Afd. 4: Beboermødet i Gellerup afbrudt efter uro og tumult

Afdeling 4 – Gellerupparken

Meget gik galt på beboermødet, som blev suspenderet og udsat, inden beretningen var vedtaget

Tekst Helle Hansen. Arkivfoto af Birger Agergaard (kun online)

Godt fire timer inde i Gellerupparkens beboermøde mandag den 17. april valgte ordstyreren at afbryde mødet og sende beboerne hjem med besked om, at der vil blive indkaldt til et nyt møde inden 14 dage.

Afbrydelsen kom, efter at der efter en pause opstod tumult på en sidegang til mødelokalet, hvor afdelingsbestyrelsen var på vej ud for kort at snakke sammen, fordi mødet var meget uroligt og havde trukket ud. Pludselig slog en ung mand et slag ud mod afdelingsformand Youssef Abdul Kader. Det blev afgørende for, at mødet blev afbrudt og beboerne sendt hjem.

Arkivtoto

Arkivfoto: Fra afdelingsmøde sidste år, 2017: Formandskabet i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse havde en hård aften og måtte ofte stikke hovederne sammen under afdelingsmødet.

Skæv start
Beboermødet, der for første gang blev holdt i Star-festlokalet på Holmstrupgårdsvej, fik en skæv start. Beboerne var som noget nyt for Gellerupparken allerede blevet inviteret til klokken 17. Her kom selve indtjekningen sent i gang, og samtidig dukkede rigtig mange beboere først op til mødestart klokken 17. Det kom derfor til at trække ud med at få folk ind på plads. I ventetiden begyndte nogle muslimske mænd at bede bønner.

Dårlig lyd og svær accent
Da mødet endelig blev sat i gang, viste det sig, at lydanlægget var så dårligt, at ingen rigtig kunne høre noget. Og da den arabiske tolk begyndte at oversætte, talte han et arabisk med en accent, som de fleste arabisktalende beboere ikke forstod ret godt, så der måtte hurtigt tilkaldes en ny tolk, og der blev også skaffet et nyt lydanlæg.

Kritisk beretning
Først klokken kvart i seks kunne afdelingsformand Youssef Abdul Kader endelig komme i gang med at aflægge bestyrelsens beretning. Og den blev oversat til både arabisk og somalisk af de professionelle tolke, hvilket var med til at trække tiden ud. Fra afdelingsbestyrelsens side lød der kritik på mange punkter, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af blok 4 på Gudrunsvej, hvor der især var utilfredshed med den kun delvise aflukning af stuealtanen. Og vedligeholdelsesreglementet havde der også været en del uenighed med administrationen om hen over året.

Mange kritiske spørgsmål
Efter beretningen, som også indeholdt et oplæg omkring den boligsociale helhedsplan ved næstformand Abdinasir Jama, var det tid til spørgsmål og kommentarer fra salen. Og her blev der fra mange beboeres side også udtrykt utilfredshed med den måde, vedligeholdelsesreglementet nu bliver administreret af Brabrand Boligforening, og flere var også meget utilfredse med standarden på de nyrenoverede lejligheder.

Uro og slag
Stemningen var til tider meget højrøstet, og tolkningen til de andre sprog skabte en del forsinkelser i fremdriften af mødet. På et tidspunkt ønskede en gæst udefra at få ordet, men det er ikke muligt på et beboermøde. Den afgørelse blev manden noget ophidset over, og flere beboere var med til at få ham til at forlade salen. Det var kort herefter, at bestyrelsen valgte at træde til side for at snakke om, hvad der skulle gøres. Men så var det, at den unge mand, der var kommet ind udefra, slog efter formanden. Det medførte, at mødet blev suspenderet af dirigenten.

Ingen politianmeldelse
Herefter blev mødet opløst i god ro og orden. Efterfølgende har afdelingsformand Youssef Abdul Kader modtaget en undskyldning fra den unge mand, der meget beklager, han ikke kunne styre sit temperament. Youssef har valgt af acceptere undskyldningen og ikke lave en yderligere sag ud af det, selvom om det var et hårdt slag mod beboerdemokratiet i Gellerupparken.


Status på det genoptagne møde

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse holdt fredag den 20. april møde for at diskutere, hvor, hvordan og hvornår det afbrudte beboermøde kan genoptages.
Afdelingsbestyrelsen er indstillet på, at beboermødet genoptages med behandling og vedtagelse af beretningen. Forud for det nye møde skal den afgivne beretning uddeles på skrift, oversat til arabisk, somalisk og engelsk, så alle kan forberede sig hjemmefra.

Forventningen er, at der kun vil komme enkelte spørgsmål, fordi mange formodes allerede at have fået deres svar på det ordinære møde.
Derefter ønsker afdelingsbestyrelsen, at de øvrige punkter bliver behandlet som oprindeligt planlagt: regnskabet, diverse forslag, valget til afdelingsbestyrelsen samt godkendelsen af den boligsociale helhedsplan.

Tid og sted ukendt
Præcis hvilken dato beboermødet holdes, var endnu ikke fastlagt ved Skræppebladets deadline, men det forventes at blive medio maj. Det var heller ikke klart, hvor beboermødet skal holdes.
Afdelingsbestyrelsen og foreningsbestyrelsen holder mandag den 23. april møde sammen, og umiddelbart derefter vil arbejdet med at få indkaldt til det genoptagne beboermøde blive sat i gang. Og så vil alle beboere i Afdeling 4 modtage en ny indkaldelse med dagsordenen samt oplysninger om tid og sted.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt