Et sidste farvel til Nordgårdskolen

To elever fra skolens første årgang genser skolen, inden bygningerne rives ned i løbet af foråret

Selv om det næsten er 37 år siden, at de i 1976 gik ud af 9. klasse på Nordgårdskolen, så husker Mette Høy Søndergaard og Anne Jøker hurtigt navnene på de fleste af deres lærere og klassekammerater, da de genser deres gamle skole. Lise Møller hed den første klasselærer, senere fik de Carsten Rühmann Thomsen, og så var der Søren Højager, der underviste i biologi og fysik, og lille Bodil og Elsebeth, som var henholdsvis engelsk- og tysklærere.

Anne Jøker og Mette Høy Søndergaard genser deres gamle skole før nedrivningen.

Anne Jøker og Mette Høy Søndergaard genser deres gamle skole før nedrivningen.

De to piger var klassekammerater i 4.b fra den dag, den nybyggede skole slog dørene op i 1971. Det var nogle måneder inde i skoleåret, husker de, for indtil da havde de gået i skole i Skovgårdparkens Selskabslokaler på Ingasvej.

Gellerup med i livet

Mette og Anne er på genvisit på deres gamle skole en lørdag formiddag i marts.
De har hørt, at Nordgårdskolen skal rives ned, og de har aftalt at mødes på skolen for at tale om, hvad den har betydet for dem, og for at sige farvel. De har en ide om måske at skrive en kronik om deres barndom i Gellerup og om, hvordan det har været med til at forme deres liv og deres syn på mange ting.

Mette flyttede som barn sammen med sin familie ind på Jettesvej 3 som nogle af de første beboere i 1969, mens Anne året efter flyttede ind med sin familie i en lejlighed på Bentesvej 11, st. th.
”Det var nogle fantastiske lejligheder, og der var så mange muligheder for at lave noget. Alle mennesker var engagerede i alle mulige ting og aktiviteter,” husker de.
Anne flyttede dog allerede i 1973 videre ned til Udsigten, men hun fortsatte i klassen på Nordgården. Mette blev boende i Gellerup indtil midten af 80’erne.

De to gamle klassekammerater er enige om, at det har været en berigelse i deres liv, at de er vokset op i Gellerup.

De to gamle klassekammerater er enige om, at det har været en berigelse i deres liv, at de er vokset op i Gellerup.

Forundring over Gellerup

I dag bor Anne Jøker med sin familie på Frederiksberg. Hun er selvstændig med eget firma, der tilbyder analyse, rådgivning og lederudvikling.
Mette Høy Søndergaard bor i Højbjerg. Hun er partner i karriere­råd­giv­nings­firmaet KarriereCoach. Begge kvinder fortæller, at de ofte støder på både forundring og fordomme, når de fortæller, at de er vokset op i Gellerup.

”Faktisk aftalte vi engang, hvor vi sad i Berlin over et par glas rødvin, at vi skulle skrive noget om, hvordan det for os havde været en berigelse i vores voksne liv at have haft en opvækst i Gellerup, og at der er en anden historie at fortælle om Gellerup og miljøet, som vi oplevede det dengang,” fortæller Mette.

Gellerup er sikkert ikke så slemt som sit rygte, selv om området har forandret sig siden de unge dage i Gellerup, mener Mette og Anne, der begge hurtigt får mange minder fra skoletiden frem på nethinden, da de genser Nordgårdskolens mange, lange gange.

Mettes forældre valgte at flytte fra Gellerupparken i 1992, mens Annes fars søster stadig bor på i en lejlighed på Gudrunsvej, så hun har stadig kontakt til området.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-03 April side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data