Afd. 21: Afdelingsmøde i Hasselager

Afdeling 21: Hasselager – Baunevej

Eventuelt var det mest interessante punkt

af Hans Esmann Eriksen

Afdeling 21 Hasselager er en lille afdeling med 17 boliger på de stille villaveje i Hasselager. Afdelingen er fra 1968, og boligerne er på mange måder præget af tidens tand og behov for forbedringer. Afdelingen har ikke noget fælleshus, så afdelingsmødet blev holdt i afdeling 23.
8 beboere var mødt op, og mødet var præget af, at alle kendte hinanden godt.

Beretninger
Birgit Leth bød velkommen, og Bo Sigismund blev valgt som dirigent.
Birgit var meget hæs på grund af halsbetændelse, så beretningen blev kort.
Foreningsbestyrelsens repræsentant var ikke nået frem, så Marianne fra administrationen læste foreningsbestyrelsens beretning op. Det er svært at gøre en fortælling om, hvad foreningen beskæftiger sig med, interessant for 8 beboere, der er glade for at bo i et villakvarter i Hasselager.

Budget og regnskab – Huslejeforhøjelse på 3,45%
Mogens fra regnskabsafdelingen gennemgik budget og regnskab i hovedtal og påpegede, at tallene var præget af den børneinstitution, der er en del af afdelingen, samt af de store vedligeholdelsesomkostninger, der er i en ældre afdeling. Efter enkelte spørgsmål blev budgettet vedtaget.

Valg – kontaktperson valgt
Traditionen tro var der ikke i afdelingen interesse for at vælge en bestyrelse, så forsamlingen genvalgte Birgit Leth som kontaktperson. Birgit blev også valgt til FAS

Eventuelt – nu skete der noget
Punktet Eventuelt blev den levende del af mødet. Beboerne havde mange spørgsmål til inspektør og varmemester om planer for forbedring af køkkener, varmesystem, vaskekælder, en fritstående campingvogn og hærværk på en kristtjørn.

Inspektøren oplyste, at driften var ved at færdiggøre en rapport om bygningernes fysiske status, og at der var lavet en energirapport, der pegede på, hvilke forbedringer der kunne laves. Begge de to rapporter vil kunne ses på varmemesterkontoret. Inspektøren ville gerne gennemgå rapporterne sammen med en gruppe af beboere.

For en udefra kommende iagttager var det forunderligt at se, at gruppen af beboere ikke syntes, det var væsentligt at vælge en bestyrelse, der kunne arbejde med, hvordan fremtiden kunne udvikle sig for en lille afdeling.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt