Afd. 2: Nu er der sat dato på licitationen i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Det tager lidt tid endnu at få den endelige tidsplan

Tekst Laurits Bloch – Arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

 Licitationen var fastsat med frist den 20. december 2019; men er på det seneste oplyst at være forlænget med en måned. Den egentlige detaljerede tidsplan kan først opstilles efter forhandlinger med de storentreprenører, som bliver valgt ved licitationen.

Herudover kan den endelige årsfordeling af bevillingerne fra kommune og Landsbyggefond have indflydelse på en endelig tidsplan, men vi håber dog på, at renoveringen så småt kan begynde inden næste årsskifte. Det er derfor overvejende sandsynligt, at vi med vor sommerfest 2020 kan forvente for tredje gang at få mulighed for at tage afsked med vort gamle beboerhus.

Projektændringer
I byggeudvalget/afdelingsbestyrelsen er der fremsat ønske om ændring i valg af mursten samt ændring af altanløsningen, begge for at bringe udførelsen i større overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk og sikre, at udsigten fra karnapperne i lejlighederne ikke forringes. Det er tilkendegivet, at disse ændringer vil kunne blive indarbejdet.

Udeståender
Der mangler fortsat afklaring af forsikringsspørgsmål i forbindelse med adgang til lejlighederne under renoveringen, sikring af en rimelig tidsmæssig fremdrift i renoveringen af den enkelte bolig og udarbejdelse af et råderetskatalog for køkkenudskiftninger.

Herudover opstår der ved projektgennemgangen en del afklarende ”lægmandsspørgsmål” til detaljer i projektet, hvoraf kan nævnes forhold omkring asbest, stilladsers vindstabilitet, ventilationsstøj mv.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt