Gellerupparkens budgetmøde

kritik af håndtering af afstemning om budget

af Herman Nielsen

For nogle år siden, da budgettet for næste år blev forkastet, skrev jeg en side i Skræppebladet om, hvordan vi så i bestyrelsen kun kunne fastholde det oprindelige budgetforslag. Sådan som det i øvrigt er sket i Toveshøj i år. Havde der været ændringer og med disse ændringer vedtaget et andet budget, havde vi haft noget at snakke om i bestyrelsen. Måske havde vi støttet ændringerne, og havde vi ikke, skulle sagen til det kommunale tilsyn til afgørelse.

I år er det forløbet ganske anderledes og yderst mystisk. Budgetmødet vedtager ændringer, som så bliver tilsidesat af en ansat, der sender varsel ud og end ikke omtaler ændringerne. Ja, han lyver ved at skrive, at ”huslejestigningen er begrundet i det tidligere udsendte budget” (som altså var et forslag, der blev ændret).

I Almenboligloven står der § 36. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Da vi ikke har tilstande som i den gamle østblok, betyder det netop ikke, at det fremlagte skal, skal godkendes. Det kan justeres og så godkendes. Sådan foregik det, og i første omgang så færdigt. Dette skal så være varslet – men blev det ikke!

Er bestyrelsen ikke enig i varslet, kan den debattere sagen og ved uenighed med varslet som ovenfor skrevet indbringe sagen for det kommunale tilsyn til afgørelse. Det er sket langt inde i oktober og længe efter, at der i min forståelse er handlet lovstridigt i foreningen ved ovennævnte varsel. Derfor har jeg også indbragt sagen om varslet som forespørgsel for tilsynet.

Det her er alvorligt. Samme medarbejder, der har udsendt varslet, skriver også til det kommunale tilsyn i navn af bestyrelsen, som ikke kender til sagen og altså ikke har bedt om det. Det hedder vel dokumentfalsk.

På et bestyrelsesmøde i oktober bliver varslet accepteret (jeg er eneste imod). Det finder jeg er brud på almenboligloven. Direktør Torben Overgaard, der er det offentliges repræsentant i boligforeningen til sikring af lovmedholdelighed, accepterer det her. Det ser mildest talt ikke godt ud.

Samlet vil jeg ikke være så ond at sige, at beboerne har den bestyrelse, de fortjener. Men repræsentantskabet har den, det har valgt. Det står fast. Om nogle flere tænkte selv, fastholdt resultatet af deres tankevirksomhed og påtog sig en anelse besvær, så kunne det her gøres meget bedre, så vi efterhånden kunne nå frem til de reelle problemer i vores almene sektor.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt