Lommeguld

– et trygt arbejdsfællesskab for 13-17-årige

Er du mellem 13 og 17 år, og vil du gerne ha’ et job?
Sådan lyder spørgsmålet til unge, som med projektet “Lomme­guld” får mulighed for at få deres første fritidsjob.

Og de unge er vilde med mulighederne for at tjene en fin timeløn og samtidig blive en del af et arbejdsfællesskab. I løbet af de sidste par år har 200 lokale unge opsøgt Lommeguld, hvor der aktuelt er 30 unge ansat.
Lommeguld er en socialøkonomisk virksomhed, der ansætter, træner og uddanner 13-17-årige fra Gellerup, så de kan udføre praktiske opgaver, udvikle produkter og levere serviceydelser.

”De kommer til os og siger, at de gerne vil tjene nogle penge, men deri ligger også, at de gerne vil opleve at være en del af et fællesskab,” fortæller ungemedarbejder Louise Bro Jacobsen.

Trygt og fællesskabsdannende

Et af målene med det boligsociale arbejde i Gellerupparken og Toveshøj er netop at udvikle sunde alternativer til for eksempel kriminalitet og gadefællesskaber. Og det ser ud til at være lykkedes:

”Det unikke er, at de unge søger os på tværs af etnicitet, køn og skole. Til daglig samles de ellers meget i homogene fællesskaber, men her er de sammen med andre med anden baggrund og alder. De er nødt til at arbejde sammen om at få det til at fungere.”
Mens de arbejder, går snakken på kryds og tværs, og de introducerer hinanden til opgaven og hjælper, hvor de kan. Det er trygt og fællesskabsdannende.

Netop arbejdsfællesskabet er helt centralt for Lommeguld: At de ansatte får en succesoplevelse ved at lykkes sammen med andre, og at de kan opleve, at resultatet værdsættes så meget, at man kan få en god løn for indsatsen.
”Det er en måde at ruste de unge i Gellerup til en god fremtid, ved at de får erfaring med at deltage i arbejdsfællesskaber. Her oplever de, at det er ligegyldigt, hvem du er, så længe du er villig til at gøre, hvad der skal til for at løse opgaven.”
På den måde bliver Lommeguld til en øvebane: Der er plads til at fejle, og i tilbagemeldingerne fremhæves især det, der lykkes.

Hun glæder sig over, at især mange søskende til tidligere ansatte henvender sig for også at være med. Det er for hende et tegn på, at de unge fungerer som rollemodeller, både i de enkelte familier og formentlig også ude i lokalsamfundet.
Lommeguld omfatter desuden Junior Rangers, som er en kortere del af en naturformidleruddannelse, hvor deltagerne efterfølgende får løn for at være med til at arrangere aktiviteter i naturen for lokale familier. Louise Bro Jacob­sen har en stærk tro på, at en stor gruppe unge vil blive rustet til kunne begå sig både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

”Jeg møder så mange unge, som har et kæmpe potentiale og drive. De her unge er ikke så anderledes end deres jævnaldrende andre steder i byen. Jeg håber så meget, at andre også vil kunne se det.”
Der er altid en arbejdsleder med ud på opgaverne, der følger de unges udvikling og har ansvaret for, at arbejdet bliver udført.

Lommeguld har blandt andet løst en del omdelingsopgaver, og der er etableret et samarbejde med UNCOVERmusic, hvor de unge understøtter afviklingen af kon­certer i Gellerupparken/Toveshøj hen over sommeren. Endelig er Lommeguld fast omdeler af Brabrand Boligforenings blad, Skræppebladet, i Gellerup-området.

Håbet er, at stadig flere organisationer og virksomheder vil tilbyde Lommeguld opgaver. Jo flere opgaver, jo flere unge medarbejdere er det muligt at ansætte.

Læs mere på hjemmesiden www.lommeguld.org

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-04 Juni side 15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2022-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data