Beboere vil have sundhedshus på Holmstrup Mark

urh-sundhedshus-morten-overgaard--ja

Odinsgård og Thorsbjerg er Brabrand Boligforenings to afdelinger på Stenaldervej i det vestlige Århus. I aftes var der ekstraordinære beboermøder, hvor beboerne tog stilling til planerne om et lokalt sundhedshus med en egenbetaling på 16,60 kr. pr. måned for hver lejlighed de næste fem år. Forslaget blev vedtaget med overbevisende flertal på hhv. 92 % og 78 %.

Med beboernes accept på plads er det bare at vente på Landsbyggefonden, der omkring 1. september giver svar på ansøgningen, der er todelt. Den ene del af ansøgningen handler om huslejetilskud, hvor landsbyggefonden giver et tilskud, så huslejen kan nedsættes med ca. to kroner pr. kvadratmeter det første år. Herefter nedtrappes tilskuddet indtil huslejen er mere passende i forhold til lignende boliger og under hensyntagen til inflation, pris- og indkomstudvikling.

Den anden del af forslaget er opstart af et sundhedshus, der som udgangspunkt etableres i enten et af de to fælleshuse i afdelingerne eller i en fireværelses lejlighed. I sundhedshuset skal der ansættes en til at vejlede om sundhed, kost, motion mv. og samtidig være med til at gøre sundhedshuset og nærområdet synligt for både beboere, naboer og kommende tilflyttere. Evt. deles stillingen i to halvtidsstillinger.
Endvidere skal der tilknyttes en privatpraktiserende læge, og afdelingerne har allerede haft kontakt med idrætslæge Søren Overbæk i City Vest. Han kunne være et bud på en læge, der kunne tilknyttes huset med to ugentlige træffetider.
Det er ikke planen at områdets beboere skal skifte læge. Derimod ses lægen som et tilbud til beboerne om et lokalt sted at henvende sig for mindre skader, spørgsmål og bl.a. et sted man kan få målt blodtryk og blodsukker for at se tegn på f.eks. diabetes.

Afstemningsresultat
Odinsgård JA = 23 (92 %) NEJ = 2 (8 %) blank = 0
Thorsbjerg JA = 21 (78 %) NEJ = 3 (11 %) blank = 3 (11 %)

Bliver pengene bevilget og bliver projektet, der de første fem år er budgetteret til 5,7 millioner, en succes, skal det følges op med en mere permanent løsning, hvor der bygges et fysisk hus med bedre plads.

urh-sundhedshus-thorsbjerg-afstemning

En del af projektet handler om beboerdemokrati, hvor beboerne inddrages i arbejdet med at opbygge og udvikle sundhedshuset. Bl.a. skal der etableres tre grupper af frivillige: Pr-team, sundhedsteam og kulturteam. De frivillige skal undervises af bl.a. de ansatte i huset.
Beboerne er med til at sætte normen for, hvad der skal ske. F.eks. dragedag, løbeskole, foredrag og madlavning/fællesspisning med fokus på sund mad.
“Vi har med vilje skrevet en ‘løs’ projektbeskrivelse. Dels så den opfylder kravene fra Landsbyggefonden, og dels så der er plads til at beboerne kan være med til at bestemme aktiviteter og praktiske ting,” sagde formand for Odinsgård, Lene Olm på beboermøderne.

Et lignende sundhedshus kører med succes i Esbjerg, og for nylig er det i København blevet vedtaget at etablere ti sundhedshuse.

Foto af Ulrik Ricco Hansen: Øverst: Morten Overgaard fra afdelingsbestyrelsen i Odinsgård er glad for beboernes opbakning til et sundhedshus. Nederst: Beboere i Thorsbjerg lytter opmærksomt til gennemgang af projektet på storskærm.

Læs mere:

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
Afdelingshjemmeside, Odinsgård
Afdelingsside, Thorsbjerg
Hent hele projektbeskrivelsen i pdf-format

Skræppebladets blog: Sundhedshus på vej til Holmstrup Mark

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Stiften: Læs Skræppebladets blog om sundhedshus | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] blog http://blog.skraeppebladet.dk: Beboere vil have sundhedshus på Holmstrup Mark Sundhedshus på vej til Holmstup Mark Emneord (tags): Århus Vest • beboere • [...]
Link: skraeppebladet.dk/2009/06/stiften-l%c3%a6s-skr%c3%a6ppebladets-blog-om-sundhedshus/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data