Frivilligt socialt arbejde

En pc-ildsjæl fortæller

Preben Høymark er medlem af pensionistforeningens bestyrelse i Sonnesgården. Denne lille artikel handler om, hvordan han og andre i vores pensionistforening har fundet midler til at gøre livet lidt mere spændende og sjovt i vores afdeling. Det gør jeg i det forfængelige håb, at fortællingen kan inspirere andre afdelinger til at skabe aktiviteter i bebyggelsen, der medfører udvikling af fællesskabet og den enkelte.

Pensionistforeningen startede

Da afdelingen blev oprettet for 6 år siden, var et af de første gode råd, vi fik fra boligforeningen, at starte en pensionistforening, der kunne være med til at skabe aktiviteter i området og samtidig nyde godt af de tilskudsmuligheder, som kommunen/staten og andre yder til ældreorganisationer.

Pensionistforeningen, der er en selvstændig afdeling under Pensionisternes Samvirke, har gennem årene været et af de aktive centre i afdelingen, der får hverdagen til at forløbe lidt gladere ved at medvirke med økonomisk støtte til forskellige arrangementer, der iværksættes af de mange udvalg, der er nedsat i Sonnesgården, og som alle har en tovholder, der refererer til afdelingsbestyrelsen. Der er langt over 100 arrangementer af forskellig art i Sonnesgården om året. For to år siden blev pensionistforeningen inviteret af Århus Kommune til at deltage i et kursus om støtte til frivilligt socialt arbejde. Her kunne man lære, hvad der kan søges af midler og til hvad.

Preben 60 aar 2

Et behov, som flere af beboerne gav udtryk for, var, at de gerne ville lære at bruge en pc og internettet. Mange ældre har ikke lært at bruge PC i deres arbejdsliv.

Preben Høymark og formanden for Pensionistforeningen, Kirsten Jensen, fik strikket en lille ansøgning sammen og fik få måneder senere bevilget 6.500 kroner til at købe en computer og en printer for.

Hjælp til selvhjælp i pc-verdenen

Der er ikke mange, der køber en pc, hvis de ikke har prøvet det først. Derfor var projektets idé at gøre det muligt at låne en pc ud, så den enkelte, sammen med Preben, kunne prøve den først. Preben er ikke edb-ekspert, men han ved, hvad det vil sige at være en almindelig bruger, og han lovede i et opslag at hjælpe de nye brugere i gang.

Grundlæggende så har man behov for tre typer af viden:
1) Hvordan bruger man internettet
2) Hvordan skriver man en e-mail og
3) Hvordan bruger man Skype, så man kan tale gratis i ”telefon” over internettet.

Behovene var forskellige fra person til person, så i stedet for gruppeund­ervisning blev den enkelte instrueret individuelt. Instruktionen består primært i at komme i gang og få kontakt med de instruktionsprogrammer, der allerede findes som gratisprogrammer på internettet. Dermed kommer den enkelte hurtigt i gang og kan hjælpe sig selv til at komme videre.

Det viste sig hurtigt, at når PC’en først var prøvet, var der ikke langt til at købe en selv. Så kunne den indkøbte pc benyttes af en ny ”elev”.

Der er 95 lejligheder i Sonnesgården med omkring 125 beboere. I de små to år afdelingen har haft computeren, er 20-30 personer kommet i gang med hjælp fra projektet. Det er ikke ringe.

For Preben har det været vigtigt, at det kunne gennemføres som frivilligt arbejde, fordi der var meget tilgænge­ligt undervisningsmateriale, den enkelte selv kunne arbejde med. Dermed blev arbejdsbyrden overkommelig. Glæden ved arbejdet kom for eksempel den dag, en af beboerne fik jævnligt kontakt med et familiemedlem i USA via Skype.

Projektor til fælles oplevelser

Jeg har tænkt lidt på, hvad der kunne være sket, hvis det her projekt var startet af en edb-kyndig. Så var der indkøbt et klassesæt på 10 maskiner og startet et pc-kørekortkursus, der ikke havde været færdigt endnu.
Det første projekt gav blod på tanden. I den næste ansøgningsrunde har pensionistforeningen fået bevilliget penge til en projektor, der kan vise pc-præsentationer/undervisning eller tv-udsendelser som en del af fælles arrangementer i afdelingen. Systemet er blevet integreret med teleslyngen i fællesområdet, således at de hørehæmmede også kan deltage i festlighederne. Det første lille projekt var fællesvisning af en bjergetape i Tour de France. Vi ser frem til, at fodboldkampe, valgaftner og Dronningens nytårstale bliver til fælles events, der kan få sammenhængskraften i vores afdeling til at blive endnu bedre. Kun fantasien sætter grænser for, hvad PC-projektoren kan bruges til.

Udvikling af fællesskabet

De frivillige aktiviteter kan udvikle fællesskaberne i boligforeningens forskellige afdelinger. Det er her, at mulighederne er forskellige for beboere i den almene sektor og i private beboelser. De almene boliger indeholder et skelet til en organisering på tværs af en bebyggelse, der gør det muligt at skabe fællesskaber med en sammenhængskraft.

Det er her, ildsjæle får stor betydning og får tingene til at ske – og specielt får tingene til at fortsætte med at ske. De udvikler nye måder til at få det bedst mulige ud af fællesskabet.

Det er her, afdelingsbestyrelsen og boligforeningens ledelse har sin store opgave. Nemlig at sikre at ildsjæle som Preben har rum til og mulighed for at skabe nye fælles oplevelser og aktiviteter.

Det er gået godt i Sonnesgården, fordi afdelingen har en stor andel af beboere, der er ildsjæle på hver deres område, og mange har et stort personligt overskud og engagement, og nok også fordi afdelingen er så lille, at de fleste kender hinanden.

Preben Høymark er medlem af pensionistforeningens bestyrelse i Sonnesgården. Denne lille artikel handler om, hvordan han og andre i vores pensionistforening har fundet midler til at gøre livet lidt mere spændende og sjovt i vores afdeling. Det gør jeg i det forfængelige håb, at fortællingen kan inspirere andre afdelinger til at skabe aktiviteter i bebyggelsen, der medfører udvikling af fællesskabet og den enkelte.

Pensionistforeningen startede
Da afdelingen blev oprettet for 6 år siden, var et af de første gode råd, vi fik fra boligforeningen, at starte en pensionistforening, der kunne være med til at skabe aktiviteter i området og samtidig nyde godt af de tilskudsmuligheder, som kommunen/staten og andre yder til ældreorganisationer.
Pensionistforeningen, der er en selvstændig afdeling under Pensionisternes Samvirke, har gennem årene været et af de aktive centre i afdelingen, der får hverdagen til at forløbe lidt gladere ved at medvirke med økonomisk støtte til forskellige arrangementer, der iværksættes af de mange udvalg, der er nedsat i Sonnesgården, og som alle har en tovholder, der refererer til afdelingsbestyrelsen. Der er langt over 100 arrangementer af forskellig art i Sonnesgården om året. For to år siden blev pensionistforeningen inviteret af Århus Kommune til at deltage i et kursus om støtte til frivilligt socialt arbejde. Her kunne man lære, hvad der kan søges af midler og til hvad.
Et behov, som flere af beboerne gav udtryk for, var, at de gerne ville lære at bruge en PC og internettet. Mange ældre har ikke lært at bruge PC i deres arbejdsliv.
Preben Høymark og formanden for Pensionistforeningen, Kirsten Jensen, fik strikket en lille ansøgning sammen og fik få måneder senere bevilget 6.500 kroner til at købe en computer og en printer for.

Hjælp til selvhjælp
i PC-verdenen
Der er ikke mange, der køber en PC, hvis de ikke har prøvet det først. Derfor var projektets idé at gøre det muligt at låne en PC ud, så den enkelte, sammen med Preben, kunne prøve den først. Preben er ikke EDB-ekspert, men han ved, hvad det vil sige at være en almindelig bruger, og han lovede i et opslag at hjælpe de nye brugere i gang.
Grundlæggende så man behov for 3 typer af viden: 1) Hvordan bruger man internettet, 2) Hvordan skriver man en e-mail, og 3) hvordan bruger man SKYPE, så man kan tale gratis i ”telefon” over Internettet.

Behovene var forskellige fra person til person, så i stedet for gruppeund­ervisning blev den enkelte instrueret individuelt. Instruktionen består primært i at komme i gang og få kontakt med de instruktionsprogrammer, der allerede findes som gratisprogrammer på internettet. Dermed kommer den enkelte hurtigt i gang og kan hjælpe sig selv til at komme videre.
Det viste sig hurtigt, at når PC’en først var prøvet, var der ikke langt til at købe en selv. Så kunne den indkøbte PC benyttes af en ny ”elev”.
Der er 95 lejligheder i Sonnesgården med omkring 125 beboere. I de små to år afdelingen har haft computeren, er 20-30 personer kommet i gang med hjælp fra projektet. Det er ikke ringe.
For Preben har det været vigtigt, at det kunne gennemføres som frivilligt arbejde, fordi der var meget tilgænge­ligt undervisningsmateriale, den enkelte selv kunne arbejde med. Dermed blev arbejdsbyrden overkommelig. Glæden ved arbejdet kom for eksempel den dag, en af beboerne fik jævnligt kontakt med et familiemedlem i USA via SKYPE.
Jeg har tænkt lidt på, hvad der kunne være sket, hvis det her projekt var startet af en EDB-kyndig. Så var der indkøbt et klassesæt på 10 maskiner og startet et PC-kørekortkursus, der ikke havde været færdigt endnu.

Projektor til fælles oplevelser
Det første projekt gav blod på tanden. I den næste ansøgningsrunde har pensionistforeningen fået bevilliget penge til en projektor, der kan vise PC-præsentationer/undervisning eller TV-udsendelser som en del af fælles arrangementer i afdelingen. Systemet er blevet integreret med teleslyngen i fællesområdet, således at de hørehæmmede også kan deltage i festlighederne. Det første lille projekt var fællesvisning af en bjergetape i Tour de France. Vi ser frem til, at fodboldkampe, valgaftner og Dronningens nytårstale bliver til fælles events, der kan få sammenhængskraften i vores afdeling til at blive endnu bedre. Kun fantasien sætter grænser for, hvad PC-projektoren kan bruges til.

Udvikling af fællesskabet
De frivillige aktiviteter kan udvikle fællesskaberne i boligforeningens forskellige afdelinger. Det er her, at mulighederne er forskellige for beboere i den almene sektor og i private beboelser. De almene boliger indeholder et skelet til en organisering på tværs af en bebyggelse, der gør det muligt at skabe fællesskaber med en sammenhængskraft. Det er her, ildsjæle får stor betydning og får tingene til at ske – og specielt får tingene til at fortsætte med at ske. De udvikler nye måder til at få det bedst mulige ud af fællesskabet. Det er her, afdelingsbestyrelsen og boligforeningens ledelse har sin store opgave. Nemlig at sikre at ildsjæle som Preben har rum til og mulighed for at skabe nye fælles oplevelser og aktiviteter.

Det er gået godt i Sonnesgården, fordi afdelingen har en stor andel af beboere, der er ildsjæle på hver deres område, og mange har et stort personligt overskud og engagement, og nok også fordi afdelingen er så lille, at de fleste kender hinanden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data