Politisk styregruppe konstitueret

Styregruppen besluttede en tidsplan for processen

Tirsdag den 10. marts blev det første møde i den politiske styregruppe for Gellerup og Toveshøj afholdt på Aarhus Rådhus. Foruden borgmester Jakob Bundsgaard er afdelingsformændene for afd. 4 (Abdinasir Jama) og afd. 5 (Anett Christiansen) samt undertegnede medlemmer af styregruppen.

Udover at konstituere styregruppen var mødets formål at skyde det kommende arbejde med udmøntningen af udviklingsplanen i gang. Udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj blev i efteråret 2019 godkendt af boligministeren og skal nu omsættes til to helhedsplaner – én for hver af de to afdelinger.

Det konkrete arbejde med helhedsplanerne indebærer, at der skal ske en konkretisering af de nedrivninger og renoveringer, som udviklingsplanen omhandler. Der skal derfor i de kommende måneder træffes mange beslutninger om blandt andet genhusning, vilkår for flyttehjælp, rammer for renoveringerne mv., som er nødvendige for at udarbejde helhedsplanerne.

Styregruppen besluttede en tidsplan for processen, som i hovedtræk indebærer, at helhedsplanen for Gellerup skal behandles politisk i efteråret i år. Det er en tidsplan, som forudsætter, at beslutningsprocesserne både i kommune og boligforening sker gnidningsfrit.

Aktivitet Tidsplan
Udarbejdelse af helhedsplan for Gellerup Februar-juli 2020
Politisk workshop for Gellerup, hvor bl.a. nedrivninger opdeles i etaper April 2020
Udkast til helhedsplan Sommer 2020
Politisk behandling af helhedsplan September-oktober 2020
Politisk workshop for Toveshøj Efterår 2020
Udarbejdelse af helhedsplan for Toveshøj Ikke afklaret

Tidsplanens hovedterminer fremgår af dette skema:

Som det fremgår af tidsplanen, skal der afholdes en workshop for hver af de to afdelinger i 2020, og allerede den 21. april afholdes workshop for Gellerup med deltagelse af afdelingsbestyrelsen, foreningsbestyrelsen og borgmes-teren. Toveshøj følger efter med samme proces, men lidt forskudt i forhold til Gellerup.

På baggrund af blandt andet workshoppen skulle der gerne foreligge udkast til en helhedsplan for Gellerup inden sommerferien 2020, således at planen kan blive behandlet på afdelingsmøde, i repræsentantskab, byråd og Landsbyggefond i efteråret.

Klik for større billede

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-02 Marts side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2020-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Møde i politisk styre­gruppe
    Politisk styregruppe konstitueret
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data