Energibesparelser er kommet på dagsorden

Man må håbe, at også Brabrand Boligforening samt Foreningsbestyrelsen vil sætte fokus på spørgsmål om fremtidige energiforbedringer og være opmærksom på den udvikling, der sker inden for området, sætte initiativer i gang, og undersøge de få muligheder, der er for at søge støtte udefra.

Hvis man ikke kommer i gang bliver man ”overhalet indenom”, af de krav, der er stillet af EU og via lovgivningen til ”Fremme af energibesparelser i bygninger” – krav der kan komme til at koste rigtig mange penge.
Det er ikke rimeligt, at de enkelte boligafdelinger i boligforeningen overlades helt til egne initiativer omkring disse områder. Det er en indsats hvor direktion og bestyrelse skal være med til at sætte dagsorden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data