2018 har også handlet om andet end tvungne bolig­ned­rivninger

Brabrand Boligforenings årsberetning 2018

I forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening har boligforeningen udgivet en flot tryksag, som selvfølgelig beskriver årets altoverskyggende ikke-forhandlinger mellem boligforeningen og Aarhus Kommune; men der er også meget andet spændende i den årlige beretning fra Brabrand Boligforening at fordybe sig i.

I 2018 åbnede Det boligsociale hus, Yggdrasil, på Dortesvej i Brabrand.

I beretningen kan man blandt andet læse, at Yggdrasil er kommet godt fra start.

”Fra det øjeblik, Yggdrasil slog dørene op, har der været masser af liv. Kaffemaskinen tændes ofte før kl. 8 om morgenen, og ofte slukkes lyset først ud på aftenen. Op mod 700 besøger det boligsociale team hver måned, hvad enten det er, fordi, man søger hjælp til beskæftigelse og uddannelse, trivsel og tryghed, forebyggelse og forældreansvar, eller uddannelse og beskæftigelse. Disse områder ligger inden for helhedsplanens formål.

Flere end 60 beboere er således hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse allerede i de første fire måneder. Et initiativ med jobdating er blevet en stor succes med op
mod 40 deltagere pr. gang.

Det boligsociale hus har allerede fået succes med at etablere flere hold med kursister til forberedende danskundervisning. Det er foregået i samarbejde med VUC. Mere end 80 beboere fra området har været igennem kurset, og mange er skrevet på venteliste.”

Nye byggerier

Aarhus Kollegiet i Brabrand holdt rejsegilde i november. I beretningen får kollegiet blandt andet disse ord med på vejen:

”Bag kollegiet er en ambitiøs vision!

Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro. Kollegiet skal bidrage til livet i området og invitere til interaktion med kvarterets øvrige beboere. Samtidig skal kollegiet være et naturligt samlingspunkt for unge med iværksætterdrømme.

”Denne imponerende bygning er et stort skridt hen imod skabelsen af et vitalt, varieret og mangfoldigt kvarter, der både sikrer beboerne et trygt sted at bo og skaber gode rammer for sociale fællesskaber,” siger Keld Albrechtsen.

Kollegiet hviler på fire stærke værdier! Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed, og de fire værdier bliver et stærkt fundament for vores nye afdeling.”

Øvrige byggerier i Brabrand Boligforening

Laden i afd. 5
Afholdt licitation. Forventning om opstart af projektering til sommer på det 1.400 kvm. store beboerhus. Udføres som en kombination af nybyggeri og renovering.

Nordlandsvej
Ca. 100-125 familieboliger. Projektopstart afventer kvotetilsagn.

Randersvej
Ca. 114 ungdomsboliger. Projektopstart afventer kvotetilsagn og lokalplan.

Tranbjerg
På en ubebygget grund i umiddelbar nærhed af Afdeling 25, Østergårdsparken, i Tranbjerg opføres 27 boliger. Afventer lokalplan.

Generationernes Hus
Efter spadestikket i 2018 står råhuset færdigt og klar til rejsegilde i april 2019.

Ny administrationsbygning
Administrationsbygningen kommer til at rumme ekspedition og kontorer for de ansatte i Brabrand Boligforenings administration samt lokaler for driftspersonalet i Afdeling 4, Gellerupparken, og Afdeling 5, Toveshøj.

Læs også: Fokus på energi og affald, side 34 i årsberetningen.

Hent årsberetningen fra Brabrand Boligforenings hjemmeside
https://bbbo.dk/media/2597/aarsberetning-2018.pdf

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-04 Juni side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2019-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data