Helhedsplanen klar til afstemning hos beboerne

Ekstranummer af Skræppebladet udkommer i december med indstik om helhedsplanen

af Anne Katrine Høg, Brabrand Boligforening

Fredag den 19. november blev det afgørende møde i den politiske styregruppe for Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj holdt på Århus Rådhus. Her deltog repræsentanter fra Brabrand Boligforening og Århus Kommune.

På mødet blev den endelig beslutning truffet om, hvordan det scenarie ser ud, som beboerne nu skal stemme om.

Planen indeholder et stort fælleshus i Gellerup samt et aktivitets – og sundhedshus på Toveshøj. Der skal etableres 1000 nye arbejdspladser, herunder en uddannelse og kommunale jobs.

To blokke skal nedrives for at give plads for dette store byggeri. To blokke i Gellerup skal omdannes til ungdomsboliger og en blok på Toveshøj til ældreboliger. Endelig skal den blok i Gellerup, der ligger på tværs af den kommende bygade, rives ned for at skabe den ny strøggade med butikker og meget andet.

Der er aftalt en tryghedsgaranti, så ingen tvinges til at fraflytte området mod deres vilje. Helhedsplanen betyder, at der ved bygaden også vil være mulighed for at købe en grund til byggeri af en moské. Der afsættes penge til parkområder. Endelig sagde byrådet ja til, at boligforeningen kan sælge jord ved krydset Edwin Rahrsvej/Ringvejen, hvor der skal bygges et markant hus.  

Beboerne i Toveshøj og Gellerupparken skal nu tage stilling til det aftalte scenarie og stemme enten ja eller nej til forslaget.

Beboermøderne med afstemning holdes henholdsvis den 15. december for Toveshøj og den 16. december for Gellerupparken. Begge beboermøder starter kl. 19.00 og holdes i GLOBUS1.

Forslag til, hvordan et aktivitets/sundhedshus på Toveshøj kunne komme til at se ud i forbindelse med helhedsplanen. Tegningen er udført af JWH-arkitekter.

Forslag til, hvordan et aktivitets/sundhedshus på Toveshøj kunne komme til at se ud i forbindelse med helhedsplanen. Tegningen er udført af JWH-arkitekter.

Informationskampagne
I ugerne op til beboermøderne midt i december udsendes et grundig informationsmateriale til alle beboerne. Blandt andet bliver der fremstillet et særnummer af Skræppebladet, som blive udsendt til hele boligforeningen med et indstik, der uddybende fortæller om det valgte scenarie.

Her vil beboerne få mulighed for at læse om det konkret indhold i aftalen og få et overblik over, hvad Helhedsplanen kommer til at betyde for dem som beboer. Og der er også en orientering om tryghedsgarantien, som sikrer, at ingen beboere i de berørte blokke skal flytte fra området mod deres vilje. Alle beboere, der ønsker det, vil blive tilbudt en anden bolig i området af samme størrelse og stand som deres nuværende bolig, og huslejen vil også være den samme.

Derudover udsendes en mere uddybende folder til alle beboerne i Toveshøj og Gellerupparken med en grundig gennemgang af tryghedsgarantien.

Orienteringsmøder om helhedsplanen
For at alle beboerne i både Gellerupparken og Toveshøj har mulighed for at få besvaret spørgsmål om Helhedsplanen holdes der orienteringsmøder i begge afdelinger, henholdsvis mandag den 29. november kl. 19 i Laden for beboerne i Toveshøj, og onsdag den 1. december kl. 19 i Foreningernes Hus for beboerne Gellerupparken.

På orienteringsmøderne vil der først være en kort gennemgang af det valgte scenarie, hvorefter beboerne har mulighed for at stille spørgsmål.

Åbent hus to aftner på administrationen
Hvis man som beboer ikke har mulighed for at deltage i orienteringsmøderne, eller man ikke har fået besvaret alle sine spørgsmål til Helhedsplanen holdes der desuden åbent hus til kl. 21.00 i Brabrand Boligforenings administration både torsdag den 2. og torsdag den 9. december. Her står personale og folkevalgte fra de to afdelingsbestyrelser klar til at svare på spørgsmål, og alle beboere er meget velkomne til at komme og spørge, hvad helhedsplanen betyder for dem.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt