Psykisk syge i boligområderne – set fra bolig­foreningens synsvinkel

Tema-debat: “Er din nabo psykisk syg”

Brabrand Boligforening har som formål at skabe gode boliger til brede kredse i den danske befolkning. Derfor er også psykisk syge velkomne i vore afdelinger. De psykisk syge er ofte gode beboere, men det, der lægges mærke til, er de få, der af en eller anden grund ikke er i en god behandling. Det giver anledning til større eller mindre uheldige episoder og ulykkelige hændelser. De naboer, der udsættes for disse episoder, kan godt opleve det som en væsentlig reduktion af glæden ved at bo i afdelingen. Det sker specielt, hvis det ikke lykkes at få den syge beboer ind i et behandlingsforløb, der virker.

Vore boligområder kan blive mindre attraktive

Mennesker, der er psykisk syge, er ofte henvist til at bo i de almene boliger. Den private udlejer kan nægte dem at leje en bolig, og ofte har de psykisk syge ikke økonomi til at bo i en i en ejerbolig.
Hvis en boligafdeling bliver præget af mange psykisk syge, der ikke er i god behandling, bliver området let uattraktivt. Det betyder, at ressourcestærke beboere flytter væk, og frem for alt at mange foretrækker at bo i andre boligområder. Det er starten på A og B boligområder.

De svage betaler for de svage

Der kan være væsentlige ekstraomkostninger ved, at være den samfundsinstitution, der har til opgave at skabe boliger til denne gruppe borgere. Der er direkte omkostninger i form af ekstra nedslidning, men frem for alt indirekte omkostninger i form af, at vore boligområder kan have svært ved at tiltrække ressourcestærke beboere. Der er praktisk talt ikke offentlige midler til at løse disse opgaver. Det bliver vore beboere, der betaler regningen.

Attraktive boligområder er vejen frem

Det er boligforeningens erfaring, at hvis vore boligafdelinger er attraktive med et godt indre liv, hvor beboerne kommer hinanden ved, så kan en afdeling rumme en del, der har problemer af forskellig karakter. Den nuværende regering har dog konsekvent siden 2001 gjort hvad de kunne for at begrænse vores muligheder for at forbedre vore boligområder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data