Afd. 1: Stor utilfredshed med Brabrand Bolig­forening

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Brudte løfter og manglende information i forbindelse med renovering har gjort beboerne frustrerede

Renovering var egentligt ikke på dagsordenen, da afdeling 1, Hans Brogesparken, holdt afdelingsmøde den 23. september. Men det kom alligevel på, da beboerne skulle have den nyeste information. Det blev kritiseret af nogle i salen, da de mente, at hvis det punkt havde været på den udsendte dagsorden, var der kommet flere til mødet.

Formand Asger Frederiksen fortalte i sin beretning, at bestyrelsen var skuffet over samarbejdet med administrationen.

”Det er endnu uklart, hvornår der kommer renoveringer, vi har fået lovet, at det går i gang i 2020, men det tror vi ikke rigtigt på,” forklarer Asger Frederiksen.
Han fortæller, at forløbet har været meget langt. De har arbejdet med det i næsten 10 år, og det er ifølge Asger Frederiksen ret utilfredsstillende.

I forbindelse med beretningen foreslog beboer Ole Maltesen, at afdelingsmødet vedtog følgende udtalelse, som blev stemt igennem af et overvældende flertal:
”Afdelingsmødet skal på det kraftigste henstille til Brabrand Boligforenings bestyrelse, at der omgående tilføres tilstrækkelige ledelsesmæssige kræfter til afdelingens planlagte renoveringsprojekt, så tidligere givne udsagn kan blive overholdt.

Det hidtidige forløb har overfor beboerne givet forsinkelse på forsinkelse i forhold til givne tilsagn om projektets fremdrift og gennemførelse. Forløbet har efterladt beboerne i en uholdbar utryg situation, som nu må ophøre. Afdelingsmødet udtaler sin fulde støtte til afdelingsbestyrelsens bestræbelser på at lede projektet på rette spor.”

Ole Maltesen udtalte yderligere til Skræppebladet, at han har bedt om at få vedtaget udtalelsen, fordi han synes, at beboerne i afdelingen er blevet utroligt dårligt behandlet af boligforeningen.
”Vi har været i gang med renoveringsprojekt så lang tid, og jeg stoler ikke rigtigt på, at det starter næste år.”

Nu kommer renoveringer faktisk

Projektleder Morten Meldgaard Christensen oplyser på mødet, at nu starter renoveringerne faktisk.
”I har ventet længe, men nu ser det ud til, at vi starter den 15. januar. Skema B er klar til at blive sendt ind til kommunen, og der har jeg fået oplyst, at sagsbehandlingen tager cirka en uge.”

Når skema B er godkendt, så får beboerne tre måneders varsel. De skal varsles inden den 15. oktober, hvis arbejdet skal startes den 15. januar. I forbindelse med renovering af Udsigten, skal beboerne genhuses i pavilloner, som skal stå på boldbanerne. Disse pavilloner står nu på Toveshøj, hvor de blev brugt i forbindelse med renoveringerne der. Beboerne, der bor i etagelejligheder, der skal renoveres, skal blive boende i lejligheden.

Beboerne virkede ikke helt overbeviste om, at det faktisk sker, men de er spændte på at følge udviklingen. En beboer mente allerede, at han havde vundet en kasse kakaomælk i et væddemål med Morten Meldgaard Christensen, fordi han sagde, at de gik i gang i 2019. Om projektlederen er klar på endnu et væddemål, var lidt uklart.

Den samlede bestyrelse: Gitte Hougaard, Karen Michaelsen, Kasper A. Bakkensen, Berit Bramm og Asger Frederiksen. Bagerst ser vi den nye suppleant Karsten Pedersen.

Den samlede bestyrelse: Gitte Hougaard, Karen Michaelsen, Kasper A. Bakkensen, Berit Bramm og Asger Frederiksen. Bagerst ser vi den nye suppleant Karsten Pedersen.

Valg

Selvom problematikken med renoveringen fyldt meget, var der også andre ting på dagsordenen. Nemlig valg til bestyrelsen. Her var Asger Frederiksen, Gitte Hougaard og Kasper A. Bakkensen på valg, og de ønskede også at genopstille. Karsten Pedersen, der er relativ ny i afdelingen, ønskede også at hjælpe til, uden at direkte være en del af bestyrelsen eller stille op mod de nuværende medlemmer, så han blev 1. suppleant.

Der var heller ikke andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen, så alle blev genvalgt ved fredsvalg. Fra salen lød der ros til den nuværende bestyrelse for deres arbejde med renoveringen og et ønske om, at de skulle fortsætte.

Der var dog ikke nogen interesse for at repræsentere FAS eller Skræppebladet.

Afdeling 1, Hans Brogesparken

Huslejestigning: 0.0 %
120 lejemål
2-4 rums lejligheder samt to typer rækkehuse beliggende på Udsigten.
Gennemsnitlig pris pr. m2 familiebolig pr. år: 684 kr.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 12
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data