Lederen

Skriv for Skræppebladet

I den forgangne måneds tid har der i boligforeningens afdelinger været afholdt ordinære afdelingsmøder med valg til tillidsposter både i og uden for afdelingerne, og afdelingens budget for det kommende regnskabsår har skullet godkend­es.

Ligeledes har der i flere afdelinger været valg til Skræppebladets redaktion og til FAS og Fritidsforeningens bestyrelser.
Og som det kan ses af kolofonen på modstående side, er det lykkedes at få nye kræfter til redaktionen, ligesom andre, der har været med i længere tid, nu har valgt at stoppe.
Der skal fra min side lyde en stor tak til begge parter. De afgående for det store arbejde de har lagt i bladet, både det synlige i form af artikler og fotos; men også det mindre synlige i form af deltagelse i redaktionsmøder, hvor der er blevet diskuteret og evalueret på bladets indhold.
Og således skal der også lyde en tak til dem, der vælger at blive en del af redaktionen. En tak for, at I vil være med til at bevare Skræppebladet som et blad, hvor beboerne i Boligforeningen kan læse om både deres egen afdeling og de andre afdelinger, sådan at vi måske på den måde kan få en følelse af fællesskab med og forståelse for beboerne i alle afdelinger i boligforeningen.

Vi har ikke i dette nummer kunnet dække alle afdelingsmøder; men flere referater vil følge i næste nummer. Og skulle der være blevet valgt flere medlemmer til bladets redaktion end de her nævnte, beklager jeg, at jeg ikke har medtaget jer endnu, men vil blot bede jer om selv at henvende jer. og skulle der være nogen, som ikke fik stillet op; men gerne vil være en del af redaktionen, er det altid muligt at blive tilknyttet som frivillig skribent. Bare sig til.

I redaktionen vil vi meget gerne have et medlem fra hver afdeling for på den måde at kunne servicere alle afdelinger og for at have kræfter til at skrive bredt, varieret og spænd­ende for alle beboere. Det kræver ikke så meget andet end lysten til at være med og så er det endda muligt at få undervisning i journalistik blandt andet gennem vores samarbejde med vestportalen.

Som i alt andet frivilligt arbejde kan jeg se, at det er svært at skaffe hænder; men måske kan debatten om, hvad man ønsker af Skræppebladet være med til at øge bevistheden om og lysten til at deltage i redaktionsarbejdet?

Vi ser frem til at høre fra læserne på vores blog, i form af læserbreve og debatindlæg og som redaktionsmedlemmer.

Med ønske om en god oktober.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data