Debatredaktion

Det er en del af Skræppebladets formål at formidle debat mellem beboere i Brabrand Boligforening. Det vil vi i det kommende år gøre mere ved. Derfor har vi oprettet en debatredaktion med Hans Esmann Eriksen som redaktør.

Formålet er at skabe en nuanceret debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer til orde. Vi vil kombinere en debat i Skræppebladet med en opfølgende debat på vores hjemmeside. På baggrund af forslag fra vore læsere vil vi tage emner op, som vi vil søge at få flere med forskellige meninger til at kommentere på.


Debat, farve

Hvordan skaber vi en debatkultur?

Debat er svært
Skræppebladets nye debatredaktion er så småt kommet i gang. De første resultater er enkle.
Debat er svært, og skriftlig debat er rigtig svært at gøre spændende og vedkommende for mange læsere.
En debat på et beboermøde kan være livlig og spændende at høre på – men en skriftlig debat i et månedsblad – GAB.

Hvad skal der til for at gøre en debat i Skræppen spændende?

Vi tror på, at debatemnerne bør være væsentlige og vedkomne for mange af vore beboere, og at de udspringer af de dilemmaer, livet i en boligforening er fuld af. Hvordan sikre vi en konstruktiv omgangstone? Hvordan skrider vi ind imod beboere, der ikke følger fællesskabets regler? Hvordan gør vi det spændende at bo i området?

Beboersammensætning i Gellerup

Den debat om en afbalanceret beboersammensætning, som Johanne Heilskov rejste, er et eksempel på en væsentlig problemkreds, der ikke kan løses med et snuptag og derfor kræver en grundig debat, før man kan finde løsninger, der holder.

De to debattører, der har vist sig på banen, er de kamphaner, der er dybt involveret i debatten mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Resultaterne, der kan læses i både dette og sidste nummer af Skræppebladet er derfor lidt forudsigelige. Pæne ord i fine koder – der er svært at forstå for den uindviede.
Hvor skal muslimerne hen – hvad mener beboerne?

Det er jo fint, at mange mener, at Gellerup skal være et attraktivt boligområde med ressourcestærke beboere – Det er vi mange, der kan være enige om.

Men hvad betyder de fine ord for de danske statsborgere, der bor i området. Man kunne få det indtryk, at mindst en af debattørerne mente, at der var for mange muslimer i området og at de burde smides ud, uden at der blev peget på, hvor de så skulle bo. Nu har disse mennesker også stemmeret til det kommende kommunalvalg. Så det skrives ikke direkte; men i fine positive koder. Det bliver en debat ikke mere klar af.
Det havde været glædeligt, om flere fra området ville blande sig i debatten, og at vi blev bedre til at kalde en skovl en skovl og en spade en spade. Debat bliver ikke spændende, engagerende og vedkommende ved at blive pakket ind i fine ord.

Et læseværdigt blad – hvilke debatter skal vi have

I sidste nummer spurgte vi læserne om, hvad de mente om bladet. En enkelt beboer har taget blyanten op og formuleret sin mening. Det ville være spændende, hvis flere ville formulere sig om, hvordan bladet burde udvikle sig og specielt om, hvilke debatemner vi bør tage op

Debatter i de kommende måneder

Debatsiderne er åbne for de debatindlæg, læserne finder væsentlige. Som debatredaktør vil jeg prøve at foreslå debatemner, som læserne indbydes til at komme med indlæg til. Læserne opfordres til at kontakte mig direkte, hvis de har et forslag til et emne, der bør tages op, eller hvis man ønsker at bidrage til en planlagt debat.

Oktobernummeret:
Et læseværdigt blad
Hvordan får vi et mere læseværdigt blad, og hvilke debatter bør vi tage op

Novembernummeret:
Kommunalvalget og Boligbevægelsen
I vedtægterne for Skræppen står der, at vi ikke optager egentlig valgmateriale i nummeret før et kommunalvalg. Vi vil imidlertid opfordre vore læsere til at skrive om, hvilke kommunalpolitiske emner der er særligt vigtige for os at tænke på som beboere i den almene sektor.

Decembernummeret:
De Psykisk syge og de almene boliger
En del af de ressourcesvage beboere, der skal være plads til i vore afdelinger, er de psykisk syge medborgere. Hvilke erfaringer både gode og dårlige har vi med at integrere dem i vore afdelinger?

De kommende måneder
– en række idéer
Kriminalpræventiv indsats. Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Etc etc.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data