Postkort fra Gellerup

Sommer-foto-workshop for piger

af Hanne Miriam Larsen, projektmedarbejder i beboerhuset Yggdrasil.
foto af Hanne Miriam Larsen, Lisbeth Fleckner, Celine Petersen, Tika Sørensen, Karoline Strøm, Maria Cara,
Simone Christiansen, Naja Lauridsen, Johanne Qvortrup, Zina Hameed og Amalie Friischman Larsen.

I uge 29 havde jeg fornøjelsen af at stå for en foto-workshop for piger i beboerhuset Yggdrasil som en del af sommeraktiviteterne for børn i Gellerup i skolernes sommerferie. De 10 deltagende piger var 12-15 år og kom fra forskellige områder i Århus uden for Brabrand.

P7170076Mit udspil fra starten af workshoppen var, at der ikke findes dårlige billeder – men nogle billeder er mere spændende end andre. Det vi skulle var at blive bedre til at tage billeder, som vi selv synes er spændende, og min rolle gik ud på at igangsætte forskellige aktiviteter, hvor vi kunne afprøve kameraets muligheder i fællesskab.

Workshoppen blev indledt med en foto-safari til fods i Gellerup-området, og i løbet af ugen var vi på besøg hos Meyer-patruljen og ved ’Store Legedag’, og desuden på foto-udflugt til Århus Domkirke og Århus Havn. Ind imellem lavede vi forskellige små øvelser, som for eksempel at tage portrætter af hinanden eller tage nærbilleder af ting, som de andre piger så skulle gætte.

Foto-ugens hensigt var ikke at være et teknisk kursus eller en vejledning i at tage ‘det perfekte foto’. I stedet kom jeg med forslag undervejs om emner, som, jeg kunne se, var relevante for pigerne, når de tog billeder. Frem for, at jeg fremstod som en enerådende ‘instruktør’, var det i høj grad pigernes egen praksis og gensidige inspiration, som var afsæt for vores fælles aktiviteter. Omdrejningspunktet for foto-workshoppen var, hvad man kan kalde, ‘et fotografisk fællesskab’ – at pigerne greb muligheden for at bruge hinandens nærvær som en kreativ ingrediens i deres omgang med kameraet.

Ama, 003Udstilling på Gellerup Bibliotek – alternative Gellerup-billeder?

Fotoworkshoppen blev afrundet med en udstilling på Gellerup Bibliotek af billeder, som pigerne selv havde udvalgt. Pigerne fik fra starten af workshoppen at vide, at ugen skulle afsluttes med en foto-udstilling, og at de hver skulle udvælge 2-5 af billederne, de havde taget på vores Gellerup-safari, samt et af de portrætfotos, som en af de andre piger havde taget af dem under workshoppen. Desuden blev der tilføjet en ‘postkort-hilsen’ til fotoudstillingen, hvor pigerne valgte deres eget postkort-billede og skrev en kort tekst bag på billedet. Udstillingens titel blev ’Postkort fra Gellerup’.

Billederne på udstillingen blev til som et resultat af en pigernes fælles aktiviteter i foto-workshoppen, men ved at billederne blev udstillet på Gellerup Bibliotek åbnes muligheden for, at de kan give anledning til oplevelser og inspiration for andre end de fotograferende piger.

Via udstillingen på Gellerup Bibliotek får pigernes fotos mulighed for at indgå i den større sammenhæng af erfaringer, visioner og forestillinger omkring Gellerup, der findes såvel inden for som uden for Gellerup-området. Billederne kommer i samspil med andre ‘Gellerup-billeder’ og den løbende debat om de billeder, der fremstilles af Gellerup, både ’billeder’ i visuel forstand, og i den mere generelle betydning.

Som fotoudstilling har ‘Postkort fra Gellerup’ måske givet anledning til overvejelser og debat om, hvordan og hvorvidt de billeder der hænger på udstillingen er ‘gode’ eller ‘rigtige’ eller ‘alternative’ Gellerup-billeder. Men frem for alt pigernes foto-udstilling et udtryk for glæden ved at tage billeder, at forfølge sin lyst til at møde verden med et kamera, og at dele sine indtryk med andre mennesker.

En stor tak til alle foto-pigerne – og til Meyer-patruljen, Store Legedag og Gellerup Bibliotek!

Billeder fra fotoworkshoppen kan ses på Gellerup Bibliotek og i Beboerhuset Yggdrasil. Billederne, der ledsager denne artikel, er fotos, der blev taget under besøget hos Meyer-patruljen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data