Hvad kan du gøre, hvis din nabo er psykisk syg?

Der skal så lidt til – fyraftensmøde oplyser

Godt 50 almene beboere var mødt op til Beboeraktive på Tværs’ fyraftensmøde for at få gode råd til, hvordan man kan hjælpe en syg nabo. Mens regnen trommede på ruden uden for Café Perlen i Gellerup, fortalte Klaus Seeberg hudløst ærligt om, hvordan det er at være maniodepressiv og samtidig have et alkohol- og kokainmisbrug.

Det var en lavmælt fortælling om de voldsomme konsekvenser af psykisk sygdom og misbrug. Klaus fortalte om et liv i overhalingsbanen, når han var manisk. Et liv med ødelagt familieliv, gældsætning, og kriminalitet for at finansiere sit misbrug.

Han fortalte om afvænninger og tilbagefald. Flere tilhørere var rystede, men som en af dem sagde ”Vi ved det jo egentlig godt. Burde i hvert fald vide.” I dag er Klaus Seeberg ude af sit misbrug og sin omfl akkende tilværelse. Han bor sammen med sin kæreste, er førtidspensionist og har arbejde som pedel. Mødt med ligeværd og respekt

Klaus Seeberg og Teit Klitgaard

Fællesskabet hjalp

Under sygdomsforløbet boede Klaus i en almen bolig, og han fortalte om, hvor meget det betød for ham, at en nabo ringede på og spurgte om, han havde brug for at snakke. Efterfølgende blev Klaus inviteret på kaffe og kom også med i afdelingens herreklub og i afdelingsbestyrelsen. Flere gange fremhævede Klaus, hvor meget det havde hjulpet ham at blive mødt med ligeværd og respekt af sine naboer – han blev lukket ind i fællesskabet. Beboerne skal have det godt med hinanden

Varmemesterens råd

Teit Klitgaard er varmemester i Højbjerg Andels Boligforening – og en ganske særlig en af slagsen. Han vil gerne have, at ALLE beboere trives i deres lejlighed og med deres naboer, og det gør han sit til at bidrage til.

Teit kom med flere beskrivelser af, hvordan hjemmet kan se ud hos mennesker, der har mistet taget i virkeligheden og har for lidt overskud til at få hverdagen til at hænge sammen. Han betonede fl ere gange, hvor glad han er for at være ansat i en boligforening med kun 105 lejemål. Her har han mulighed for at give sig tid og tage folks problemer alvorligt.

“Hvis man kan se, at folk har det skidt, skal man ikke lade stå til, men prøve at se, hvordan man kan hjælpe evt. ved at tilkalde professionel hjælp”. Teit fortalte videre, at flere af de beboere, han har tilkaldt hjælp til, efterfølgende kommer og takker ham, fordi det har hjulpet dem til at få styr på deres liv.

Deltagere_beboeraktive

Vær dig selv!

Som nabo kan man også selv gøre noget, Teit foreslog, at man taler sammen, drikker kaffe sammen og ikke mindst at man rummer, at vi ikke alle er ens, og at vi har forskellige ting, vi gør.

“Vær dig selv, hvis du står over for en nabo, som du tror, har en psykisk lidelse.
Lad være med at hoppe med på nogen historier, som at der fx kommer miltbrand ud af stikkontakterne”, sagde Teit og opfordrede videre til

“hvis du er bekymret for din nabo, så henvend dig ved din varmemester og lad ham gå videre med sagen. Vi har tavshedspligt!”

Brochure med enkle råd

Teit Klitgaard har i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat udarbejdet en lille folder med seks gode råd. Rådene er enkle og har i deres grundbudskab relevans for alle, der kommer i kontakt med psykisk syge.

Vil du gerne have folderen ”Psykisk Syge i dit boligområde” eller i kontakt med Beboeraktive på Tværs, kan det ske ved henvendelse til Det Boligsociale Fællessekretariat på tlf. 8734 0002.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data