Afd. 4: Lille fremmøde til beboer­møde for Gellerup­parken

Afdeling 4: Gellerupparken

Hvem udtaler sig på vegne af hvem?

Onsdag den 28/4 var der afdelingsmøde for afdeling 4 Gellerupparken i Foreningernes hus på den gamle Nordgårdsskole. Der var omkring 30 fremmødte. Om det var aftens Champions League-kamp eller udsigt til et møde uden afstemning, der hindrede fremmøde, er ikke til at vide, men de, der mødte frem, var i hvert fald engagerede og fik gode diskussioner i gang.
Kjeld Albrechtsen melder sig selv som dirigent og opremser formalia ved mødet. Der er rettidigt indkaldelse til møde, som skal være 4 uger før afhold­elsen.

De fremmødte deltagere

Den mundtlige beretning

Helle Hansen overtager med den mundtlige beretning, som er en opsummering af begivenhederne i afdelingen siden sidste møde.

Helle Hansen starter med at beklage, at medlemmer af bestyrelsen ikke kommer til møderne. Nogle melder ikke afbud og udebliver, og andre kommer ikke , men melder dog afbud. Helle Hansen anmoder dem, som bliver ved med at udeblive fra møderne, om at trække sig, så suppleanterne kan få plads i stedet for. Reglerne er nemlig sådan, at man ikke kan ekskludere et medlem, selvom de gentagne gange udebliver.

Gellerupparken har haft 40-årsjubilæum, og det er blandt andet blevet fejret ved at åbne Gellerup Museum. Der blev de 10 lejlighedsbeboere, der stadig bor i Gellerupparken fra starten, inviteret til åbningen, og nogle af dem mødte op.

Bentesvej 27 vandt ”smily-konkurrencen”, og selvom der i den måned, hvor konkurrencen foregik, var fremskridt, er der stadig udfordringer. Derfor bliver der også, som et forsøg, sat kameraer op på Bentesvej 27, 29 og 31 samt Gudrunsvej 74. Udover i opgangen vil man forsøge sig med overvågning ved containerpladsen.

Der er store problemer på p-pladserne, fordi folk ikke parkerer ordentligt. Man holder på to pladser, på fortovet eller ved cykelskuret, og man overvejer at få vagter til at holde øje med eventuelle overtrædelser.

Til sidst beretter Helle Hansen om forhandlinger med yousee, om at kunne modtage flere etniske tv-kanaler. Der er spørgsmål fra en somalier om somaliske kanaler, men yousee har oplyst at signalet er for dårligt, til at de vil udbyde det.

Mogens Clingman redegør for budgettet

Godkendelse af budgettet

Regnskabschef i Brabrand Boligforening Mogens Clingman redegjorde for regnskabet for 2009.

Det viser sig, at der er et overskud på 4.596.251.98 kr. Det kommer af overskud for diverse investeringer og mindre udbetaling af opsparinger ved f.eks fraflytning.
Der er dog et stort minus ved regnskabet og det er posten hærværk. Det kostede sidste år knap 1,2 millioner. Det er mere, end det plejer at være, men det er heller ikke noget, man kan budgettere med, mener Mogens Clingman.

Der er altså et samlet overskud, og beboerne vil få medbestemmelse i, hvordan pengene skal bruges. Det kan f.eks være på legepladser eller huslejenedsættelser.
Nogle af mødedeltagerne er lidt forvirrede over kombineret udlejning. Det blev gjort klart, at det kun gælder for folk, som kommer udefra og er på overførselsindkomst. Altså kan man godt flytte internt uden problemer.

Endelig sluttede beretningen med en god nyhed. Varmepenge fra Århus Kommune bliver udbetalt som nedsættelse af huslejen for juni måned.

Orientering om Helhedsplanen

Bestyrelsen understreger igen, at tryghedsgarantien gælder for bygninger, der skal rives ned, sælges eller ombygges. Der er stadig usikkerhed om, hvordan bebyggelserne kommer til at blive, men der skal være ældreboliger og ungdomsboliger, og nogle lejligheder skal lægges sammen og bygges om.

Igen er der stor diskussion om en moské i området. Selvom det er blevet nævnt mange gange, er det ikke klart for alle, at en moské ikke er en del af Helhedsplanen. Der er dog blevet peget på nogle området, hvor den kan ligge, hvis der bliver skaffet penge til at bygge den.

Khaled Mansour mener, at hvis de ikke får en moské i området, vil mange muslimer stemme nej til helhedsplanen. Det lød, som om han var talsmand for andre, der ikke var til stede, men det var ikke alle på mødet, der delte hans synspunkter.

Denne diskussion afsluttede også aftenen, og den vil helt sikkert fortsætte lang tid endnu.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-05 Juni side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Afd. 4: Lille fremmøde til beboer­møde for Gellerup­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data