Klubberne i Gellerup

Huset midt i Gellerupområdet

Klubberne i Gellerup, KIG består af 2 klubber, hvoraf den ene er placeret midt i Gellerupparken og den anden på Toveshøj.
Vi har her valgt at besøge den klub, der ligger i Gellerup-parken.
Udefra er det en helt almindelig murstensbygning, men bagved er der store grønne områder med legepladser, fodboldbaner og plads til mange sportsaktiviteter.

Når man træder indenfor i huset får man øje på 3 store plakater opsat på væggen. Det første er et optryk af FN´s-menneskerettigheder, det andet er Verdens Børns Grundlov (FN-konventionen over barnets rettigheder), og det tredje er Danmarks Riges Grundlov.

Det er åbenbart de overordnede rammer for denne kommunale institution. De oplyser selv, at de indtil videre har ”skrottet” alle klubbens hidtidige regelsæt, og at man nu er i gang med, sammen med børnene, at lave nye basale omgangsregler: Det skal være regler, der giver mening, og det vil sige, at man skal kunne begrunde, hvorfor man vedtager netop denne regel.

Legedag 2009

Legedag 2009

Et kommunalt fritidstilbud med begrænsninger

Denne klub er ligesom en tilsvarende klub på Toveshøj en del af område 11, der ligesom resten af kommunen tilbyder 30 % af områdets børn mellem 11-13 år forskellige aktiviteter i fritiden, samt 15 % af områdets unge mellem 14 – 17 år aktiviteter for deres alder.

Når man ved, at der i området er ca. 3.000 børn og unge under 18 år, er dette derfor kun et meget lille tilbud, idet det kun henvender sig til ca. 250 unge mellem 11 og 17 år.

Alligevel er der ikke ventelister. En prisstigning i 2007, hvor kontingentet til Fritidsklubberne steg fra kr. 163,- pr. måned til 630,- kr. pr. måned, gør at mange forældre fravælger tilbuddet, måske også fordi, der er en del forældre i området, der er uden egentlig arbejdsindkomst.
Der er bedst søgning til Ungdomsklubben, idet et månedligt kontingent på kr. 213,- ikke afskrækker så meget.

Hvilke begrænsninger?

Ifølge en rapport lavet af det Boligsociale fællessekretariat, en rapport, der er videresendt til Byrådet; så opfanger fritidsklubberne i socialbelastede områder færre børn end klubberne i andre dele af Århus.

Det skyldes nok de høje kontingentsatser og evt. den opsplitning af fritidsliv, det er for mange pendlerbørn, der går på andre skoler end distriktsskolen.
Det skyldes måske også en manglende forældreopbakning til børnenes fritidsliv, idet det for mange forældre i området ikke er deres behov at have børnene under opsyn i en fritidsordning, da de alligevel er hjemme.

Et stort månedligt kontingent, lille tildeling af socialpædagogisk friplads, og for andre uoverskueligt, at skulle søge delvis økonomisk friplads – alt dette afholder en del fra at benytte dette fritidstilbud til deres børn.

Klubben, de fysiske rammer og tilbud til børn og unge

Huset, hvor klubben er beliggende var tidligere et åbent aktivitetscenter for hele områdets børn og voksne og uden kommunal styring.

Klubbernes dag i Tovoli Friheden

Klubbernes dag i Tovoli Friheden

I 1996 startede denne klub op i de nuværende lokaler. Huset er stort og rummeligt med god plads. Det er nyrenoveret efter en tidligere brand og fremtræder pænt og praktisk.

Alle medlemmer i klubben er af arabisk oprindelse med nogle ganske få undtagelser, og er på denne måde en homogen gruppe. På nuværende tidspunkt er 35% af klubbens medlemmer piger, og det er en ny og positiv udvikling.

Klubben har en central beliggenhed midt i boligområdet, og der er tilknyttet 2 opsøgende gademedarbejdere til klubben, som er en del af de socialpædagogiske tiltag, klubben tager del i.
Et andet er, at man arrangerer fritidsaktiviteter for hele områdets børn og unge i ferieperioden sommer, vinter og efterår. Det er en meget bred vifte af tilbud, der henvender sig til alle såvel børn som deres forældre – piger og drenge. Aktiviteterne afholdes omkring huset om sommeren og i Globus1 om vinteren.

Klubben har mange aktivitetstilbud i både fritidsklubben og ungdomsklubben.
De primære aktiviteter er Fodbold- og andre sportsturneringer

  • Svømning
  • Cykelture
  • Rideture
  • Fisketure
  • Filmklub (biograf i klubben) og ud af huset

Man råder over 2 minibusser, så der kan køres ture.
Desuden er der 2 sommerlejre om året.

I alt er der med ledelse og opsøgende medarbejdere ansat 14 medarbejdere i klubben og på legepladsen, idet man har en ekstra normeringstildeling på 3,3 mil. kr. grundet stedets udsatte børn og unge.

Legepladsen

Til klubben er tilknyttet en pædagogisk ledet legeplads, hvor det er gratis for alle områdets børn at komme. Der er et lille klubhus, hvor der også tilbydes aktiviteter, som der dog skal betales for. Der er tilknyttet 4 medarbejdere (2 fuldtids- og 2 deltids-) til legepladsen. Desuden er der frivillig arbejdskraft, der hjælper børnene med lektielæsning

De pædagogiske rammer

De børn, der går i klubben, er alle født og opvokset i Danmark, og derfor foregår der ikke en målrettet social integrering. Klubbens værdier er læring – sundhed + trivsel – forældresamarbejde – rummelighed, og det er sammen med ansvarlighed den overordnede målsætning for klubbens arbejde med de unge.

Der tales dansk mellem børn og personale– halvdelen af personalet er af dansk oprindelse og halvdelen er af anden etniske oprindelse, så man holder hinanden op på, at der skal tales dansk.

Både danske højtider som jul og arabiske højtider som ramadan bliver markeret i klubben, og traditioner omkring julen afføder mange spørgsmål fra børnene.

Klubbens lejrtur til Alanya i Tyrkiet

Klubbens lejrtur til Alanya i Tyrkiet

Klubben er stedet, hvor områdets børn og forældre skal føle sig velkomne
Husets mål er at fremstå som et åbent sted. Man er altid velkommen i huset. Både forældre og børn. Man må gerne komme, hvis der er noget man ønsker hjælp til, det gælder med alt muligt.
Populært siger man – ”Her er altid kaffe på kanden ”.

Og mange kommer forbi og siger hej – og på den måde har Huset fået et stort netværk.

Huset bliver også flittigt brugt til områdets aktiviteter, da det er rummeligt, og på den måde udnyttes husets faciliteter, og i bytte får man frivillig hænder til de mange fælles aktiviteter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

reem
hej med dig jeg hedder reem fra toveshøj
khaled
Jeg synes de skulle lukke Klubberne i Gellerup...
Personalet i klubben slår og truer de unge mennesker uden kommunen ved noget om det.
Og når kommunen kommer forbi for at tjekke at alt er i orden, spiller de så søde og rare .. men ligeså snart de er gået slår de,
De unge mennesker på stedet..
det er ikke alle personale der gør det men en del af dem gør det..
og derfor synes jeg man skulle starte en debat om det for det er simpelthen for dårligt.
Grunden til jeg ved er er fordi jeg selv har været udsat for det i klubberne i gellerup...
Anders Glahn
I klubbberne plejer vi ikke at reagere på annonyme indlæg og udokumentere påstande eller løse rygter. Men på formuleringerne kan jeg se at Khaled må have kendskab til klubben, hvilken "Khaled" der er tale om står så hen i det uvisse.

Når jeg så vælger at skrive et lille indlæg alligevel, ja, så er det fordi det skal præciseres, at vold ikke er tilladt i klubberne - og medarbejderne må ikke slå de unge, det er klart! - og det er i øvrigt som det er i resten af samfundet!!

I yderste nødstilfælde kan der være tale om nødværge eller selvforsvar. Men sker dette, skal Lederen altid inddrages med det samme og der skal ske en anmeldelse til politiet, samt laves en indberetning om magtanvendelse til kommunen.

Men er der noget om snakken, ja, så har vi et problem, der skal gøres noget ved med det samme - så kære Khaled,det må du hjælpe mig med.

Så kom ud af busken!! Du er meget velkommen til at ringe til mig, så kan vi mødes og få en snak om hvad du har oplevet. Er der noget helt galt, ja så er vold jo en straffelovsovertrædelse og det skal du melde til politiet.

Endelig vil du helt sikkert blive taget godt imod hos Mohammed eller Mette nede i klubben. De vil være meget taknemmelig hvis du fortalte dem hvad der er du mener at være udsat for. Som sagt: vold aksepteres ikke.

hilsen Anders Glahn Fritids - og ungdomsskoleleder tlf. 51 57 50 33
Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Forslag om klubkontingent i Gellerup: 100,- om året:
Link: skraeppebladet.dk/2010/04/forslag-om-klubkontingent-i-gellerup-100-om-aret/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data