Derfor anbefaler jeg helhedsplanen (Helle siger ja)

Spørgsmål til Helle Hansen, formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse

af journalist Marianne Stenberg

Hvorfor anbefaler du et ja til helhedsplan­en?
Fordi jeg mener, at planen vil åbne mulighed for, at vi som afdeling kan komme til at løse en masse opgaver, som beboerne gentagende har efterspurgt på beboermøderne.

Det handler både om at kunne sætte vores lejligheder i stand og hæve standarden, og et stort beboerhus med plads til en stor festsal, er også noget, som beboerne længe har ønsket. Og så stammer ønsket om en bygade også fra området, ligesom afdelingsbestyrelsen allerede for otte-ni år siden ønskede at lave forsøg med at sælge enkelte af afdelingens lejligheder for at kunne holde på nogle af områdets ressourcestærke beboere, for hvem det ikke længere kunne betale sig at bo til leje.

Og så får vi også mulighed for at ombygge en del af vores lejligheder, så vi kan få et mere varieret lejlighedsudbud. Jeg ved, at der er mange, som efterspørger lejlighedsstørrelser mellem de 42 – 101 m2 som vi i dag kan tilbyde beboerne.

Og så synes jeg også, at det er et stort plus, hvis det lykkes at skaffe 1000 nye arbejdspladser til Gellerup. Det vil skabe et helt nyt liv i vores område, og også give kunder til de forretninger, som skal ligge på Verdenspladsen. Og det samme gælder, hvis vi får en uddannelsesinstitution til området. Det vil være godt. Og endelig tror jeg på, at helhedsplanen vil åbne op for, at mine muslimske naboer får mulighed for at bygge den moske i området, som de så længe har ønsket.

Det aller vigtigste for mig i denne proces er at sikre, at alle beboere bliver ordentlig orienteret om, hvad det er, som de skal stemme om, så de selv kan træffe deres egen beslutning. Det værste ville være, hvis beboerne siger nej – og bagefter fortryder og kommer og siger, at der var noget, som vi godt kunne have fortalt dem. For så er det for sent.

Hvad sker der hvis beboerne siger nej?
Så får vi i hvert fald ikke noget beboerhus, og der er heller ikke penge til at sætte lejligheder i stand. Og så risikerer vi at komme til at stå med tomme lejligheder, fordi folk ikke vil bo i så nedslidte boliger. Og den manglende husleje for de tomme lejligheder kommer vi der bor i Gellerup til at betale, og det betyder at huslejen kommer til at stige.

Forstår du beboeres skepsis – frygt?
Ja, jeg forstår godt, at beboerne måske er forvirrede og usikre på, hvad de skal mene. Og især de beboere, som måske skal flytte fra deres lejlighed. Derfor er det også meget vigtigt for mig, at de beboere, som bliver ramt direkte af helhedsplanen også får den bedst mulige aftale og hjælp, når og hvis de en dag skal til at flytte.

Er helhedsplanen nødvendig?
Ja, jeg tror på, at det er den ene chance, vi har får at få lavet mange af de ting, som vi har gået og ønsket i mange år. Hvis vi siger nej, så forsvinder det hele med et, og vi står tilbage med nogle store udfordringer, som jeg slet ikke kan overskue konsekvenserne af.

Hvorfor nedrivning?
For mig er nedrivningerne et politisk krav, som vi desværre er nødt til at give efter for, hvis vi vil have en aftale. Jeg synes selv, at nedrivninger er dumt og ressourcespild, fordi vi har nogle gode lejligheder. Men jeg er nok det, man kalder en pragmatiker.

Og vi er ikke gået på kompromis med det vi hele tiden har sagt, at nemlig vi kun river ned, hvis det der kommer i stedet er bedre. Og det mener jeg en bygade og 1000 nye arbejdspladser er.

Hvordan er der i Gellerup-området om 10 år?
Hvis det bliver ja, så har vi en bygade og et stort flot fælleshus. Der kører sikkert en letbanen ned gennem området – og så har vi fået en række nye lejlighedsstørrelser, og en ungdomsby omkring kollegiet, hvor der er også er en meget populær højskole. Der er også en uddannelsesinstitution i Gellerup og et store sundhedshus på Toveshøj.

Og ovre ved ringvejen står et kæmpe højhus, hvor Brabrand Boligforenings Administration er flyttet ind.

Hvorfor skal jeg som beboer sige ja til planen?
Fordi at helhedsplanen – på trods af nedrivning, salg og ombygninger af et antal lejligheder – er den største chance vi som beboere få for, at omdanne Gellerupparken til et endnu bedre sted at bo, end det allerede er i dag.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt