Politisk styregruppe konstitueret

Styregruppen besluttede en tidsplan for processen

Tekst Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Tirsdag den 10. marts blev det første møde i den politiske styregruppe for Gellerup og Toveshøj afholdt på Aarhus Rådhus. Foruden borgmester Jakob Bundsgaard er afdelingsformændene for afd. 4 (Abdinasir Jama) og afd. 5 (Anett Christiansen) samt undertegnede medlemmer af styregruppen.

Udover at konstituere styregruppen var mødets formål at skyde det kommende arbejde med udmøntningen af udviklingsplanen i gang. Udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj blev i efteråret 2019 godkendt af boligministeren og skal nu omsættes til to helhedsplaner – én for hver af de to afdelinger.

Det konkrete arbejde med helhedsplanerne indebærer, at der skal ske en konkretisering af de nedrivninger og renoveringer, som udviklingsplanen omhandler. Der skal derfor i de kommende måneder træffes mange beslutninger om blandt andet genhusning, vilkår for flyttehjælp, rammer for renoveringerne mv., som er nødvendige for at udarbejde helhedsplanerne.

Styregruppen besluttede en tidsplan for processen, som i hovedtræk indebærer, at helhedsplanen for Gellerup skal behandles politisk i efteråret i år. Det er en tidsplan, som forudsætter, at beslutningsprocesserne både i kommune og boligforening sker gnidningsfrit.

Aktivitet Tidsplan
Udarbejdelse af helhedsplan for Gellerup Februar-juli 2020
Politisk workshop for Gellerup, hvor bl.a. nedrivninger opdeles i etaper April 2020
Udkast til helhedsplan Sommer 2020
Politisk behandling af helhedsplan September-oktober 2020
Politisk workshop for Toveshøj Efterår 2020
Udarbejdelse af helhedsplan for Toveshøj Ikke afklaret

Tidsplanens hovedterminer fremgår af dette skema:
Som det fremgår af tidsplanen, skal der afholdes en workshop for hver af de to afdelinger i 2020, og allerede den 21. april afholdes workshop for Gellerup med deltagelse af afdelingsbestyrelsen, foreningsbestyrelsen og borgmes-teren. Toveshøj følger efter med samme proces, men lidt forskudt i forhold til Gellerup.

På baggrund af blandt andet workshoppen skulle der gerne foreligge udkast til en helhedsplan for Gellerup inden sommerferien 2020, således at planen kan blive behandlet på afdelingsmøde, i repræsentantskab, byråd og Landsbyggefond i efteråret.

Klik for større billede
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt