Afd. 2: Der er meget nyt fra Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Der foregår stadig stort arbejde med effektiviseringer og renoveringer

Der pågår stadig et ret intensivt arbejde med projektering af den omfattende renovering, der i omfang formentligt vil beløbe sig til godt over 400 millioner kroner.

Renoveringen indebærer store indgreb i hver enkelt bolig, der bl.a. får udskiftet vinduer, yderdøre, altaner og karnapper. For enfamiliehusene og klyngehusene sker der desuden gulvudskiftninger. Tage udskiftes, der tilbygges yderligere en ydermur, og ventilationsanlæg indbygges i alle boliger.

Renoveringsmøde

Netop ved redaktionens slutning er årets første renoveringsmøde afholdt i afdelingsbestyrelsen. Her var det ingeniørernes projektering, der var på dagsordenen, herunder kloak-, vand-, el og ventilationsinstallationer.

Der er en række detaljer med betydning for både den fremtidige driftsøkonomi og for ulemper ved de nye lovkrav til ventilationen. Bl.a. vil man søge ventilationskanalernes størrelse reduceret mest muligt, så de optager mindst mulig plads i boligerne.

Mødet måtte afsluttes, uden at dagsordenen blev nået igennem, og derfor vil de resterende punkter blive søgt drøftet i en genoptagelse af mødet i efterfølgende uge.

Effektivisering af beboerdemokratiet i bygge- og renoveringsprojekter

Forløbet giver atter anledning til overvejelser om en mere effektiv organisering af bygge- og renoveringsprojekter i boligforeningen. En problematik, som afdelingen har forsøgt at starte en dialog med foreningen om siden 11. august 2016, og herefter også ved at rejse forslag til repræsentantskabsmødet i maj 2017, hvor det under punkt 5, h blev besluttet, at der skulle ske besvarelse af afdelingsbestyrelsernes henvendelser.

Dette er hidtil negligeret i relation til Søvangens henvendelser, og de eksisterende rammer – eller mangel på samme – for renoveringsopgavernes forløb medfører tilsyneladende et urimeligt og unødvendigt stort arbejdspres for både beboerdemokratiet og administrationen.

Der efterlyses fortsat en dialog om mulige forbedringer og effektiviseringer, og dette forventes også at blive et tema for det forestående ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-01 Februar
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • starter dialog om effektiv renove­ring
    Afd. 2: Der er meget nyt fra Søvangen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data