Eksempler på effekt af udlejningsregler

Hvor ender man på ventelisten

af Hans Esmann Eriksen

Her vises et øjebliksbillede af hvor forskellige typer af ansøgere ender på ventelisten i Brabrand Boligforenings forskellige afdelinger. Eksemplerne er et øjebliksbillede.
En ansøger til en bolig har tilmeldt sig ventelisten 1. januar 1995 og har lang anciennitet. En anden ansøger er meldt ind blot for tre måneder siden og har kort anciennitet.
Tabellen viser, hvordan lang og kort anciennitet kombineret med fortrin påvirker en ansøgers placering på den fleksible venteliste.

Derudover vises, hvor mange lejligheder der netto bliver ledige på et år i afdelingerne. For hver af de fire udvalgte afdelinger er vist, hvor stor en styrke fortrinnet slår igennem med.
Tabellen kan bruges til at vurdere, hvor lang tid en ansøger vil være på ventelisten. Denne vurdering er en kombination af placeringen på ventelisten, styrken, som fortrinnet slår igennem med, samt antallet af nettoflytninger i afdelingen pr. år.

Vurderingen af ventelisten kan være vanskelig at anvende, fordi der kan ske store ændringer fremover, specielt fordi der er store forskelle i, hvor mange af ansøgerne, der får tilbudt en lejlighed, som ender med at acceptere tilbuddet. Acceptprocenten er særlig lille omkring jul, det betyder, at det kan være lettere at få tilbudt en lejlighed i december end til august.

Afdeling Søvangen
50 %
Hans Broges Parken
25 %
Holmstrup
50 %
Gellerup
90%
Lang anciennitet
uden fortrin
183 285 262 90
Kort anciennitet
uden fortrin
803 910 847 458
Lang anciennitet
med fortrin
39 22 29 1
Kort anciennitet
med fortrin
84 125 58 80
Antallet af ledige
lejligheder pr år
63 12 55 366Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt