Studietur med Beboerforum

Beboerdemokrati i Vejle

Beboerforum er et netværk af beboere i den almene sektor i Århus. Netværket er etableret af Det Bogligsociale Fællessekretariat og arrangerer foredrag og studieture for dem, der gerne vil høre noget om andres erfaringer med at bo alment.

På en forårsdag i april var netværket på studietur til Vejle.

Finlandsparken – et udsat boligområde i Vejle

Målet var Finlandsparken, en almen bebyggelse med 530 lejligheder. Vi blev modtaget i fælleshuset af afdelingsformanden Knud Åge og 3-4 aktive beboere i afdelingen.

Afdelingen var for 8-10 år siden et af de udskældte boligområder i Vejle og var stærkt på vej til at blive det, man i dag kalder et udsat boligområde eller en ghetto. Indkomsten i området var lav, andelen af “fremmede” var høj, og lejlighederne var svære at leje ud.

Helhedsplan med krav om et socialt perspektiv

Afdelingsbestyrelsen ønskede at gøre området mere attraktivt og søgte derfor Landsbyggefonden om penge til en større renovering, der indeholdt renovering af badeværelserne. Landsbyggefonden var positiv over for planen, men som betingelse satte man, at den fysiske helhedsplan blev kombineret med en boligsocial helhedsplan, der blandt andet byggede på en styrkelse af en decentral beboerinvolvering.

Det var ikke nogen enkel pille at sluge, men man kom i gang sammen med et konsulentfirma og en koordineringsgruppe på 30 personer fra afdelingen.

Arbejdet med planlægningen var ikke enkelt. I 2004 var man klar med den første plan for to prøveblokke. På beboermødet i 2007 var den endelige plan på plads og blev godkendt.
I planlægningsforløbet havde 150 personer været involveret, og der var 20 tilbage. Beboerdemokrati er ikke let.

En afdeling med fem klynger

Resultatet af planen er spændende. Den fysiske renovering er gennemgribende, men det, der kommer til at betyde meget, er den sociale/organisatoriske plan. Bebyggelsen, der består af 11 bygninger og omkring 50 opgange, blev opdelt i fem klynger med hvert sit “klyngeråd”, der står for de aktiviteter, der er i klyngen. Dermed får hver klynge sin særlige identitet, som den kulinariske klynge, der fokuserer på madlavning, eller den kreative klynge, der fokuserer på forskellige former for kunsthåndværk.

Aktiviteterne i de enkelte klynger kan alle beboere i afdelingen eller de to nærliggende boligforeninger anvende. I hver klynge bliver der nedlagt to lejligheder, således at der bliver lokale fællesarealer/beboerhuse.

Opgangsambassadører

I hver opgang skal der være en opgangsambassadør, som sikrer informationer til opslagstavler og sørger for, at nye beboere bliver budt velkommen med en blomst og informationer om, hvilke aktiviteter der foregår i klyngen og resten af afdelingen. Det har ikke været enkelt at engagere så mange frivillige, men der er 32 nu og flere på vej.

Den fysiske ændring er ikke færdig. Den sociale ændring begynder at virke

Bygningsændringerne er undervejs og vil være færdige i 2015. Den sociale plan er begyndt at virke. Afdelingen er blevet attraktiv at bo og flytte ind i. Hærværksomkostningerne er faldet markant, og den negative omtale af området er blevet meget mindre.

Når afdelingen omtaler sig selv skriver de:

“I 2015 er Finlandsparken et spændende, mangfoldigt og attraktivt boligkvarter, fordi vi:
– Gennem respekt for hinandens forskellighed har skabt rummelighed og højt til loftet
– Gennem ansvarlighed har skabt tryghed
– Gennem interessefællesskaber har skabt integration

Det betyder, at vi:
– Bor i mindre enheder omkring fælles interesser
– Har opgangsambassadører
– Hilser på hinanden
– Deltager i fællesskabet med egne ressourcer
– Viser omverdenen, at vi er stolte af at bo, hvor vi bor”

Besøget i Finlandsparken viser, at det kan være nødvendigt at anvende specielt ansatte projektledere for at få startet processen, men projektet står og falder med, at det lykkes at engagere lokalområdets beboere til at bruge deres egne ressourcer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-04 maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-04 maj side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-04 maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data