Tryghedsgarantien

Garantien træder i kraft, når Skema A er godkendt

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Der arbejdes netop nu på højtryk for at få ansøgning gjort klar til de 349 mio. kroner, der er reserveret i Landsbyggefonden til Helhedsplanen. For at få rådighed over disse midler skal Brabrand Boligforening indsende en Skema A-ansøgning, hvor økonomien er beskrevet for de enkelte elementer i planen.

Beboerne i Gellerupparken (afdeilng 4) og Toveshøj (afdeling 5) godkendte i maj, at der indsendes Skema A-ansøgning på baggrund af de hovedlinier, der blev vist på beboermødet og som også er beskrevet i dispositionsplanen.

Nye veje i Trafikplanen
Siden maj har Århus Kommune og Brabrand Boligforening sammen med rådgivere regnet på projekterne herunder især hele infrastrukturen. Det har vist sig, at anlæggelse af nye gennemgående veje og stier, der åbner området op, bliver omkring 150 mio. kroner dyrere.

Beregningerne har taget tid, og Århus Kommune og Brabrand Boligforening har i august været til møde med Landsbyggefond­en, hvor der kom så positive tilbagemeldinger i forhold til økonomien, at der nu arbejdes med en ansøgning, hvor rammen økonomisk set er blevet større.

Dertil kommer en række nye puljer, hvorfra der også kan søges om midler. Vi viser her i bladet udkast til den nye Trafikplan, som indgår i ansøgningen til Landsbyggefonden.

Det forventes, at Skema A-godkendes inden årsskiftet, hvorefter store dele af finansieringen bag Helhedsplanen vil være på plads.

Tryghedsgarantien
Beboerne blev i maj orienteret om, at tryghedsgarantien træder i kraft, når Skema A er godkendt.

”Vi har i sin tid forhandlet tryghedsgarantien med Århus Kommune. Vi har en aftale med kommunen om, at når godkendelsen fra Landsbyggefonden foreligger, så iværksætter Brabrand Boligforening tryghedsgarantien,” siger Keld Albrechtsen, medlem af foreningsbestyrelsen og ad hoc udvalget for Helhedsplanen.

”Vi har forstået det sådan, at ministeriet nu også vil godkende Helhedsplanen, men vi forudsætter, at tryghedsgarantien iværksættes i henhold til den aftale, vi har med Aarhus Kommune.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt