Afd. 7: I afdeling 7 har de god økonomi

Afdeling 7 – Hasselhøj

Tilfredshed med nyt driftssamarbejde

Afdeling 7, Hasselhøj holder beboermøde to gange årligt, og til forårsmødet var der kommet 22 deltagere, som fik en grundig og kritisk beretning. Mødet foregik i en ordentlig stemning, og dirigent Jesper Pedersen kunne erklære det afsluttet allerede klokken 20.40.

Formand Anja Spalding er den ene af kun 3 bestyrelsesmedlemmer, og hun konstaterede, at det er for få – der er simpelthen ikke kræfter nok, for der er mange og tidskrævende opgaver. Så til efterårsmødet, hvor der er valg, er der brug for flere ildsjæle! Anja opfordrede til at stille op; der er store muligheder for indflydelse.

Vigtige sager

Ønsket om at udtræde af ordningen med synsteam blev ikke imødekommet af foreningsbestyrelsen, men der arbejdes på at få løst den gordiske knude ved hjælp af et ad hoc-udvalg, som snart holder et nyt møde. Trods alt er man enige om kursen, og det skulle gerne bevirke, at beboerne kunne blive tilfreds med syn. Men forhandlingerne har været hårde.

Det nye initiativ om storskrald har virket godt. Der er nu afhentning hver uge, så nu er det planen at få en permanent storskraldsplads med sortering og indsamling til genbrug, men her er det igen nødvendigt med flere interesserede beboere.

Driftssamarbejdet mellem Harlev og Hasselager er forløbet i tilfredshed, og afdelingsbestyrelsen ser gerne, at forsøget fortsætter året ud. Her er klart muligheder for effektivisering.
Det er ikke længere lovligt at opkræve gebyr for husdyrhold over huslejen, så ordningen vil ophøre. Det har dog ingen betydning for de givne tilladelser.

Alle døre og vinduer er blevet termograferet. Det afslørede et stort behov for at få udskiftet dem, så arbejdet bliver rykket frem. Heldigvis er det økonomisk muligt.

Der var ikke mange spørgsmål, men der blev fremsat et ønske om at bevare flest muligt af de store træer. Dorthe Gottlieb kunne bemærke, at udtyndingen nu er færdig for i år, og at hegnet mod Lemmingvej skal kunne vokse sig tæt. Det kunne være godt om beboerne ville melde sig til et grønt udvalg.
Derefter var beretningen taget til efterretning.

Godt regnskab og ny ordensregel

Regnskabet for 2018 viste et overskud på kr. 79.000, som anvendes over de følgende 3 år. DET bevirker dels, at huslejen holdes nede, dels at det er muligt at finansiere en storskraldplads.

Der var tre forslag til mødet; et blev vedtaget, et forkastet og et bortfaldt. Det gav en del diskussion. Resultatet blev, at kaninhold i haverne er forbudt, hvorimod boldspil stadig kan foregå under hensyn til naboerne (og ruder!)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-03 Maj side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data