Endelig fik vi en bolig­minister

Udsigt til gode ting; men der er stadig mangler

Så fik vi endelig et by- og boligministerium igen. De senere år er boligområdet blevet syltet og har været et uønsket vedhæng i primært socialministeriet.

Skiftende socialministre har hellere villet koncentrere sig om socialområdet i stedet for boligområdet. Og når de endelig har vist interesse for boligområdet, så har det primært været den sociale del i de almene boligområder.

Rene Skau

Boligpolitik er mere end boligsocial indsats

Boligsektoren er mere og meget andet end den boligsociale indsats. Nu kommer der forhåbentlig mere fokus på hele boligsektoren igen.

Og i regeringsgrundlaget, som er lavet af S, SF og R, er der et helt afsnit om boligområdet, herunder lejeboligerne..

Der står blandt andet, at tilstrækkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en grundlæggende forudsætning for et sundt boligmarked – det er vise ord.

Hvad siger regeringsgrundlaget

Og regeringen peger på en række konkrete områder, de vil tage fat på her og nu, lad mig nævne:

 • Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at løse de boligsociale opgaver.
 • Regeringen vil arbejde for, at der opføres billige boliger, hvor der er behov.
 • Regeringen vil sikre opførelsen af flere ungdoms- og ældreboliger, så det fremtidige behov imødekommes. Finansieringen drøftes nærmere med kommunerne.
  Samtidig skal der iværksættes et arbejde, der ser nærmere på finansieringen og huslejefastsættelsen i den almene boligsektor. Herunder om der kan sikres billigere lån til nye boliger med tilsvarende billigere husleje for den enkelte lejer.
 • Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tidssvarende boliger og en bedre samlet boligøkonomi. I dag er der en lang venteliste, og indsatsen vil allerede starte i forbindelse med kick-starten.
 • Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere en model, hvor Landsbyggefonden får mulighed for at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter.

Hvad savnes i regeringsgrundlaget

Det skal dog siges, at der er meget, som ikke er med i regeringsgrundlaget, som f.eks. hvad man har tænkt sig at gøre for at rette op på skævhederne mellem lejere og ejere de seneste 10 år. Der står heller ikke direkte noget om det store renoveringsefterslæb, vi har i den almene boligsektor. Ligesom der ikke står noget om, om der skal tilba­ge­føres penge til landsbyggefonden.

Lidt formildende er det dog, at der i skrivende stund ikke ser ud til at gaven til boligejerne, som mange partier luftede i valgkampen, bliver til noget. Men meget kan ske endnu. I de næste uger skal finansloven forhandles, og i den forbindelse er der stor sandsynlighed for, at man vil finde nogle penge til boligejerne. Det er jo en vælgergruppe, man er meget bange for.

Forhåbentlig ændres fokus nu i boligpolitikken. Det er i hvert fald meget opløftende, at vi nu har fået en særskilt minister for boligområdet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-09 November side 11
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2011-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data