Afd. 2: Der er meget nyt fra Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Der foregår stadig stort arbejde med effektiviseringer og renoveringer

Tekst Laurits Bloch, foto Bo Sigismund

Der pågår stadig et ret intensivt arbejde med projektering af den omfattende renovering, der i omfang formentligt vil beløbe sig til godt over 400 millioner kroner.

Renoveringen indebærer store indgreb i hver enkelt bolig, der bl.a. får udskiftet vinduer, yderdøre, altaner og karnapper. For enfamiliehusene og klyngehusene sker der desuden gulvudskiftninger. Tage udskiftes, der tilbygges yderligere en ydermur, og ventilationsanlæg indbygges i alle boliger.

Renoveringsmøde
Netop ved redaktionens slutning er årets første renoveringsmøde afholdt i afdelingsbestyrelsen. Her var det ingeniørernes projektering, der var på dagsordenen, herunder kloak-, vand-, el og ventilationsinstallationer.

Der er en række detaljer med betydning for både den fremtidige driftsøkonomi og for ulemper ved de nye lovkrav til ventilationen. Bl.a. vil man søge ventilationskanalernes størrelse reduceret mest muligt, så de optager mindst mulig plads i boligerne.

Mødet måtte afsluttes, uden at dagsordenen blev nået igennem, og derfor vil de resterende punkter blive søgt drøftet i en genoptagelse af mødet i efterfølgende uge.

Effektivisering af beboerdemokratiet i bygge- og renoveringsprojekter
Forløbet giver atter anledning til overvejelser om en mere effektiv organisering af bygge- og renoveringsprojekter i boligforeningen. En problematik, som afdelingen har forsøgt at starte en dialog med foreningen om siden 11. august 2016, og herefter også ved at rejse forslag til repræsentantskabsmødet i maj 2017, hvor det under punkt 5, h blev besluttet, at der skulle ske besvarelse af afdelingsbestyrelsernes henvendelser.

Dette er hidtil negligeret i relation til Søvangens henvendelser, og de eksisterende rammer – eller mangel på samme – for renoveringsopgavernes forløb medfører tilsyneladende et urimeligt og unødvendigt stort arbejdspres for både beboerdemokratiet og administrationen.

Der efterlyses fortsat en dialog om mulige forbedringer og effektiviseringer, og dette forventes også at blive et tema for det forestående ordinære repræsentantskabsmøde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt