Forsamlingsforbuddet udfases

Af Keld Laursen, direktør
Et bredt flertal i Folketinget indgik den 22. marts en aftale om plan for genåbning. Som en del af aftalen er det aftalt, hvordan forsamlingsforbuddet gradvist skal udfases.
Medmindre smitten forværres, følges nedenstående plan for det indendørs forsamlingsforbud:

  • Den 6. maj
    hæves antallet fra 10 til 25
  • Den 21. maj
    hæves antallet fra 25 til 50
  • Den 11. juni
    hæves antallet fra 50 til 100
  • Den 1. august afskaffes det indendørs forsamlingsforbud.

Ingen afdelingsmøder i foråret
Aftalen påvirker muligheden for at gennemføre (nogle af) de udskudte afdelingsmøder i afd. 4, 5, 6, 7 og 22 før sommerferien. Foreningsbestyrelsen vil på et ekstraordinært møde den 3. maj tage stilling til, om forårsmøderne helt skal aflyses, eller om de fortsat skal være ”udsat”.

Med hensyn til det repræsentantskabsmøde, som var berammet den 31. maj, er det heller ikke muligt at gennemføre mødet, før forsamlingsforbuddet er afskaffet, dvs. tidligst i august måned, fordi der potentielt kan deltage ca. 140 personer. Foreningsbestyrelsen vil ligeledes den 3. maj tage stilling til en mødedato for repræsentantskabet efter sommerferien.

I mange afdelinger har der ikke været afdelingsmøder siden september 2019, og repræsentantskabet har ikke været samlet siden maj 2019.

Måske urafstemning om helhedsplan
I forhold til Gellerup udløser coronarestriktionerne en helt særlig situation, fordi der både i afd. 4, Gellerupparken, og i repræsentantskabet skal tages stilling til den helhedsplan for Gellerupparken, som forventes aftalt med Aarhus Kommune i maj. På grund af det betydelige lejetab, som belaster økonomien, har det stor betydning, at der hurtigt træffes beslutning, og foreningsbestyrelsen vil derfor – også på mødet den 3. maj – tage stilling til, om helhedsplanen skal til urafstemning i afdelingen i juni eller afvente et afdelingsmøde i august.

Uanset om beslutningen skal træffes ved urafstemning eller ved et afdelingsmøde, forbereder administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen en omfattende information rettet mod afdelingens beboere, så der kan tages stilling på et oplyst grundlag.

Informationen omfatter nyhedsbreve, en ”plancheby” ved Information Vest (ved Nordgårdhallen) samt mindre udendørs infomøder for beboerne.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt