2018 har også handlet om andet end tvungne bolignedrivninger

Brabrand Boligforenings årsberetning 2018

Tekst Irene Brandt – illustration (kun online) årsberetningens forside

I forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening har boligforeningen udgivet en flot tryksag, som selvfølgelig beskriver årets altoverskyggende ikke-forhandlinger mellem boligforeningen og Aarhus Kommune; men der er også meget andet spændende i den årlige beretning fra Brabrand Boligforening at fordybe sig i.

I 2018 åbnede Det boligsociale hus, Yggdrasil, på Dortesvej i Brabrand.

I beretningen kan man blandt andet læse, at Yggdrasil er kommet godt fra start.

”Fra det øjeblik, Yggdrasil slog dørene op, har der været masser af liv. Kaffemaskinen tændes ofte før kl. 8 om morgenen, og ofte slukkes lyset først ud på aftenen. Op mod 700 besøger det boligsociale team hver måned, hvad enten det er, fordi, man søger hjælp til beskæftigelse og uddannelse, trivsel og tryghed, forebyggelse og forældreansvar, eller uddannelse og beskæftigelse. Disse områder ligger inden for helhedsplanens formål.

Flere end 60 beboere er således hjulpet i beskæftigelse eller uddannelse allerede i de første fire måneder. Et initiativ med jobdating er blevet en stor succes med op
mod 40 deltagere pr. gang.

Det boligsociale hus har allerede fået succes med at etablere flere hold med kursister til forberedende danskundervisning. Det er foregået i samarbejde med VUC. Mere end 80 beboere fra området har været igennem kurset, og mange er skrevet på venteliste.”

Nye byggerier
Aarhus Kollegiet i Brabrand holdt rejsegilde i november. I beretningen får kollegiet blandt andet disse ord med på vejen:

”Bag kollegiet er en ambitiøs vision!

Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro. Kollegiet skal bidrage til livet i området og invitere til interaktion med kvarterets øvrige beboere. Samtidig skal kollegiet være et naturligt samlingspunkt for unge med iværksætterdrømme.

”Denne imponerende bygning er et stort skridt hen imod skabelsen af et vitalt, varieret og mangfoldigt kvarter, der både sikrer beboerne et trygt sted at bo og skaber gode rammer for sociale fællesskaber,” siger Keld Albrechtsen.

Kollegiet hviler på fire stærke værdier! Fællesskab, tryghed, åbenhed og hjemlighed, og de fire værdier bliver et stærkt fundament for vores nye afdeling.”

Øvrige byggerier i Brabrand Boligforening
Laden i afd. 5
Afholdt licitation. Forventning om opstart af projektering til sommer på det 1.400 kvm. store beboerhus. Udføres som en kombination af nybyggeri og renovering.

Nordlandsvej
Ca. 100-125 familieboliger. Projektopstart afventer kvotetilsagn.

Randersvej
Ca. 114 ungdomsboliger. Projektopstart afventer kvotetilsagn og lokalplan.

Tranbjerg
På en ubebygget grund i umiddelbar nærhed af Afdeling 25, Østergårdsparken, i Tranbjerg opføres 27 boliger. Afventer lokalplan.

Generationernes Hus
Efter spadestikket i 2018 står råhuset færdigt og klar til rejsegilde i april 2019.

Ny administrationsbygning
Administrationsbygningen kommer til at rumme ekspedition og kontorer for de ansatte i Brabrand Boligforenings administration samt lokaler for driftspersonalet i Afdeling 4, Gellerupparken, og Afdeling 5, Toveshøj.

Læs også: Fokus på energi og affald, side 34 i årsberetningen.

Hent årsberetningen fra Brabrand Boligforenings hjemmeside
https://bbbo.dk/media/2597/aarsberetning-2018.pdf
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt