Generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
a. Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse:
a. Fritidsforeningen
b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS)
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forsalg  *
6. Valg af bestyrelse  og suppleanter
7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

På valg er:

Inga Andersen (modtager genvalg)
Adam Hansen (modtager ikke genvalg)
Kirsten B. Hansen (modtager genvalg)
Anette Kjærsgård (modtager genvalg)
Inge Rasmussen (modtager genvalg)

* Indkomne forslag til generalforsamlingen

Ændring af vedtægter for Fritidsforeningens aktivitetsstøtte. (FAS)

Nuværende § 7 stk. 3
Medlemmer uden for Brabrand Boligforening kan optages på betingelser, som de enkelte aktiviteter selv fastsætter, dog må dette antal ikke overstige 1/3 af det totale medlemstal.

Ændres til:
Medlemmer uden for Brabrand Boligforening kan optages på betingelser, som de enkelte aktiviteter selv fastsætter, dog må dette antal ikke overstige 50 % af det totale medlemstal.

Begrundelse: at der skabes sammenhæng med de i Fritidsforeningen vedtagne regler for tilskud.
(for at opnå tilskud skal mindst 50% af medlemmerne være beboere i Brabrand boligforening og være medlem af BBF.)

forslagsstiller: på vegne af FAS´s bestyrelse Kirsten B. Hansen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt