Mens håndværkerne gør det grove – gør beboerne det sjove

Rapport fra store havedag

tekst af Hans Esmann Eriksen. Foto af Henning Reinholt Larsen

Da Sonnesgården for 5 år siden blev indviet, var gårdområdet stort set tomt. Der var anlagt parkeringspladser, plantet træer og bøgehække som en del af byggeprojektet. Rammerne var anlagt, men indholdet afventede de nye beboeres initiativ og virkelyst.

Planlægning af haven
Som en del af organiseringen af det frivillige arbejde i afdelingen blev der nedsat et grønt udvalg. Udvalg­et skulle komme med forslag til, hvorledes de grønne arealer skulle indrettes og beplantes. Det nye beboerdemokrati kom på sin første praktiske prøve. Der var mange debatter og forslag, men til sidst blev der skabt enighed om en plan, som vi har brugt de sidste 5 år på at udfylde.

Hanne Staberg, Birthe Poulsen, Karen Mikkelsen og Birthe Rasmussen

De fleste elementer af planen blev udført af beboerne selv, mens de større opgaver blev udført af håndværkere. De største opgaver, vi selv udførte, var Humlehaven, petanquebanen, fælles krydderurtebed og det store centrale bed med et lille springvand, der løber ud i Lunds bæk.

Store havedag – Vi gør det sjove
To gange om året afholdes store havedag, hvor området luges grundigt, og mindre forbedringsopgaver gennemføres. Herudover har enkelte medlemmer af det grønne udvalg påtaget sig små faste opgaver for at holde området pænt og ryddeligt; så som at: tømme askebægre, vande haven, luge det store bed eller krydderurtebedet med mere. Effekten er, at haven altid er pæn, men også at afdelingen årligt sparer væsentlige beløb, der kan anvendes på andre områder.

HåndværkerneDe gør det grove
Afdelingen har løbende gennemført mindre forbedringsopgaver, hvor der anvendes håndværkere. I år er der anlagt en cykleparkering og en lille asfaltvej er anlagt, fordi græsarmering­en ikke kunne holde. Det er opgaver af denne karakter, der kan gennemføres, fordi der spares penge på andre områder.

Vi har fået en ny motorvej i Sonnesgården

Vi har fået en ny motorvej i Sonnesgården

Hvad skal der til – for at beboere frivilligt engagerer sig i driften af afdelingen?
Sonnesgården er en relativ ny afdel­ing, hvor de fleste er flyttet ind samtid­igt. Derfor lever vi i dag stadigt højt på det sammenhold, der er skabt i de første år.
På et afdelingsmøde den 17. november skal vi blandt andet debattere, hvordan vi i fremtiden kan fastholde det frivillige element i driften og vedligeholdelsen af vores afdeling.
Der er for tiden flere modsat rettede tendenser. Der er nogle, der giver udtryk for, at vi betaler vores husleje, så vi har ikke pligt til at deltage. Der er også en række nye beboere, der ikke har været med i opbygningen af afdelingen, og som muligvis føler det svært at være med, fordi de ikke er medlem af ”klikkerne”.

At få beboerne til at engagere sig i de fælles opgaver kræver to ting:

For det første et fællesskab der er godt til at være åbent over for nye medlemmer. Et fællesskab der kan give til den enkelte en plads, en stemme og et ansigt. Det udtrykkes for eksempel ved, at man hilser pænt på hinanden, når man mødes. Det lyder banalt, men det er det ikke. Prøv at tænk på, hvad der sker, hvis du ikke bliver hilst på af en (som du kender godt), du møder på gaden.

For det andet tilflyttere der har en vilje og en lyst til at være en del af fællesskabet, som ser værdien i at være aktiv i det boligområde man er en del af.

Ingenting kommer af ingenting – undtagen lommeuld

Forudsætningerne skal være i orden, men det, der skaber fællesskabet, er de aktiviteter, man gennemfører sammen. Derfor kan man se haveaktiviteterne ud fra to forskellige synsvinkler. Det kan ses som en måde at spare penge på, men endnu vigtigere et element i at vedligeholde og udvikle et fællesskab, der gør den enkelte glad for at bo i området. Sagt på en anden måde er der ingen fælles aktiviteter – skabes der ikke en fælles identitetsfølelse og dermed ansvarsfølelse for det fælles område.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt