Kommentaren

Bestyrelse og repræsentantskab

Lidt nødvendig forklaring fra én der ikke holdt ord; men gerne vil forblive troværdig

Tumpet at være i bestyrelsen

Jeg havde regnet med at stoppe i bestyrelsen, fordi jeg er blevet gammel, har været meget med i boligforeningsarbejde i over 30 år i, finder det tumpet og undertiden ubehageligt at være i bestyrelsen og endelig finder repræsentantskabet, der som bekendt er foreningens øverste myndighed, ganske slapt. Det her sagde jeg i repræsentantskabet, da jeg lod mig genopstille, fordi både nogle ansatte og nogle beboere i tiden inden insisterede på, at jeg skulle fortsætte. Jeg vedgår gerne at være blevet berørt af tiltalen og fortsætter altså.
Alder er heller ikke i sig selv en grund til at stoppe, så meget mere som stående opgaver netop bør søges klaret før afgang.
Vi er efter min mening dårlige i samværet med afdelingsbestyrelserne, og måden finder jeg belastende. Der er en trang til at være mere end de andre i repræsentantskabet og foregive at være betydningsfulde og dygtige frem for at snakke ordentligt sammen og så se, hvad man sammen kan gøre.
På repræsentantskabsmødet aflagde bestyrelsen beretning for det forløbne år, og beretningen er skrevet i afsnit af enkelte medlemmer; men uden at være bærende for bestyrelsen. Det første finder jeg godt, fordi vi vælges og afskediges enkeltvis, men det sidste bør være et problem. Eksempel:

To bestyrelsesmedlemmer laver et afsnit om gellerupområdets helhedsplan og skriver bl. a.:
”Boligforeningen har i forbindelse med forslag om salg eller nedrivning af boliger, som har indgået i debatten, sikret, at salg eller nedrivning kun kan ske efter godkendelse i repræsentantskabet.” Jeg gjorde på et bestyrelsesmøde opmærksom på, at denne ret ligger i lovgrundlaget; men blev afvist af de to bestyrelsesmedlemmer. Resten af bestyrelsen var tavse, og teksten er i beretningen.
I lovbekendtgørelsen (almenboligloven) starter § 75d på denne måde:
”Velfærdsministeren kan efter fælles ansøgning fra kommunalbestyrelsen og en boligorganisation godkende salg af almene familieboliger i boligorganisationens problemramte afdelinger i kommunen,”…

Så ukvalificeret et samvær umuliggør faktisk almindelig samtale – men kneveren fortsætter og fortsætter, og kun repræsentantskabet kan stoppe den og bør stoppe den.

Vejen frem

Når nogle flere end i dag tiltror sig selv at kunne snakke med på egne interesseområder, som de jo selv kan insistere på at få på dagsordenen, så får vi et meget bedre samvær og en meget bedre boligforening end for nærværende. I betragtning af den aldeles usikre situation, hvori vi alle befinder os, og med de gigantiske opgaver, vi alle står over for – mere uden for boligforeningen men altså også i – er vores alles chance meget mere indblanding, indsigt, omtanke og krav om selvbestemmelse.

Blomster fyld

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-06 Juli forsiden af magasinet 2009-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data