Endelig fik vi en boligminister

Udsigt til gode ting; men der er stadig mangler

af René Skau Björnsson, fhv. formand for folketingets boligudvalg

Så fik vi endelig et by- og boligministerium igen. De senere år er boligområdet blevet syltet og har været et uønsket vedhæng i primært socialministeriet.

Skiftende socialministre har hellere villet koncentrere sig om socialområdet i stedet for boligområdet. Og når de endelig har vist interesse for boligområdet, så har det primært været den sociale del i de almene boligområder.

Rene Skau

Boligpolitik er mere end boligsocial indsats
Boligsektoren er mere og meget andet end den boligsociale indsats. Nu kommer der forhåbentlig mere fokus på hele boligsektoren igen.

Og i regeringsgrundlaget, som er lavet af S, SF og R, er der et helt afsnit om boligområdet, herunder lejeboligerne..

Der står blandt andet, at tilstrækkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en grundlæggende forudsætning for et sundt boligmarked – det er vise ord.

Hvad siger regeringsgrundlaget
Og regeringen peger på en række konkrete områder, de vil tage fat på her og nu, lad mig nævne:

  • Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at løse de boligsociale opgaver.
  • Regeringen vil arbejde for, at der opføres billige boliger, hvor der er behov.
  • Regeringen vil sikre opførelsen af flere ungdoms- og ældreboliger, så det fremtidige behov imødekommes. Finansieringen drøftes nærmere med kommunerne.
    Samtidig skal der iværksættes et arbejde, der ser nærmere på finansieringen og huslejefastsættelsen i den almene boligsektor. Herunder om der kan sikres billigere lån til nye boliger med tilsvarende billigere husleje for den enkelte lejer.
  • Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tidssvarende boliger og en bedre samlet boligøkonomi. I dag er der en lang venteliste, og indsatsen vil allerede starte i forbindelse med kick-starten.
  • Regeringen vil undersøge muligheden for at etablere en model, hvor Landsbyggefonden får mulighed for at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter.

Hvad savnes i regeringsgrundlaget
Det skal dog siges, at der er meget, som ikke er med i regeringsgrundlaget, som f.eks. hvad man har tænkt sig at gøre for at rette op på skævhederne mellem lejere og ejere de seneste 10 år. Der står heller ikke direkte noget om det store renoveringsefterslæb, vi har i den almene boligsektor. Ligesom der ikke står noget om, om der skal tilba­ge­føres penge til landsbyggefonden.

Lidt formildende er det dog, at der i skrivende stund ikke ser ud til at gaven til boligejerne, som mange partier luftede i valgkampen, bliver til noget. Men meget kan ske endnu. I de næste uger skal finansloven forhandles, og i den forbindelse er der stor sandsynlighed for, at man vil finde nogle penge til boligejerne. Det er jo en vælgergruppe, man er meget bange for.

Forhåbentlig ændres fokus nu i boligpolitikken. Det er i hvert fald meget opløftende, at vi nu har fået en særskilt minister for boligområdet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt