Aarhusbolig og bureaukrati!

Læserbrev

Da jeg kontrollerede mine personlige oplysninger i AARHUSbolig, opdagede jeg, at min fødselsdag var angivet forkert; jeg var gjort fem en halv måned yngre end jeg er.
Jeg troede i min naivitet, at det var en let sag at få rettet, men jeg opdagede hurtigt, at det var sandelig en vanskelig sag.

Jeg skrev til boligforeningen og gjorde opmærksom på, at min fødselsdato var angivet forkert – angivet 01.01.1940 – men min rette fødselsdato er 12.07.1939.
Svaret fra boligforeningen lød på, at jeg skulle fremsende en kopi af mit sygesikringsbevis, eller komme forbi kontoret og vise det; i modsat fald ville den fejlagtig anførte fødselsdag ikke blive rettet.

Det svar kunne jeg ikke forstå, så jeg skrev igen til boligforeningen, og udtrykte min forundring over, at AARHUSbolig har gjort mig fem en halv måned yngre og ”fundet ud af”, at jeg er skulle være født 01.01.1940 og ikke 12.07.39, således som meddelt boligforeningen den 30. marts 1969 ved min indmeldelse.

Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal have ulejlighed med at bevise min fødselsdato, når denne fødselsdato allerede er oplyst ved min indmeldelse i 1969.
Jeg er stadig i besiddelse af det originale ”Boligbrev” fra 1969, og der er fødselsdatoen anført, men heller ikke det gør åbenbart noget indtryk.

Det indicerer jo, dels at boligforeningen er i besiddelse af den rigtige fødselsdato, dels at boligforeningen tror mere på en fejlagtig indtastning ved overgang til EDB, end man tror på mig.
Den fejlagtige registrering af min fødselsdato er således sket i boligforeningens regi og er således ikke mit problem; det var i hvert fald det, jeg troede!
Selvom fejlen er opstået i boligforeningen, så er det mig, der skal have besværet med at bevise, at boligforeningen har uret.
Så vidt jeg kan se, skal AARHUSbolig kun bruge fødselsdatoen ved tildeling af en seniorbolig, så for mit vedkommende, betyder en fejl på fem en halv måned intet, da jeg jo allerede bor i en seniorbolig.

Jeg kan derfor fint leve med at være opført med en forkert fødselsdato i AARHUSbolig, som har gjort mig fem en halv måned yngre. Forhåbentlig skal jeg ikke tilbagebetale folkepensionen for de måneder, boligforeningen har gjort mig yngre.

Mit ærinde med den tragikomiske beretning er, at jeg som beboer igen er blevet mødt med mistro fra boligforeningens side.
Det er åbenbart boligforeningens holdning, at boligforeningen har altid ret og beboeren uret.

Man kan smile overbærende af mit ”sure” opstød, og det er man da også velkommen til; mit ærende er blot, at jeg fra boligforeningens side ønsker at blive mødt med tillid og sund fornuft – og ikke det modsatte.
Det var da vist kun i det daværende DDR man håndhævede sloganet: Die Partei hat immer Recht!

Gert Brügge

Svar til Gert Brügge

Normalt anmoder vi om dokumentation, når der skal ske ændringer i de informationer, som entydigt kan identificere personen. Dette er også grunden til, at det ikke er muligt at redigere disse oplysninger under ”Dine personlige oplysninger” på Aarhusbolig.dk.

Rune Utoft / Udlejningschef
Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts side 14
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data