Debatredaktionen april 2010

af Hans Esmann Eriksen

Posthus i et multifunktionelt byområde
I sidste nummer opfordrede vi læserne til gennem debatsiderne at kommentere manglen på postekspeditionssteder i Gellerupområdet. Der har ikke været nye indlæg, men Skræppebladet har været på besøg på posthuset i Åbyhøj for at se, hvad ændringen har betydet der.
I næste nummer af bladet bringer vi et interview med kundechefen for Privatkundeområde Vest i Post Danmark for at høre om de planer, Post Danmark har for den fremtidige postservice.

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj
I dette nummer bringer Skræppeblader et interview med SF Rådmanden i Århus kommune Dorthe Laustsen. Dorthe Laustsen har som leder af en af børnehaverne gennem mange år et grundigt kendskab til vores område. Dorthe lægger vægt på, at det er sociale problemer og ikke etniske, der karakteriserer området. Hun vil arbejde for, at området åbnes for andre borgere i Århus, så de mange myter, der er, kan blive ændret.
Keld Albrechtsen har her på debatsiderne kommenteret Dorthe Laustsens meninger.

I de næste måned vil Skræppebladet bringe et tilsvarende interview med Rådmanden for Børn og Unge, Jacob Bundsgård.

Debatten i de kommende måneder
Nu er debatten om dispositionsplanen skudt i gang. Der kommer mange debatmøder, hvor alle opfordres til at deltage. Samtaler og debat er fint, men det, der overlever, er skriftlige indlæg, som ander refererer til. Derfor fat pennen og skriv dine meninger ned, få andre til at støtte eller kommentere dine meninger. Det kan du også bruge debatsiderne til.

Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med ideer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser. Kriminalpræventiv indsats. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt