Afd. 4: Gellerup­parkens beboer­møde trak støtten til Foreningernes Hus

Afdeling 4 – Gellerupparken

Beboerne ønsker, at skakter og det gamle nøglesystem bevares

Tirsdag den 12. september holdt Gellerupparken beboermøde i Nordgårdhallen. Der var ikke lagt op til de helt store beslutninger, men det endte alligevel med et mindre drama. På grund af, at byrådet samme aften havde vedtaget ghettoaftalen, var der dukket en journalist fra DR op, som bad om lov til at overvære mødet. Det stemte beboerne nej til og hun måtte pænt blive udenfor.

En af de mange afstemninger.

En af de mange afstemninger.

Formand Abdinasir Jama Mohamed lagde i sin beretning stor fokus på de udfordringer, bestyrelsen har haft det seneste år. Der har været renoveringer, helhedsplan og senest er afdelingen blevet presset af byrådets ghettoaftale. Netop på grund af byrådets ghettoaftale oplever afdelingsbestyrelsen, at beboerdemokratiet er i fare. Derfor opfordrede Abdinasir alle beboere til at samarbejde om det fælles bedste for området, for børnene og fremtiden. Formanden fortalte, at han var udmattet af det store arbejde og opfordrede alle beboerne til at samarbejde med afdelingsbestyrelsen, så de kunne opnå endnu mere.

”Vi skal ikke vente på beslutninger udefra, men selv tage initiativer, ” forklarede afdelingsformanden og opfordrede alle til at komme med til demonstrationen mod ghettoplanen den 29. september på Rådhuspladsen.

Hunde giver utryghed

Der er ikke så utrygt i Gellerupparken, som medierne og politikerne gør det til. Faktisk kom det frem i en artikel i Lokalavisen, at kriminaliteten i Gellerup ligger lavere end resten af området. Men selvom det går godt med trygheden, er der stadig ting, der skal forbedres.

Der er begyndt at være mange hunde i området. Selv om det er forbudt at have hunde i afdelingen. Især hundenes tisseri i opgange og elevatorerne er en kæmpe gene.
Abdinasir opfordrede beboerne til at melde det til boligforeningen, hvis de finder ud af, at nogle i opgangen har hunde.

En anden ting, som gør, at Gellerup ikke altid ser attraktivt ud, er alt den skrald, der ligger rundt omkring. Her skal beboerne være bedre til at rydde op og måske også opdrage hinanden lidt. Udover at det ikke er pænt, er det også dyrt for driften at rydde op, og de penge kan bruges bedre andre steder.

Lige nu er Gellerup ikke et børnevenligt sted. Mange legepladser er væk –
”så med mindre børnene vil kravle på gravkøerne, så har de ikke et sted at lege,” sagder Abdinasir, der håber, det forandrer sig, når byparken er helt færdig.

Budget med ændring

Administrationschef Susanne Witting redegjorde for afdelingens budget for 2019, med en huslejestigning på tre procent. En af de helt store poster var hærværk og skraldesug, som tilsammen kostede cirka 1, 5 millioner kroner. Susanne Witting opfordrede til, at beboerne bruger skraldesuget korrekt.

Da det blev muligt at stille spørgsmål til budgettet, kom der et uventet forslag fra et par medlemmer i afdelingsbestyrelsen, som foreslog at trække de 400.000 kroner, som var afsat til støtte til Foreningernes Hus, ud af budgettet.

Forslaget medførte en del debat, og dirigenten måtte give plads til, at en del afklarede spørgsmål blev besvaret, inden ændringsforslaget blev sendt til afstemning. Blandt andet gjorde direktør Keld Laursen opmærksom på, at hvis de 400.000 kroner bliver trukket ud af budgettet, så vil Foreningernes Hus højst sandsynligt blive lukket. Besparelsen på 400.000 kroner blev sendt til afstemning, og et stort flertal af beboerne stemte for forslaget.

Efterfølgende blev det samlede budget uden tilskuddet til Foreningernes Hus godkendt.
Boligforeningen skal nu i gang med at regne den nye husleje for 2019 ud, men først skal ændringen godkendes af tilsynet i Aarhus Kommune. Da en huslejestigning skal varsles tre måneder i forvejen, er boligforeningen sandsynligvis nødt til at varsle den oprindelige budgetstigning, selvom det måske bliver ændret senere.

Kommunen må ikke tromle

Formand for foreningsbestyrelsen Keld Albrechtsen var mødt frem for at forsikre beboerne om, at boligforeningen ikke bare lader kommunen tromle dem over. Foreningen vil kæmpe med næb og klør for at undgå nedrivninger.

”Vi vil ikke acceptere, at kommunen bestemmer, hvad der skal ske med blokkene,” understregede Keld Albrechtsen og sagde, at det bliver et kæmpe arbejde, når forhandlingerne går i gang, men det bliver ikke, før regeringen har vedtaget deres ghettopakke formentlig sidst på året.

Formanden lovede, at beboerne nok skal få al den information, de har brug for, hvis de vil følge med. Det vil blandt andet ske via Skræppebladet.

Bevar skakten og behold nøgler

Afdelingsbestyrelsen havde to forslag i forbindelse med renovering med til beboermøde. I blok B4 på Gudrunsvej er affaldsskakterne blevet lukket, fordi der skal være plads til andre ting, som rør og ledninger. Det forklarede Keld Laursen til stor forundring for beboerne. Beboermødet stemte for at beholde skraldesuget i de næste blokke, der skal renoveres. Keld Laursen forklarede dog, at det kan være ret svært at lave om, da det er meget omkostningsfuldt.

Det andet forslag fra afdelingsbestyrelsen handlede om at beholde det nuværende låsesystem i stedet for at skifte til det elektroniske, som er indsat i B4. Også det forslag blev der stemt ja til.
Endelig blev der stemt ja til at hæve tilskuddet til Fritidsforeningen fra 10 til 12 kroner om måneden.

Nye ansigter i FAS Vest

I Gellerupparken vælges bestyrelsen i april, så der var kun valg til FAS Vest og Skræppebladet.

Her så det ud til, at der blev kampvalg til FAS Vest, men da Abdinasir Jama valgte at trække sig, undgik man et kampvalg. Følgende er nye medlemmer af FAS Vest: Amal Mohamed, Ali Khalil og Abdel Rahman, mens 1.-suppleant blev Mona Fahd.

Valgt til Skræppebladets redaktion blev Daniel Mantel og Mohammed Charour.

Til sidst blev der atter opfordret til at deltage i demonstration mod regeringens ghettopakke den 29. september. og så kunne beboerne endelig gå hjem, efter et meget langt møde.

Afdelingsmøde i Gellerupparken

Huslejestigning 3 %.
Gennemsnitlig husleje pr. m2 704.

Gellerupparken består i dag af 1441 lejemål i 18 boligblokke, 7 blokke med 7 etager på Gudrunsvej, mens de øvrige 3-etagers blokke ligger på Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Inger Christensens Gade. Lejlighederne varierer i størrelse fra et- til femværelses lejligheder.

Husk Gellerupparkens Summemøde

Søndag den 7. oktober kl 17-19
i Foreningernes Hus

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 16-17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Beboer­møde
  Afd. 4: Gellerup­parkens beboer­møde trak støtten til Foreningernes Hus
 • kl. 17-19: Gellerup­parkens Summe­møde
  Afd. 4: Gellerup­parkens beboer­møde trak støtten til Foreningernes Hus
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data