Snakken med Gitte Sørensen om Odinsgård

Først er der grund til at glæde sig over, at der i Odinsgård omkring Gitte Sørensen som formand nu er dannet en aktiv afdelingsbestyrelse, der sammen med andre interesserede beboere kan tage afdelingens problemer op. Det er en god model, som desværre ikke har været for hånden i Odinsgård i en del år.

Men afdelingen er ikke ”længe blevet syltet”. Ændringen af varmesystemet har godt nok varet urimeligt længe, men det er ikke administrations og bestyrelses skyld. I årevis er der herfra peget på, at forsøget (det var et forsøg!) ikke duede, og at beboerne både manglede varme og betalte alt for meget grundet supplerende el.

Men når beboerne ikke vil betale en dyr og nødvendig ændring af varmesystemet (selvfølgelig ikke!), så er det en foreningsopgave at (prøve at) skaffe penge – og det har taget den megen tid, og er altså også lykkedes! Til det sidste var der kræfter i Århus Kommune, som ville have, at foreningen skulle bære hele udgiften og ikke kun 1/4 som kommunen. Nu har beboerpenge via Landsbyggefonden og boligforeningen måtte betale 3/4 af udgiften i et statsligt initieret forsøg (90’ernes etagebyggeri), som var mislykket på varmesiden. Jeg finder det urimeligt og kortsigtet; men den barske realitet i dagens virkelighed.

Den store misforståelse

”Der ligger en rapport, som viser at byggeriet er byggesjusk –” siger Gitte Sørensen. Beklager, men det er ganske modsat: Rapporten (SBi 2006:05) viser, at et parallelbyggeri til Odinsgård netop ikke er byggesjusk, men at en hel anden slags byggeri er byggesjusk – og så sammenlignes der.

Træ fra Odinsgårds (og Thorsbjergs) byggeperiode er kendt for at være dårligt. Det er ingen undskyldning for vinduer, der falder ud – risikoen er netop kendt. Sagen er nu håndteret så kontant, som det er nødvendigt, når ingen skal have et vindue over sig! Og igen står vi med økonomien:

Når ikke beboerne skal stå med regningen, så må foreningssiden (prøve at) betale den. Gitte Sørensen kan godt som os andre lægfolk kalde sagen en byggeskade, men de, der arbejder for at skaffe økonomisk hjælp, vil måske ved brug af denne tilgang netop afskære sig fra bestemte støttekilder – og senere blive skældt ud af Gitte Sørensen (og os andre), hvis beboerne dermed får hele regningen! At sætte ord (og børn!) i verden har konsekvenser…

Det tætte samarbejde, som Gitte Sørensen vil have / har med driftens leder, Vagn Jensen, skal nok munde ud i tilstrækkeligt gode løsninger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data