Beboere helt tæt på renove­ring

Beboere laver idékatalog til de store renoveringer

Flere beboere i Søvangen og Hans Broges Parken kunne godt tænke sig en spansk trappe som fælles mødested for beboerne i de to afdelinger. En trappe, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten og måske få en sludder med naboen.

Det er bare en af de idéer, der kommer frem, under arbejdet med at planlægge de store renoveringsprojekter i de to gamle afdelinger.

Men selv om beboerne drømmer om spanske trapper, større beboerhus, motionspladser for voksne, så skal der ikke herske tvivl om, at en facaderenovering med bedre isolering og nye vinduer, der fjerner de høje varmeregninger og skimmelsvamp, står allerøverst på ønskelisten.

Det gælder for både Søvangen og Hans Broges Parken. De rådgivende ingeniører har udført en række tekniske undersøgelser, som dokumenterer et påtrængende behov for at få gjort noget ved skimmelsvamp, varmeudslip og dårligt indeklima, som plager beboerne.

Workshop og interessegrupper

Processen med at inddrage beboerne i projekterne har kørt siden februar i år, hvor først afdelingsbestyrelserne var til workshop sammen med administrationen i Brabrand Boligforening samt de to rådgivende ingeniørfirmaer – DAI i Søvangen og TriConsult i Hans Broges Parken.

I marts blev beboerne så inviteret til workshop. Først var det beboerne i Hans Broges Parken, som mødtes en aften i Skovgårdsparkens selskabslokaler. Dernæst beboerne fra Søvangen, der blev kørt med fælles bus til Globus1. På begge disse møder blev der nedsat to interessegrupper, der skal følge renoveringerne.

I juni har der så været de første møder med interessegrupperne og administrationen samt de rådgivende ingeniører. De idéer, beboerne er kommet frem med på workshopene, er blevet gennemgået af grupperne, som også har prioriteret i ønskelisterne.

Jordvarme og solceller

I begge afdelinger er der ud over bedre isolering og bedre indeklima også store ønsker om at få investeret i energitiltag såsom jordvarmeanlæg eller solceller.

Flere beboere har skelet til det spændende jordvarme-projekt, der i år er gået i gang i naboafdelingen Skovgårdsparken. Alle er klar over, at energien bare bliver dyrere og dyrere, og hvis man skal fremtidssikre afdelingerne, kan det med tiden betale sig også på pengepungen at investere i alternative energikilder.

Flere boliger

I begge interessegrupper er etablering af nye boliger også drøftet intenst. Meldingen er i første omgang klar fra beboerne: Nej tak til flere boliger. Vi skal ikke have ødelagt de grønne områder eller udsigten.

Men både foreningens formand Jesper Pedersen og Hans Esmann fra foreningsbestyrelsen har peget på, at nye boliger giver flere indtægter til afdelingerne i form af flere huslejekroner.

Det kan i sidste ende finansiere nogle af de ønsker, som beboerne har til for eksempel bedre lydisolering, der er nævnt som et stort problem i begge afdelinger. Der er meget lydt boligerne imellem, og gulve knirker.

Ældreboliger

Selv om flertallet af deltagerne i interessegrupperne kategorisk afviser at give plads til nye beboere, så aner man dog også nogle muligheder i forhold til at opføre ældreboliger, som der med tiden bliver et stort behov for i begge afdelinger.

I Hans Broges Parken drøfter man muligheden for at renovere garagerne med opførelse af ældreboliger ovenpå. En beboer i interessegruppen foreslog, at man omdannede alle stuelejligheder i blokkene til ældreboliger, så man på den måde slipper udenom en dyr investering i elevatorer. I Søvangen er der til gengæld ønske om at omdanne butikstorvet til ældreboliger.

Bedre boliger

Boligernes standard er også højt oppe på ønskelisten i begge afdelinger. Måske endda også at ændre på boligernes indretning med større og mere lyse rum, der kan henvende sig til nye målgrupper som for eksempel børnefamilier.

Gennemsnitsalderen i både Hans Broges Parken og Søvangen er meget høj, og man er i begge grupper godt klar over, at man er nødt til at tænke fremad og se på, hvad nye målgrupper kan ønske sig frem for kun at have fokus på ens eget behov.

Ansøgning godkendes på beboermøde

Efter møderne i interessegrupperne skal rådgivere og administration nu i gang med at prissætte de forskellige idéer. Der bliver lavet et oplæg for økonomien – et Skema A, som er den ansøgning, der skal indsendes til Landsbyggefonden for at søge om midler til renoveringsprojekterne.

Skema A skal først godkendes på beboermøde. Når Landsbyggefonden har givet tilsagn, kan projektering gå i gang. Det forventes, at projektet konkret med starter op udførelse i 2012, og arbejdet vil løbe over 2 år.

Interessegruppen Hans Broges Parken:

Interessegruppen Hans Broges Parken

Interessegruppen Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, Berit Bramm, Lene Andersen, Ole Mosgaard, Henning Woller,
Gunhild Weisbjerg, Britta Frederiksen, Hanne A. Frederiksen, Lis Petersen, Peter Kjeldsen, Inger Bloch, Torben Pedersen, Karen Michaelsen.
Øvrige deltagere: Carsten Falck inspektør BB, Merete Poulsen afdelingssekretær BB, Marianne Stenberg journalist BB, Ege Høst inspektør BB, Hans Esmann Eriksen foreningsbestyrelsesmedlem, Kim Skjelmose TriConsult, admin. direktør Torben Overgaard BB

Interessegruppen Søvangen

Interessegruppen Søvangen:

Birthe Wisen, Hartvig Vendelboe, Peter Kjellerup, Ragnhild Lassen, Freddy Lind, Inge Vigh, Birte Vixø, Laurits Bloch, Laila Schmelling, Anna Lise Ovesen, Kirsten Jensen, Jane Frederiksen, Else Jørgensen, Annette Fredberg, Ulrik Madsen, Per Bo Ravnå, Tove Fisker, Ole Vad Odgaard.
Øvrige deltagere: Carsten Falck inspektør BB, Merete Poulsen afdelingssekretær BB, Marianne Stenberg journalist BB, Ege Høst inspektør BB, Jesper Pedersen formand BB, Hans Esmann Eriksen foreningsbestyrelsesmedlem, Kirsten Weigelt fra DAI

Boligforeningens hjemmeside
Læs mere

Det finder du på www.bbbo.dk

• Nyhedsbrev, der i tekst og billeder fortæller, hvad der er galt i afdelingerne, og hvad der skal gøres.
• Billeder og præsentationer fra workshops med afdelingsbestyrelser og beboere
• Ønskelister fra beboere og interessegrupper

Det kommer på www.bbbo.dk

• Mulighed for at tilmelde sig en nyhedsbrevs-funktion, så man får en mail, når der er nyt på hjemmesiden om renoveringerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli side 22-23
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data