Corona skyld i ur­afstem­ninger om jordoverdragelse i Højriis­parken

Enstemmig opbakning fra beboerne i afdeling 17 til at overdrage jord til nyt lægehus

Med stemmerne 32-0 stemte beboerne i Højriisparken mandag den 12. april ja tak til et forslag om at overdrage et stykke af afdelingens jord til naboen Brabrandhus ApS.

På grund af coronasituationen foregik afstemningen om jordoverdragelsen for første gang i Brabrand Boligforenings historie som en urafstemning, hvor 16 af Højriisparkens 21 lejemål deltog.
Projektet handler om, at afdelingen overdrager et stykke jord, der i dag er et parkeringsareal.

Her vil der om kort tid blive bygget et nyt lægehus i tre etager med boliger og kontorer. I stedet for får Højrisparkens beboere opgraderet afdelingens parkeringsområde, et nyt affaldssystem samt adgang til et nyt rekreativt område.
Men selv om både beboerne i Højriisparken og bygherre Paw Simon Krogh fra Brabrandhus ApS er positive overfor projektet, så er der endnu en humpel, der skal overstås, før byggeriet kan gå i gang.

Fra Skræppebladets omtale i decembernummeret. Fra venstre Erik Vilhelmsen, Paw Simon Krogh, Gert Sørensen og Rene Qvist Jensen roser alle samarbejdet om projektet.

Repræsentantskabet skal også til urafstemning

Afgørelsen ligger i repræsentantskabet

Aftalen medfører ikke omkostninger for Højriisparken, men fordi der er tale om overdragelse af en del af afdelingens jord, kræver boligforeningens vedtægter, at repræsentantskabet også godkender aftalen.
Fordi coronaen har betydet, at årets repræsentantskabsmøde, der var planlagt til den 31. maj, er blevet udsat på ubestemt tid, har foreningsbestyrelsen besluttet for første gang at indkalde repræsentantskabet til en urafstemning om overdragelsen.

Det kommer til at foregå over tre dage i perioden 3.-5. maj, hvor repræsentantskabets medlemmer kan vælge at møde op og afgive deres stemme enten i Hasselager, midtbyen eller på administrationskontoret i Brabrand, hvor afstemningen afsluttes onsdag den 5. maj kl. 19.00.

Umiddelbart herefter klokken 19.01 optælles stemmerne, og så vil resultatet vise, om projektet i Højriisparken som forventet kan sættes i gang.
Resultatet af repræsentantskabets urafstemning kan efterfølgende læses på Skræppebladets hjemmeside og desuden på bbbo.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Ur­afstem­ning i Højriis­parken
  Corona skyld i ur­afstem­ninger om jordoverdragelse i Højriis­parken
 • repræsentant­skabs­møde aflyst
  Corona skyld i ur­afstem­ninger om jordoverdragelse i Højriis­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data