Cirkus Tværs i dialog med Århus kommune om en stilling til Global Color Sound Studio

Cirkus Tværs, Gellerups internationale ungdoms Cirkus, har siden efteråret 2006 opbygget et musik studie, øverum, og arbejder på at få udviklet en lille musikskole.
Siden den officielle åbning, i april 2007, har studiet rummet ca.100 brug­ere og er blevet en meget større succes end vi havde forventet.

Siden åbningen af studiet har Cirkus Tværs sat sin egen musikmedarbejder til rådighed på halv tid. Dette efterlader dog nogle store huller i åbningstider da Cirkus Tværs selv skal bruge medarbejderen om sommeren. Studiet har derfor været lukket i lange perioder.

Når man arbejder i Århus-vest så ved man at hvis der store afbrud i aktiviteterne så kan man nærmest starte forfra igen.
På denne baggrund sendte vi for et lille årstid siden en forespørgsel om støtte af sted til Louise Gade, rådmand for børn og unge-afdelingen.

Dette efter hun havde givet udtryk for i TV2, at Gellerup skulle have flere ressourcer på klubområdet.
Svaret lød, ”at der ikke var noget at komme efter”, og at vi selv måtte ­finde på en løsning.
Selvfølgelig tog vi imod dette gode råd, og prøvede i samarbejde med områdelederen for ungdomsområdet alle de muligheder, vi kunne komme i tanke om. Dette resulterede dog kun i, at ungdomsskolen i forbindelsen med deres omstrukturering stillede 100.000,00 kr. til rådighed, da man godt kunne se fordelene i projektet. Tilsagnet er dog bundet op på, at der kan skabes en varig løsning, da vores erfaring er, at kun varige løsninger virker herude.

Herefter henvendte vi os igen til Louise Gades afdeling med samme resultat til følge, ”der var ikke noget at komme efter”, og at Gellerup allerede havde fået flere ressourcer end resten af byen.
En sandhed med modifikationer, da Gellerup siden midten af halvfemserne har haft en dækning på 16 % i modsætning til for eksempel midtbyen som havde en dækning på 35 %, selvom man siden har udlignet forskellen, så er det stadig på baggrunden af den sidste store sparerunde hvor alle fik mindre!

Da vi mente at problemstillingen ikke bare berørte børn- og ungeområdet, men i højeste grad også social- og kultur-området, sendte vi en opfordring til de andre rådmand og diverse politikere i byrådet om at tænke lidt kreativ og se lidt bort fra kassetænkningen!
En disciplin man i høj grad får brug for, når man nu snart skal i gang med helhedsplanen!
Ved at dele 200.000,00 kr. på tre magistrater ville beløbet kun lyde på 66.666,66 kr.

Rådmanden for socialområdet Gert Bjerregaard har aldrig svaret, så vi går ud fra, at han er på linie med sin partifælle fra Venstre, Louise Gade og ”der er ikke noget at komme efter”.
Vi fik dog opringning af hans sekretær, som spurgte, om de havde fået orientering om alle de breve, vi havde send af sted, da de havde haft problemer med deres e-mail. Det vælger vi selvfølgelig at tro på, selvom vi har benyttet den samme e-mail adresse hele tiden. Vi kunne dog komme med en betryggende svar, at hele korrespondancen kunne læses på vores hjemmeside, og at han derfor ikke behøvede at gå glib af noget!

Kultur rådmanden Flemming Knudsen havde lige nu ikke penge i hans magistrat, men henviste til en pulje for ikke-kommunale musik skoler, som vi selvfølgelig har søgt, men som ikke bringer den varige løsning, som udløser ungdomsskolens penge. Dette har vi også meddelt kulturforvaltningen.
Rådmanden var dog yderst positiv i forhold til projektet, som også tidligere er kommet til udtryk, da han var manden, der skaffede lokalerne til studiet.

Kulturudvalgs formand Rabir Azad-Ahmad, som også er talsmand for det Radikale venstre i Århus, har svaret meget positiv og lovet at tage det op på det næste kulturudvalgsmøde.

Cemal Metin, byråds medlem for SF, har også udtrykt sig positiv, og hra lovet at arbejde for sagen.

Kjeld Hvalsø Nedergaard, Enhedslist­en, har skrevet, at de gerne vil lave et flertal for sagen, det må være fordi han, som os kan tælle stole i byrådet.

Borgmester, Nikolaj Wammen har sendt os et meget positiv brev, hvor han roser os, så vi rødmer lidt og med en opfordring om at forsætte at denne linie, og det er hermed gjort.

Det haster!

Tiden løber dog, og budgettet for ungdomsskolen skal lægges, så det kan træde i kraft den 1. januar.
Har vi ikke inden da skaffet en varig løsning, er chancen forpasset, og vi står igen på 0.

Derfor håber vi, at politikerne lever op til deres positive tilkendegivelser og sammen finder på en kreativ løsning, da man ikke bare løser Gellerups problemer med at grave en vej og stable nogle mursten på hinanden!

På baggrund af at Gellerup i mange år har haft et betydeligt efterslæb på ungdomsområdet, og at man har tjent godt på strejken, burde det ikke være et problem at finde 3 x 66,666,66, kr. i de tre magistrater.

Al korrespondance vedrørende problemstillingen og meget mere findes på www.globalcolor.dk, yderlige oplysninger på tlf. 29 27 22 90

Med venlig hilsen
For Cirkus Tværs/Global Color Sound Studio

Joop Poelman

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-07 September
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2008-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data