Ikke-bolighavende tager stadig ansvar

Gamle beboere vil stadig gerne være aktive i boligforeningsarbejdet

Det var næsten som at være sendt tilbage til halvfjerdserne, da ikke-bolighavende medlemmer i Brabrand Boligforening holdt deres årlige møde. Det fandt nemlig sted i Gellerup Museum på Gudrunsvej.

De fleste af den halve snes fremmødte tidligere beboere har på den ene eller anden måde haft noget at gøre med Gellerupparken, så da det formelle møde var overstået, var alle med til at se museets gamle jubilæumsfilm, som blev lavet i forbindelse med Brabrand Boligforenings 25-års jubilæum i 1973. Det var dengang, Gellerupparken var helt nybygget.

Men inden filmen blev vist, var der først blevet valgt tre repræsentanter til boligforeningens repræsentantskab: Bo Sigismund, Kaj Berg og Connie Bangsheim. Førstesuppleant blev Joan Berg og andensuppleant Svend Andreas Lund. Som repræsentant til Skræppebladets redaktion blev Bo Sigismund valgt.

Årets møde for ikke-bolighavende blev holdt i Gellerup Museum.

Årets møde for ikke-bolighavende blev holdt i Gellerup Museum.

Ikke-bolighavende

Ikke-bolighavende medlemmer er beskrevet i Brabrand Boligforenings vedtægter fra §5 til §8.

Her har tidligere beboere, der er flyttet ud af deres almene lejelejlighed eller -hus, mulighed for at møde frem og blive valgt til boligforeningens repræsentantskab, hvor de ikke-bolighavende medlemmer har tre repræsentanter.

Hent vedtægter fra Brabrand Boligforenings hjemmeside
https://www.bbbo.dk/om-os/dokumenter-fra-hovedforeningen/

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data