Afd. 12: Ingen huslejestigning i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Beboerne tog det meste til efterretning

Tekst Jens Skriver, foto Poul Jørgensen

Omkring 15 beboere havde sammen med repræsentanter for boligforeningen fundet vej til det ordinære afdelingsmøde i Thorsbjerg, og aftenens dirigent, Bente Ryolf, havde let ved at styre forsamlingen.

Fra venstre Frank Thomsen, John-Steen L. Wandbæk. Kurt Hansen, Esben Trige og Lise Ledet

Fra venstre Frank Thomsen, John-Steen L. Wandbæk. Kurt Hansen, Esben Trige og Lise Ledet

Beretninger
Lise Ledet aflagde beretning fra afdelingsbestyrelsen. Den var skrumpet ind til tre medlemmer, da Linda Adamsen var flyttet. Vinduer og tage var ved at blive renoverede. Der forestod en udskiftning af vaskerierne, men først skulle det undersøges, hvordan maskinerne blev brugt.

Der var også planlagt nye lamper ved indgangene.

Ved en urafstemning var det uden nej-stemmer blevet vedtaget at fortsætte med en kollektiv aftale med Stofa.

Der havde været mange aktiviteter, hvoraf nogle, som afsløringen af kunstværket, er blevet omtalt i Skræppen. Der havde også været juletræsfest og juletræ på taget af materialegården samt sankthansfest og sommerferieaktiviteter for skolebørn, men især mortensaften havde været en succes, så Bente Ryolf fra Holmstrup måtte hjælpe til.

Endelig blev omlægningen af beboerrådgivningen omtalt, og Esben Trige fortalte om genbrugspladsen for hele Holmstrup Mark, hvorefter Lise kunne takke bestyrelse og administration for et godt samarbejde. Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus.

Budget og regnskab
Efter at Peter Iversen havde gjort rede for noget af alt det, som sker i selve boligforeningen, fremlagde Jane Grøn Nielsen fra økonomiafdelingen Thorsbjergs budget og regnskab for 2017.

Der blev gjort rede for, hvilke udgifter beboerne havde indflydelse på, og hvilke der var bundne. Der var budgetteret med stigende ejendomsskatter og en lille stigning på administrationsbidrag og periodisk vedligehold. Til gengæld medførte den nye renovationsordning besparelser, og der var også besparelser på el til fællesarealer.

Budgettet blev enstemmigt godkendt. Afdelingens regnskab viste et overskud på 461.459 kr., hvilket skyldtes mindre udgifter end budgetteret.

Vedligeholdelsesreglement
Afdelingsbestyrelsen havde fremlagt forslag om revision af vedligeholdelsesreglementet. Reglementet var blevet sendt ud med indkaldelsen, og forslaget, som mest indeholdt sproglige ændringer, blev delt ud på mødet. Et råderetskatalog følger. Korrekt information til folk, der flytter ind, blev diskuteret, sammen med hvilke typer maling der måtte anvendes. Forslaget blev derefter vedtaget, uden at nogen stemte imod.

Valg
Lise Ledet og Esben Trige genopstillede til afdelingsbestyrelsen, og Frank Thomsen og John-Steen L. Wandbæk meldte sig som nye. Foruden dem sidder også Kurt Bech Hansen i afdelingsbestyrelsen.
Kurt Bech Hansen fortsætter også i FAS, men der blev ikke valgt nogen til Skræppebladets redaktion.

Under eventuelt redegjorde beboerrådgiver Jens Høgh for beboerrådgivningen, og der blev gjort opmærksom på, at den ene skraldecontainer var svær at håndtere, og at lyset i kælderen brændte konstant.

Inden klokken 21 kunne deltagerne nyde et godt traktement.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0,0 %.
Gennemsnitlig husleje familieboliger: 935 kr. pr. m2.
Gennemsnitlig husleje ungdomsboliger: 791 kr. pr. m2.

142 boliger fordelt på rækkehuse, klyngehuse samt fritliggende flerfamiliehuse og ungdomsboliger. 

Adresse: Stenaldervej, 8220 Brabrand.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt