Fællessekretariatet ser tilbage på året der gik

Læs her om at få støtte til lokale sociale projekter i din afdeling


I marts 2007 blev de århusianske boligforeningers ønske om at stå sammen på det boligsociale område til virkelighed. Resultatet af det ønske er Det Boligsociale Fællessekretariat, som skal koordinere den boligsociale indsats, lave analyser af boligområderne og samarbejde med Århus Kommune.

Ved det nye års begyndelse har Fællessekretariatet gjort status i en årsrapport (se www.bydele.dk). Heri kan du bl.a. læse om baggrunden for, at Fællessekretariatet er blevet etableret, om det omfangsrige samarbejde med Århus Kommune, hvor Fællessekretariatet indgår som repræsentant for boligforeningerne, og om alle de projekter, som sekretariatet er med til at finansiere.

Som beboer i en almen bolig er det nok mest disse projekter, der vækker din nysgerrighed, for her er der et tilbud, du kan få gavn af i dit boligområde. Projekterne er delt i to typer. Der er de lokale projekter, som er placeret i den enkelte boligafdeling evt. i forbindelse med beboerhuset. Den boligsociale medarbejder, afdelingsbestyrelsen el­ler en frivillig beboer kan søge om penge ved Fællessekretariatet til at få sat en sådan aktivitet i gang: Det er aktiviteter som:
• Lektiecafé
• Tekstilværksted for kvinder
• De blå drenge – fritidsjob for unge
• Aktiv kunst for alle

Den anden type projekter er de bydækkende, der oftest er placeret ét sted, og hvor folk uden for afdeling­en leder projektet – gerne med aktive beboeres deltagelse. Projekterne henvender sig til alle borgere i Århus. Som eksempel kan nævnes Gellerup Højskole, CUBI der yder hjælp til at få job eller starte egen virksomhed og borgerportalerne.

Borgmester Nicolai Wammen er protektor for borgerportalen i Århus Vest (www.aarhusvest.dk), som han åbnede officielt i december. Samtidig overrakte han diplom til ti borgerjournalister, der havde gennemgået en fire måneders uddannelse, hvor de havde lært sig journalistikkens grundprincipper. Siden åbningen af portalen har borgerjournalisterne hver dag lagt nyheder, portrætter eller andet stof om Århus Vest på portalen.

jens-006.jpg

Om baggrunden for at etablere en borgerportal siger Fællessekretariatets leder Jens Møller: Brand, uro og hærværk. Disse ord indgår alt for ofte, når pressen skriver om en række af de almene boligområder i Århus. Vi der færdes i områderne til daglig ved imidlertid, at det langt fra er det sande billede. Vel er der problemer af og til, men der foregår også rigtigt mange positive ting – mange arrangementer, mange ildsjæle der arbejder for deres boligområde, og mange naboer, der hjælper hinanden og er glade for at bo, hvor de bor. Alle disse positive historier har borgerportalen i Århus Vest formidlet i løbet af efteråret.

I marts 2008 er et nyt hold borgerjournalister klar til at fortælle de sandfærdige historier om deres bydel Søndervangskvarteret. Den kommende borgerportal kan ses på www.vibysyd.dk – Du kan læse mere om borgerportalerne og de andre projekter på
www.bydele.dk.

Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler to gange om året penge til fire forskellige slags projekter. Det drejer sig om:

• Lektiecafé – hvor børn i afdelingen får hjælp til lektielæsningen
• Tekstilværksted – hvor kvinder opnår at få et socialt fællesskab gennem håndarbejde
• De blå drenge – fritidsjob i afdelingen til unge drenge og piger
• Aktiv kunst for alle – et nyt kunstværk til afdelingen eller en fælles kulturel oplevelse

Se mere om de enkelte projekter på www.bydele.dk hvis du har lyst til at sætte en eller flere af ovennævnte aktiviteter i gang i din afdeling, eller ring og hør mere på tlf. 87 34 00 02.

Det Boligsociale Fællessekretariat

Nyt netværk for beboeraktive

Er du en frivillig ildsjæl eller vil du gerne være det?
Er du interesseret i de sociale aktiviteter i dit boligområde, og vil du gerne gøre en indsats?
Gennem et nyt netværk har du nu muligheden for at mødes med andre ildsjæle/frivillige p tværs af alle boligafdelinger i Århus.
Netværket mødes 4-6 gange årligt til fyraftensmøder. Netværket er finansieret gennem de århusianske boligforeningers fællesansøgning til Landsbyggefonden og administreres af Det Boligsociale Fællessekretariat.
Det første møde afholdes torsdag d. 3. april kl. 16-18 i Det Boligsociale Fællessekretariat på Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg.
Se program for dagen og læs mere om netværket på www.bydele.dk
Er du ung eller gammel, studerende eller pensionist?
Det vigtigste er, at du er interesseret i det boligsociale område.
Alle er velkomne! Eneste betingelse er, at du bor alment.
Deltagelse er gratis. Tilmelding til fs[AT]fs-bydele[DOT]dk eller på tlf. 87 34 00 02.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data