Afd. 21: Afdelings­møde i Hasselager

Afdeling 21: Hasselager – Baunevej

Eventuelt var det mest interessante punkt

Afdeling 21 Hasselager er en lille afdeling med 17 boliger på de stille villaveje i Hasselager. Afdelingen er fra 1968, og boligerne er på mange måder præget af tidens tand og behov for forbedringer. Afdelingen har ikke noget fælleshus, så afdelingsmødet blev holdt i afdeling 23.
8 beboere var mødt op, og mødet var præget af, at alle kendte hinanden godt.

Beretninger

Birgit Leth bød velkommen, og Bo Sigismund blev valgt som dirigent.
Birgit var meget hæs på grund af halsbetændelse, så beretningen blev kort.
Foreningsbestyrelsens repræsentant var ikke nået frem, så Marianne fra administrationen læste foreningsbestyrelsens beretning op. Det er svært at gøre en fortælling om, hvad foreningen beskæftiger sig med, interessant for 8 beboere, der er glade for at bo i et villakvarter i Hasselager.

Budget og regnskab – Huslejeforhøjelse på 3,45%

Mogens fra regnskabsafdelingen gennemgik budget og regnskab i hovedtal og påpegede, at tallene var præget af den børneinstitution, der er en del af afdelingen, samt af de store vedligeholdelsesomkostninger, der er i en ældre afdeling. Efter enkelte spørgsmål blev budgettet vedtaget.

Valg – kontaktperson valgt

Traditionen tro var der ikke i afdelingen interesse for at vælge en bestyrelse, så forsamlingen genvalgte Birgit Leth som kontaktperson. Birgit blev også valgt til FAS

Eventuelt – nu skete der noget

Punktet Eventuelt blev den levende del af mødet. Beboerne havde mange spørgsmål til inspektør og varmemester om planer for forbedring af køkkener, varmesystem, vaskekælder, en fritstående campingvogn og hærværk på en kristtjørn.

Inspektøren oplyste, at driften var ved at færdiggøre en rapport om bygningernes fysiske status, og at der var lavet en energirapport, der pegede på, hvilke forbedringer der kunne laves. Begge de to rapporter vil kunne ses på varmemesterkontoret. Inspektøren ville gerne gennemgå rapporterne sammen med en gruppe af beboere.

For en udefra kommende iagttager var det forunderligt at se, at gruppen af beboere ikke syntes, det var væsentligt at vælge en bestyrelse, der kunne arbejde med, hvordan fremtiden kunne udvikle sig for en lille afdeling.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data