Boligforeningens organisering under lup

Eksternt firma er i gang med at analysere boligforeningens administration og ledelse, og nu skal der også kigges efter en ny direktør

Af Helle Hansen

Umiddelbart op til sommerferien besluttede den nyvalgte forenings-bestyrelse i Brabrand Boligforening, at der hen over sommeren skulle gennemføres en analyse af organisationen.
Det var blandt andet en konsekvens af udviklingsdirektør Flemming Kristensens afgang midt i maj.

I stedet for blot at ansætte en afløser besluttede foreningsbestyrelsen sig for først at få kigget nærmere på den eksisterende struktur i administration og organisationsledelse og samtidig prøve at få afklaret, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til de opgaver, fremtiden byder på – ikke mindst i forhold til helhedsplanen og de store renoveringssager i de gamle afdelinger.

Store spørgerunde
Repræsentanter for alle boligforeningens involverede parter – chefer, ledere, medarbejdere og afdelingsformænd – blev inviteret til at deltage i en interviewrunde efter sommerferien.

Interviewene blev gennemført torsdag den 15. august af konsulentfirmaet Muusmann, der havde fået til opgave at lave analysen, der skal være med til at ruste organisationen til at møde de fremtidige ændringer, krav og opgaver.

Opgaven udvidet
Opgaven blev undervejs noget mere omfattende, efter at det fredag den 9. august blev offentliggjort, at Torben Overgaard og foreningsbestyrelsen var blevet enige om, at tiden var moden til at gennemføre et generationsskifte på direktørposten.

Det var en beslutning, som gav anledning til at interviewene i forbindelse med organisationsanalysen blev endnu mere omfattede.

Svar medio september
Ved Skræppebladets deadline var der fortsat ikke truffet beslutning om, hvorledes rekrutteringen af den nye direktør skulle finde sted.

Det er foreløbig aftalt, at Muusmann skal aflevere resultatet af deres organisationsanalyse midt september. Herefter vil foreningsbestyrelsen beslutte, hvordan den fremtidige ledelsesstruktur skal se ud. Og så gå i gang med at ansætte en ny direktør.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt