Beboerblad mindst en gang om måneden

Tordenskjolds soldater i Gellerupparken sparker gang i aktiviteterne

historisk tilbageblik af Ulrik Ricco Hansen

Beboerrepræsentanternes næstformand Ole Christensen blev Skræppebladets første redaktør. For fyrre år siden – i marts 1970 – skrev han i den allerførste udgave af Skræppebladet artiklen ”Orientering”, som du i anledning af bladets 40-årsjubilæum får et lille uddrag af:

På det konstituerende møde for beboerrepræsentanter i Gjellerupplanen den 17. dec. 1969 i Skovgårdsparkens selskabslokale valgtes Knud Dynnes Hansen, Jettesvej 11, til formand, Ole Christensen, Dortesvej 35 til næstformand og til sekretær valgtes Bente Pedersen, Dortesvej 23.

urh-skraeppebladet-marts-1970-orientering--DSCF5372

[…] Der er siden blevet holdt møde hver 14. dag. Det første blev holdt på Tousgården (Arkitektgården), hvor også forretningsfører Olav Sørensen, inspektør Højgård, Torben Overgaard samt arkitekterne K. Blach Petersen og Gjedde deltog. Vi fik redegjort for byggeriet og blev vist rundt på gården. Der blev på mødet nedsat følgende udvalg:

Et legepladsudvalg bestående af Keld A. Christensen, Bente Christensen og Ole Christensen, et haveudvalg med deltagelse af Jens K. Kristensen og Peter Lemming, og et kunstudvalg, hvortil Dynnes Hansen og Keld A. Christensen blev valgt. Desuden blev det besluttet at udsende et blad til beboerne mindst én gang om måneden med Ole Christensen som redaktør

[…] Vi havde en vellykket fastelavnsfest for børnene, og ølbrygningskurset er godt i gang. Der er også gang i planerne om sauna med tilhørende motionsrum. Men for fremtiden må vi i gang med meget mere. Selv har vi snakket om at arrangere fælles busture både for voksne og børn, og for børn alene f.eks. til Legoland, Zoo i Ålborg og Delfinariet på Ulstrup slot under forsvarlig voksen ledelse. Men da vi kun er seks repræsentanter er det begrænset hvor mange gode idéer vi selv kan få, så vi opfordrer ivrigt enhver til at komme med gode forslag og egne ønsker.

40 år senere

I dag kan du henvende dig til din afdelingsbestyrelse med forslag til nye beboeraktiviteter. Her kan du også få mere at vide om muligheden for at deltage i de aktiviteter, som allerede findes i din afdeling.
Udflugter og andre arrangementer på tværs af afdelinger tager Fritidsforeningen sig af. Også her er du velkommen til at komme med forslag til arrangementer og til udflugtsmål.
Se på bagsiden af Skræppebladet, hvor du kan henvende dig.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-02 Marts side 10
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data