Foreningernes Hus bliver til

Alle brugere skal være med til at indrette, præge og berige huset

Som mange ved, er Foreningernes Hus i Gellerup under opbygning i en del af den tidligere Nordgårdskolen. Allerede nu er huset et livligt aktivitetscentrum for en gruppe foreninger fra området – og med tiden kommer endnu flere til.

Tegning af arkitekt Ane Marie Hindhede – visualisering af den kommende café.

I disse måneder bliver Foreningernes Hus for alvor formet som et sted, der byder på gensidig respekt og inspiration imellem mennesker og foreninger. Til efteråret, når alt det praktiske og formelle er helt på plads, skal vi officielt klippe snoren og indvie Foreningernes Hus. Det bliver en stor dag, som vi glæder os meget til.

Tegning af arkitekt Ane Marie Hindhede – visualisering af husets lange ”gade” i fremtiden.

Alle er med til at sætte rammerne

Det er målet, at Foreningernes Hus skal danne rammen om en masse aktiviteter og give plads til alle områdets foreninger. I princippet er alle foreninger velkomne i Foreningernes Hus. Hvis I endnu ikke er registreret som forening, kan I blive det. Personalet i huset hjælper gerne til i forhold til foreningsoprettelse.

Faktisk er det personalets fornemste opgave at sørge for, at foreningerne får mest mulig gavn af Foreningernes Hus. Per Thomsen, som er daglig leder af Foreningernes Hus, arbejder på højtryk sammen med netværkskoordinator Pia Bach Jakobsen – og i juni måned også antropolog Henrik Zilstorff – på at gøre dette muligt.

Det er brugerne af Foreningernes Hus, det vil sige alle jer i foreningerne, der skal definere en stor del af rammerne og indholdet for Foreningernes Hus. Personalet skal bistå foreningerne i denne proces og har en koordinerende og ledende rolle for husets drift.

Noget-for-noget

Et grundlæggende princip har siden start været gensidig respekt og inspiration. Herudover gælder det, at det primært er lokale foreninger, der kan benytte Foreningernes Hus, og at det skal have en vis almen nytte for lokalsamfundet.

Herudover skal foreningerne yde lidt til husets fællesskab. Når man bruger huset, skal man samtidig være med til at ’bære’ huset. Praktisk har alle brugere medansvar for huset, og herudover skal vi også alle bidrage til en positiv stemning!

Konference den 6. juni

Den 6. juni var 19 foreninger og personalet sammen om en konference i huset, der bragte Foreningernes Hus et skridt videre. Konferencen var en opfølgning på husets første konference i januar i år. Dagens program den 6. juni så ud som følger:

 • Erfaringsoplæg ved ildsjæl og underviser, Maria Arianfar
 • Inspirationsoplæg ved leder af Kulturhus Herredsvang, Susanne Bøgelund
 • Oplæg om indretningsmuligheder ved arkitekt Ane Marie Hindhede
 • Visuelt oplæg og fortælling fra huskunstner David Ramirez Gomez (Foreningernes Hus) om den kunstneriske udsmykning og om mulighederne i en ’rummert’!

Personalet faciliterede en god diskussion om husregler. Med udgangspunkt i husreglerne fra et lignende sted i Holstebro, formulerede vi sammen de basale brugs- og ordensregler, som vi ønsker gældende for Foreningernes Hus.

Der var mange gode ideer på banen ved konferencen den 6. juni.

Lokaleanvendelse

Konferencens store emne var lokaleanvendelse. Hvordan vil vi i fremtiden anvende lokalerne? Skal de små foreninger have samme rettigheder som de store, når det gælder booking? Skal vi bruge et stort lokale til kontorfællesskab for foreningerne, hvor foreninger kan booke skrivebord i perioder, eller skal nogle foreninger have mere eller mindre permanente kontorer?

Disse spørgsmål er så store, og der var så mange gode bud på svarene, at vi arbejder videre på det hen over sommeren. Alle foreninger bedes give personalet deres idéer til lokaleanvendelse, så vi kan få dem samlet og drøftet på den næste konference.

Til sensommeren skal vi have den næste konference, som får form af et kortere stormøde. Her skal vi tage en endelig beslutning om, hvordan vi præcist vil indrette og anvende lokalerne, hvordan booking skal foregå osv. I mellemtiden kan vi nå at male, få lavet nyt køkken, indrette syværksted, indrette vores store sal med det nødvendige udstyr til arrangementer osv. Det er alt sammen en meget spændende proces.

Spritny hjemmeside

Foreningernes Hus har sammen med journalist og kommunikationskonsulent Iben Baadsgaard Al-Khalil stablet et website for Foreningernes Hus på benene. Meget snart kan du på www.foreningernes-hus.dk kunne finde et væld af informationer om aktiviteter fra Foreningernes Hus, om foreningerne, en vidensbank om foreningsdannelse, husregler, billedgalleri, en masse relevante links og en nyhedssektion.

Samtidig vil hjemmesiden blive brugt til at informere om processen med opbygningen af Foreningernes Hus. Du vil fx også kunne lære mere om den netop afholdte konference og snart datoen for den næste konference.

Kig forbi – både på hjemmesiden, som er lige på trapperne, og i huset. Vi er altid gode for en kop kaffe og en foreningssnak.
Rigtig god sommerferie til jer alle.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-06 Juli side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • konference
  Foreningernes Hus bliver til
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data