Afd. 2: Nu er der sat dato på licitationen i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Det tager lidt tid endnu at få den endelige tidsplan

Licitationen var fastsat med frist den 20. december 2019; men er på det seneste oplyst at være forlænget med en måned. Den egentlige detaljerede tidsplan kan først opstilles efter forhandlinger med de storentreprenører, som bliver valgt ved licitationen.

Herudover kan den endelige årsfordeling af bevillingerne fra kommune og Landsbyggefond have indflydelse på en endelig tidsplan, men vi håber dog på, at renoveringen så småt kan begynde inden næste årsskifte. Det er derfor overvejende sandsynligt, at vi med vor sommerfest 2020 kan forvente for tredje gang at få mulighed for at tage afsked med vort gamle beboerhus.

Projektændringer

I byggeudvalget/afdelingsbestyrelsen er der fremsat ønske om ændring i valg af mursten samt ændring af altanløsningen, begge for at bringe udførelsen i større overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk og sikre, at udsigten fra karnapperne i lejlighederne ikke forringes. Det er tilkendegivet, at disse ændringer vil kunne blive indarbejdet.

Udeståender

Der mangler fortsat afklaring af forsikringsspørgsmål i forbindelse med adgang til lejlighederne under renoveringen, sikring af en rimelig tidsmæssig fremdrift i renoveringen af den enkelte bolig og udarbejdelse af et råderetskatalog for køkkenudskiftninger.

Herudover opstår der ved projektgennemgangen en del afklarende ”lægmandsspørgsmål” til detaljer i projektet, hvoraf kan nævnes forhold omkring asbest, stilladsers vindstabilitet, ventilationsstøj mv.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-08 December side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2019-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Oprindelig dato for licitation
  Afd. 2: Nu er der sat dato på licitationen i Søvangen
 • Ny dato for licitation
  Afd. 2: Nu er der sat dato på licitationen i Søvangen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data