Afd. 4: Et kommunalt påbud sætter Gellerup­parkens beboere bag i køen til afdelingens nye lejligheder

Afdeling 4 – Gellerupparken

Rådmand Bünyamin Simsek ønsker, at pendlere udefra får fortrin til de mest attraktive lejligheder i de to pilotblokke på Gudrunsvej

Når de nye typer lejligheder i de to pilotblokke på Gudrunsvej om kort tid er klar til at blive udlejet, så bliver det ikke beboere fra Gellerupparken, der kommer til at flytte ind.

Rådmand Bünyamin Simsek har nemlig besluttet, at pendlere, der kommer kørende til arbejde i Århus fra andre kommuner, skal have fortrin til de ni nye lejligheder over den gyldne port ved Gudrunsvej 44. Og fortrinnet gælder også til de 18 nye rækkehuse med egen indgang, der kommer i stueetagen i de to blokke B4 og B7.

Bünyamin Simsek: Det kan tage 15-20 år, inden man for alvor ser en forandring i Gellerupparken.

Rådmand Bünyamin Simsek.
Foto fra Skræppebladets interview med Bünyamin Simsek 2014

Ingen adgang til tilgængelighed

Påbuddet, som boligforeningen modtog fra tilsynet den 19. november, sætter også den interne opnotering ud af kraft for de 14 nye tilgængelighedsboliger, der er ved at blive indrettet i sydgavlen på Gudrunsvej 76. Her vil kommunen hellere have, at det er pendlere udefra, der flytter ind, i stedet for at Gellerupparkens egne beboere kan få tilbud om en handicapvenlig lejlighed.

Endelig står der i påbuddet, at de renoverede lejligheder på 6. og 7. sal i de to blokke, når de fraflyttes af de nuværende lejere, også skal udlejes til pendlere, der kommer udefra.
Hvis ikke der er kommunegrænse-krydsende pendlere, der ønsker at flytte ind, så kommer fortrinnet til at gælde personer i arbejde. Først derefter bliver lejlighederne tildelt normalt via den interne oprykningsret.

Halvt års tovtrækkeri

Forud for påbuddet er gået et halvt års diskussion med Aarhus Kommunes tilsyn, som allerede i starten af maj sendte et udkast til en udlejningsaftale for pilotblokkene B4 og B7. Udkastet var ledsaget af et følgebrev, hvori tilsynet skrev, at såfremt Brabrand Boligforening ikke frivilligt indgår aftalen, vil tilsynet give et påbud identisk med aftaleteksten i udkastet.

Rådmand vil ikke forhandle

Brabrand Boligforenings administration holdt midt i maj et møde med tilsynet for at drøfte situationen. Her meddelte tilsynets repræsentanter, at rådmanden for magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, ikke var indstillet på en forhandling.

Efterfølgende modtog boligforeningen et næsten enslydende udkast til en udlejningsaftale.

Usympatisk prioritering

Sagen blev sendt til behandling i foreningsbestyrelsen. Svaret til tilsynet lød, at boligforeningen ikke ønsker at indgå en aftale med Aarhus Kommune med den foreslåede ordlyd, da diktatet ikke harmonerer med det ellers fortrinlige samarbejde mellem boligforeningen og Aarhus Kommune om realisering af Helhedsplanen. Prioriteringen opfattes som usympatisk, fordi det fratager en værdigt trængende familie i Gellerupparken muligheden for at opnå en bolig, som netop er indrettet til for eksempel kørestolsbrug.

Tilsynet blev også gjort opmærksom på, at Gellerupparkens beboere har vedtaget renoveringsprojekterne under den forudsætning, at blandt andet tilgængelighedsboliger vil være tilgængelige for afdelingens lejere på de vilkår, som var kendt ved godkendelse af skema A.

Foreningsbestyrelsen foreslog i stedet tilsynet, at udlejningsaftalen skulle indgå i drøftelserne om den kommende udviklingsplan, det var aftalt skulle udarbejdes i efteråret 2018.

Først varsel om påbud

1. november modtog boligforeningen et varsel fra tilsynet om, at hvis ikke de tilsendte udlejningsregler blev benyttet, ville boligforeningen modtage et påbud. Den 6. november meddelte Brabrand Boligforening, at boligforeningen ikke vil efterleve kommunens afgørelse. Den besked udløste påbuddet, som blev modtaget den 19. november.

Påbuddet er udstedt i henhold til §165, stk. 1, i almenboligloven: Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

Påbuddet er gældende fra første udlejning og fire år frem, hvorefter beslutningen skal tages op til revision. Det kan kun forlænges såfremt Gellerupparken til den tid fortsat har status som et ghettoområde.

Ingen svar fra rådmanden

Selv om Almenboligloven §165, stk. 1, skriver: At det er kommunalbestyrelsen, der kan meddele påbud, så er det i Aarhus Kommune uddelegeret til rådmanden for Teknik og Miljø at træffe den slags beslutninger.

Skræppebladet ville gerne have spurgt rådmand Bünyamin Simsek, V, hvorfor han mener, at pendlere udefra blandt andet skal have fortrin til de nye tilgængelighedsboliger, som ellers var tiltænkt handicappede, dårligt gående og ældre beboere i Gellerupparken.

Det lykkedes ikke Skræppebladet at få rådmanden i tale, før bladet gik i trykken. Men når han svarer, vil det kunne læses på hjemmesiden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-08 December side 27
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data