Forsamlings­forbuddet udfases


Et bredt flertal i Folketinget indgik den 22. marts en aftale om plan for genåbning. Som en del af aftalen er det aftalt, hvordan forsamlingsforbuddet gradvist skal udfases.
Medmindre smitten forværres, følges nedenstående plan for det indendørs forsamlingsforbud:

 • Den 6. maj
  hæves antallet fra 10 til 25
 • Den 21. maj
  hæves antallet fra 25 til 50
 • Den 11. juni
  hæves antallet fra 50 til 100
 • Den 1. august afskaffes det indendørs forsamlingsforbud.

Ingen afdelingsmøder i foråret

Med hensyn til det repræsentantskabsmøde, som var berammet den 31. maj, er det heller ikke muligt at gennemføre mødet, før forsamlingsforbuddet er afskaffet, dvs. tidligst i august måned, fordi der potentielt kan deltage ca. 140 personer. Foreningsbestyrelsen vil ligeledes den 3. maj tage stilling til en mødedato for repræsentantskabet efter sommerferien.

I mange afdelinger har der ikke været afdelingsmøder siden september 2019, og repræsentantskabet har ikke været samlet siden maj 2019.

Måske urafstemning om helhedsplan

I forhold til Gellerup udløser coronarestriktionerne en helt særlig situation, fordi der både i afd. 4, Gellerupparken, og i repræsentantskabet skal tages stilling til den helhedsplan for Gellerupparken, som forventes aftalt med Aarhus Kommune i maj. På grund af det betydelige lejetab, som belaster økonomien, har det stor betydning, at der hurtigt træffes beslutning, og foreningsbestyrelsen vil derfor – også på mødet den 3. maj – tage stilling til, om helhedsplanen skal til urafstemning i afdelingen i juni eller afvente et afdelingsmøde i august.

Uanset om beslutningen skal træffes ved urafstemning eller ved et afdelingsmøde, forbereder administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen en omfattende information rettet mod afdelingens beboere, så der kan tages stilling på et oplyst grundlag.

Informationen omfatter nyhedsbreve, en ”plancheby” ved Information Vest (ved Nordgårdhallen) samt mindre udendørs infomøder for beboerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Ekstra­ordinært møde i forenings­bestyrelsen
  Forsamlings­forbuddet udfases
 • Indendørs op til 25
  Forsamlings­forbuddet udfases
 • Indendørs op til 50
  Forsamlings­forbuddet udfases
 • Indendørs op til 100
  Forsamlings­forbuddet udfases
 • Indendørs forsamlings­forbud afskaffes
  Forsamlings­forbuddet udfases
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data