Afd. 4: Pink postkasser populære i Gellerup­parken

Afdeling 4: Gellerupparken

Beboerne er vilde med farver på postkassen

Pink er en populær farve i Gellerupparken, hvor godt hundrede beboere har valgt, at det fremover skal være farven på deres postkasser, når de nye postkasser i løbet af efteråret skal ned og hænge i opgangenes indgangsparti.

Alle beboere i afdelingen har haft mulighed for at vælge mellem seks klare farver, og det tibud har mere end 300 beboere benyttet sig af. Efter pink er grøn og rød de mest populære farver og så blå og orange, mens kun dusin har valgt den gule farve. Beboere, som ikke har valgt farve, får helt automatisk en grå brevkasse.

Det er afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, der har valgt at bruge flytningen af postkasserne til at lave små farverig kunstværker i opgangene. Og i næsten alle opgange, er der beboere, som har valgt at få en postkasse i farver.

familieskole 021

Hjælp til gangbesværede

Flytningen af postkasserne er en konsekvens af den nye postlov, som kræver, at alt etagebyggeri senest 31. december 2009 skal udstyres med postkasser i stueplan. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres postkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer krav på fortsat at få forsendelser omdelt direkte til boligen.

Opsætningen af de nye postkasser går i gang i løbet af efteråret, men forinden vil alle beboere modtage skriftlig information om, præcis hvornår postenbudet stopper med at dele posten ud på etagerne.

Start uden videoovervågning

Afdelingsbestyrelsen havde et ønske om, at de nye postkasse skal videoovervåges for at forhindre hærværk. Men arbejdet med at finde en løsning med overvågning har trukket ud, så til en start kommer postkasserne til at hænge uden opsyn.
”For øjeblikket er vi i afdelingsbestyrelsen ved at prøve på at få et overblik over, hvad overvågning vil komme til at koste. Når vi har fået de oplysninger, vil beboerne blive indkaldt til et møde, hvor de kan være med til at bestemme, om vi skal gå videre med overvågning,” fortæller afdelingsformand Helle Hansen og opfordrer alle forældre til at tage en alvorlig snak med deres børn om, at postkasserne ikke er noget, som man skal lege med.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Gellerup får endnu længere til sine breve:
Link: skraeppebladet.dk/2009/12/gellerup-fr-endnu-l%c3%a6ngere-til-sine-breve/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data