Eksempler på effekt af udlejningsregler

Hvor ender man på ventelisten

Her vises et øjebliksbillede af hvor forskellige typer af ansøgere ender på ventelisten i Brabrand Boligforenings forskellige afdelinger. Eksemplerne er et øjebliksbillede.
En ansøger til en bolig har tilmeldt sig ventelisten 1. januar 1995 og har lang anciennitet. En anden ansøger er meldt ind blot for tre måneder siden og har kort anciennitet.
Tabellen viser, hvordan lang og kort anciennitet kombineret med fortrin påvirker en ansøgers placering på den fleksible venteliste.

Derudover vises, hvor mange lejligheder der netto bliver ledige på et år i afdelingerne. For hver af de fire udvalgte afdelinger er vist, hvor stor en styrke fortrinnet slår igennem med.
Tabellen kan bruges til at vurdere, hvor lang tid en ansøger vil være på ventelisten. Denne vurdering er en kombination af placeringen på ventelisten, styrken, som fortrinnet slår igennem med, samt antallet af nettoflytninger i afdelingen pr. år.

Vurderingen af ventelisten kan være vanskelig at anvende, fordi der kan ske store ændringer fremover, specielt fordi der er store forskelle i, hvor mange af ansøgerne, der får tilbudt en lejlighed, som ender med at acceptere tilbuddet. Acceptprocenten er særlig lille omkring jul, det betyder, at det kan være lettere at få tilbudt en lejlighed i december end til august.

Afdeling Søvangen
50 %
Hans Broges Parken
25 %
Holmstrup
50 %
Gellerup
90%
Lang anciennitet
uden fortrin
183 285 262 90
Kort anciennitet
uden fortrin
803 910 847 458
Lang anciennitet
med fortrin
39 22 29 1
Kort anciennitet
med fortrin
84 125 58 80
Antallet af ledige
lejligheder pr år
63 12 55 366

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data