Afd. 7: I afdeling 7 har de god økonomi

Afdeling 7 – Hasselhøj

Tilfredshed med nyt driftssamarbejde

Tekst og foto Bo Sigismund

Afdeling 7, Hasselhøj holder beboermøde to gange årligt, og til forårsmødet var der kommet 22 deltagere, som fik en grundig og kritisk beretning. Mødet foregik i en ordentlig stemning, og dirigent Jesper Pedersen kunne erklære det afsluttet allerede klokken 20.40.

Formand Anja Spalding er den ene af kun 3 bestyrelsesmedlemmer, og hun konstaterede, at det er for få – der er simpelthen ikke kræfter nok, for der er mange og tidskrævende opgaver. Så til efterårsmødet, hvor der er valg, er der brug for flere ildsjæle! Anja opfordrede til at stille op; der er store muligheder for indflydelse.

Vigtige sager
Ønsket om at udtræde af ordningen med synsteam blev ikke imødekommet af foreningsbestyrelsen, men der arbejdes på at få løst den gordiske knude ved hjælp af et ad hoc-udvalg, som snart holder et nyt møde. Trods alt er man enige om kursen, og det skulle gerne bevirke, at beboerne kunne blive tilfreds med syn. Men forhandlingerne har været hårde.

Det nye initiativ om storskrald har virket godt. Der er nu afhentning hver uge, så nu er det planen at få en permanent storskraldsplads med sortering og indsamling til genbrug, men her er det igen nødvendigt med flere interesserede beboere.

Driftssamarbejdet mellem Harlev og Hasselager er forløbet i tilfredshed, og afdelingsbestyrelsen ser gerne, at forsøget fortsætter året ud. Her er klart muligheder for effektivisering.
Det er ikke længere lovligt at opkræve gebyr for husdyrhold over huslejen, så ordningen vil ophøre. Det har dog ingen betydning for de givne tilladelser.

Alle døre og vinduer er blevet termograferet. Det afslørede et stort behov for at få udskiftet dem, så arbejdet bliver rykket frem. Heldigvis er det økonomisk muligt.

Der var ikke mange spørgsmål, men der blev fremsat et ønske om at bevare flest muligt af de store træer. Dorthe Gottlieb kunne bemærke, at udtyndingen nu er færdig for i år, og at hegnet mod Lemmingvej skal kunne vokse sig tæt. Det kunne være godt om beboerne ville melde sig til et grønt udvalg.
Derefter var beretningen taget til efterretning.

Godt regnskab og ny ordensregel
Regnskabet for 2018 viste et overskud på kr. 79.000, som anvendes over de følgende 3 år. DET bevirker dels, at huslejen holdes nede, dels at det er muligt at finansiere en storskraldplads.

Der var tre forslag til mødet; et blev vedtaget, et forkastet og et bortfaldt. Det gav en del diskussion. Resultatet blev, at kaninhold i haverne er forbudt, hvorimod boldspil stadig kan foregå under hensyn til naboerne (og ruder!)
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt