På besøg hos projektkontoret

På turen rundt til de forskellige afdelinger på Rymarken er vi nu kommet til projektkontoret, der beskæftiger otte medarbejdere

Nybyggeri, store renoveringsprojekter og Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Der er gang i mange spændende projekter i Brabrand Boligforening, og det hele koordineres og styres af otte medarbejdere på projektkontoret på Rymarken under ledelse af projektchef Ole Bech Jensen.

Helhedsplanen er langt det største projekt, både hvad angår tid, økonomi og omfang. En del blokke rives ned, mens andre renoveres og bygges om. En bypark anlægges, og spændende nyt byggeri skyder op – blandt andet et nyt stort kollegie samt boligforeningens nye administrationsbygning.

Fokus på brugerinddragelse

Helhedsplanen holder en række af projektkontorets medarbejdere fuldt beskæftiget. En af dem er Marianne Stenberg, der arbejder som projektleder for Helhedsplanen.

”Jeg har primært fokus på processer, inddragelse og formidling. For eksempel var jeg redaktør på den nye udviklingsplan, som vi netop har præsenteret. Jeg er også projektleder på brugerprocessen på sports- og kulturcampus Samlingshuset, og så deltager jeg i et udviklingsforløb med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden om Verdenspladsen,” fortæller hun.

Marianne Stenberg fremhæver opgaven med Samlingshuset som særlig spændende og interessant.

”Det har været en utrolig spændende og udbytterig proces omkring Samlingshuset sammen med Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, hvor vi i fællesskab med bibliotekets brugere og arkitekter har defineret arealer, rum og materialer. En superfin proces med en god afdelingsbestyrelse,” fortæller Marianne Stenberg.

Nænsom renovering

Men også i andre afdelinger er projektafdelingen i gang. Det gælder for eksempel boligforeningens to ældste afdelinger, Hans Brogesparken og Søvangen, der renoveres fra kælder til kvist for at gøre afdelingerne tidssvarende.

Planlægningen af så store projekter tager tid og ledes af projektleder Morten Meldgaard Christensen.

”De to renoveringsprojekter har været længe undervejs, men nu er der skred i sagerne, og projektet for Hans Brogesparken er netop sendt i EU-udbud. Søvangen følger i det nye år, og vi forventer at begynde renoveringen i begge afdelinger i løbet af 2019,” fortæller han.

For at skabe tryghed for beboerne og være helt tæt på renoveringen har Brabrand Boligforening åbnet et midlertidigt projektkontor i Søvangen, og endnu et er på vej i Hans Brogesparken.
”Vi har faste træffetider, og her kan beboerne komme og møde os medarbejdere én til én. Det skaber tryghed for den enkelte beboer og giver os mulighed for at informere om projektet og svare på spørgsmål,” siger Morten Meldgaard Christensen.

Morten Meldgaard Christensen nyder arbejdet, hvor han skal balancere hensynet til gamle, fredede bygninger med beboernes ønsker og interesser.
”Det at skabe moderne forhold ud fra eksisterende rammer og tilpasse det til eksisterende beboere er det, jeg nyder mest. Det er med til at give jobbet både faglig og menneskelig læring,” fortæller han.

Sideløbende med renoveringen af de to ældste afdelinger varetager han også ombygningen af en ny, mindre afdeling i Valdemarsgade i det centrale Århus, hvor Brabrand Boligforening ombygger byens gamle kasernehospital til 22 almene boliger. Afdelingen i Valdemarsgade ventes at stå færdig og klar til indflytning i foråret 2019.

Nye måder at bo og leve på

Medarbejderne på projektkontoret skaber altså fremtidens boliger, og de skal afspejle moderne måder at bo og leve på.

Det gælder blandt andet det nye kollegie i Gellerup, hvor der ifølge projektleder Jacob Tonsgaard er ”tænkt ud af boksen” og sat ekstra fokus på at skabe gode rammer for det sociale liv med fælleskøkkener, loungeområder, gårdhave og tagterrasse.

Det samme gør sig gældende i Generationernes Hus, som netop nu opføres på Århus Ø. Her er tanken, at flere generationer skal bo dør om dør til glæde og gavn for hinanden.

”Generationernes Hus opføres ud fra tanken om fællesskab. Der bliver trænings- og fitnessrum, forsamlingskøkken, legeplads, konferencesal, multisal og aktivitetslokaler, ligesom der bliver værksteder, hvor husets beboere, ansatte og brugere kan mødes og være sammen på kryds og tværs af generationer, fagligheder og livssituationer,” siger Jacob Tonsgaard.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-08 December side 20-21
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data