Gellerup og Toveshøj går solo

Boligforeningens to største afdelingen vil med i det nye, statslige boligselskab Get2Bo

Det har knirket med samarbejdet i flere år, hvor skiftende afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj højlydt har givet udtryk for utilfredshed med indsatsen i Brabrand Boligforenings administration. Sideløbende har tonen og omtalen af de store afdelinger i resten af boligforeningens små afdelinger gennem årene i nogen grad været præget af surhed over, at al opmærksomheden for det meste tilfaldt Gellerup og Toveshøj.
En ny forsøgslov, som træder i kraft 1. april 2013, har åbnet mulighed for, at de såkaldte ghettoområder i hele Danmark nu kan trække sig ud af deres eksisterende boligadministrationer for i stedet at lade sig administrere af et nyt statsligt boligselskab, som kaldes Get2Bo.

”Den statslige boligadministration vil give afdelingerne som vores en lang række fordele i forhold til de udfordringer, som vores boligområde har,” fastslår afdelingsformand Helle Hansen, der tror på ideen om at give landets 34 ghettoområder mulighed for at vælge deres nuværende administration fra.

Fokus på beboerne i ghettoerne

”Hidtil har der været rigtig mange ekstra krav til de administrationer, som har været så uheldige at have afdelinger, der har udviklet sig til en ghetto. Der er mange særlige opgave forbundet hermed, som ikke berører normale boligadministrationer, der ikke har ghettoer blandt sine afdelinger,” fortæller Helle Hansen og nævner som eksempel den seneste ekstra indsats over for ulovlig fremleje, som har været gennemført over for beboerne i Gellerupparken og Toveshøj i samarbejde med kommunens kontrolgruppe og folkeregistreret med den hensigt at afsløre, om der bor for mange beboere i lejlighederne.

Særlige tiltag for særlige områder

Der er også i dag en lang række ekstra tiltag, som kun er målrettet boligafdelinger på ghettolisten.

”De boligsociale helhedsplaner, som støttes af Landsbyggefonden, har nogle meget specifikke krav til, hvordan indsatserne skal laves. Og jeg tror på, at vi får meget nemmere ved at have en statslig boligadministration til at lede vores områder, fordi at der så vil være mulighed for nationalt at holde øje med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så vi ikke hele tiden behøver opfinde den dybe tallerken mange steder rundt i landet, men i stedet hurtigt kan lære af hinanden,” siger Anett Sällsäter Christiansen, der er afdelingsformand på Toveshøj.

Som eksempel nævner hun, at afdelingsbestyrelsen for år tilbage så et spændende miljøambassadørprojekt i Vollsmose, som hjalp beboerne meget med at spare masser af penge på energi- og miljøafgifterne.

”Men selv om vi nu i et par år har sagt, at det projekt vil vi gerne kopiere, så har det været rigtig svært at komme igennem med det i vores nuværende administration,” beklager Toveshøj-formanden.

Gammelt venskab består

”Det er selvfølgelig lidt sørgmodigt at skulle sige farvel til Brabrand Boligforening efter godt 40 års partnerskab med mange andre afdelinger. For på trods af gnidningerne, så har der også været mange positive samarbejder på tværs, ikke mindst i socialudvalget og i Fritidsforeningen og FAS,” mener Helle Hansen og tilføjer:

”Og det er stadig ikke udelukket, at vi som afdelinger i det nye boligselskab fortsat kan være med i forskellige samarbejder om aftalte områder i vores gamle boligforening.”

Begge afdelingsformænd vil på april måneds beboermøder orientere beboerne om den nye mulighed for at komme under statslig administration. Og det er to enige afdelingsbestyrelser, der indstiller til beboerne at stemme ja til at sige farvel til Brabrand Boligforening.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Ranslirpa
Kære Lars Napir

Hvordan kan det være at jeg her den 1. april ikke kan komme ind på Get2Bo's hjemmeside? Man skulle tro at det statsligt boligselskab holder mig for nar.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-03 April
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Gellerup og Toveshøj går solo
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data