjelse på 0,7 procent. Det skyldes blandet andet skift af internetudbyder. Budget for 2018 blev enstemmigt godkendt.

Forslag
Afdelingsbestyrelsen havde forslag om ændring af ordensreglementets afsnit om rengøring, og det blev enstemmigt vedtaget med følgende tekst: ”Eksternt rengøringsfirma gør rent sidste torsdag i hver måned. Rengøring inkluderer aftørring af borde og stole i fællesrum, støvsugning af gangarealer, trapper og fællesrum.”

Det blev samtidig aftalt, at afdelingsbestyrelsen arbejder på at indhente priser på en eventuel opgradering af rengøringen samt laver en kontrakt, hvor arbejdet er tydeligt beskrevet.

Valg
Der skulle vælges to afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter. Her blev Barbara Mortansdottir og Emma Lund Jensen genvalgt, og Dennis W. Lambertsen blev valgt som 1.-suppleant og Sissel Marie Ida Laugesen blev 2.-suppleant.

Beboerne var ivrige efter at repræsentere afdelingen, så der blev også valgt en repræsentant til FAS Sektion Nord. Det blev Mathias Ottosen Nielsen.
Der blev desværre ikke valgt nogen repræsentant til Skræppebladet.

Eventuelt
Her blev det foreslået at indkøbe et fælles køleskab med henblik på at undgå madspild. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med ideen. Der er i perioder mange udenlandske studerende, og der blev derfor spurgt til skiltning (på engelsk) ved skraldespandene. Driften arbejder videre med dette ønske. Der blev ligeledes efterspurgt engelske udgaver af alt skriftligt materiale. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med dette.

Afdelingssekretæren undersøger, hvor stor en andel de udenlandske studerende p.t. udgør i afdelingen.

Et online registreringssystem af vaskemaskiner blev efterspurgt, ligesom man ønsker flere maskiner. Det nuværende antal på fire maskiner rækker ikke. Driften arbejder videre med dette i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 19: Beboerne ivrige efter at repræsentere afdelingen”

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt