Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne

Ekstranummer af Skræppebladet udkommer i december med indstik om helhedsplanen

Fredag den 19. november blev det afgørende møde i den politiske styregruppe for Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj holdt på Århus Rådhus. Her deltog repræsentanter fra Brabrand Boligforening og Århus Kommune.

På mødet blev den endelig beslutning truffet om, hvordan det scenarie ser ud, som beboerne nu skal stemme om.

Planen indeholder et stort fælleshus i Gellerup samt et aktivitets – og sundhedshus på Toveshøj. Der skal etableres 1000 nye arbejdspladser, herunder en uddannelse og kommunale jobs.

To blokke skal nedrives for at give plads for dette store byggeri. To blokke i Gellerup skal omdannes til ungdomsboliger og en blok på Toveshøj til ældreboliger. Endelig skal den blok i Gellerup, der ligger på tværs af den kommende bygade, rives ned for at skabe den ny strøggade med butikker og meget andet.

Der er aftalt en tryghedsgaranti, så ingen tvinges til at fraflytte området mod deres vilje. Helhedsplanen betyder, at der ved bygaden også vil være mulighed for at købe en grund til byggeri af en moské. Der afsættes penge til parkområder. Endelig sagde byrådet ja til, at boligforeningen kan sælge jord ved krydset Edwin Rahrsvej/Ringvejen, hvor der skal bygges et markant hus.

Beboerne i Toveshøj og Gellerupparken skal nu tage stilling til det aftalte scenarie og stemme enten ja eller nej til forslaget.

Beboermøderne med afstemning holdes henholdsvis den 15. december for Toveshøj og den 16. december for Gellerupparken. Begge beboermøder starter kl. 19.00 og holdes i GLOBUS1.

Forslag til, hvordan et aktivitets/sundhedshus på Toveshøj kunne komme til at se ud i forbindelse med helhedsplanen. Tegningen er udført af JWH-arkitekter.

Forslag til, hvordan et aktivitets/sundhedshus på Toveshøj kunne komme til at se ud i forbindelse med helhedsplanen. Tegningen er udført af JWH-arkitekter.

Informationskampagne

I ugerne op til beboermøderne midt i december udsendes et grundig informationsmateriale til alle beboerne. Blandt andet bliver der fremstillet et særnummer af Skræppebladet, som blive udsendt til hele boligforeningen med et indstik, der uddybende fortæller om det valgte scenarie.

Her vil beboerne få mulighed for at læse om det konkret indhold i aftalen og få et overblik over, hvad Helhedsplanen kommer til at betyde for dem som beboer. Og der er også en orientering om tryghedsgarantien, som sikrer, at ingen beboere i de berørte blokke skal flytte fra området mod deres vilje. Alle beboere, der ønsker det, vil blive tilbudt en anden bolig i området af samme størrelse og stand som deres nuværende bolig, og huslejen vil også være den samme.

Derudover udsendes en mere uddybende folder til alle beboerne i Toveshøj og Gellerupparken med en grundig gennemgang af tryghedsgarantien.

Orienteringsmøder om helhedsplanen

For at alle beboerne i både Gellerupparken og Toveshøj har mulighed for at få besvaret spørgsmål om Helhedsplanen holdes der orienteringsmøder i begge afdelinger, henholdsvis mandag den 29. november kl. 19 i Laden for beboerne i Toveshøj, og onsdag den 1. december kl. 19 i Foreningernes Hus for beboerne Gellerupparken.

På orienteringsmøderne vil der først være en kort gennemgang af det valgte scenarie, hvorefter beboerne har mulighed for at stille spørgsmål.

Åbent hus to aftner på administrationen

Hvis man som beboer ikke har mulighed for at deltage i orienteringsmøderne, eller man ikke har fået besvaret alle sine spørgsmål til Helhedsplanen holdes der desuden åbent hus til kl. 21.00 i Brabrand Boligforenings administration både torsdag den 2. og torsdag den 9. december. Her står personale og folkevalgte fra de to afdelingsbestyrelser klar til at svare på spørgsmål, og alle beboere er meget velkomne til at komme og spørge, hvad helhedsplanen betyder for dem.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December side 23
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • styregruppemøde
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • kl. 19 infomøde i Laden
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • kl. 19 infomøde i Foreningernes Hus
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • til kl. 21 åbent hus i adm.
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • til kl. 21 åbent hus i adm.
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • kl. 19 afstemning Toveshøj
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
 • kl. 19 afstemning Gellerup­parken
  Helheds­planen klar til afstemning hos beboerne
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data